Het ambacht van de zilversmeden te Kortrijk in de tweede helft van de 18de eeuw. (Valerie Vanhoutte)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

WOORD VOORAF

 

De bestudering van de ambachten van Kortrijk in de 18de eeuw was reeds eerder mijn keuze.

In de tweede kandidatuur behandelde ik dit onderwerp immers al onder leiding van Prof. Dr. L. Van Buyten in de Kulak. De taak bestond hoofdzakelijk uit de ontleding van de rekeningen van een ambacht te Kortrijk in de tweede helft van de 18de eeuw. 

Mijn interesse voor de sociaal-economische geschiedenis van Kortrijk was gewekt en in overleg met mijn promotor mocht ik verder grasduinen in het rijksarchief van Kortrijk. Daar ontdekte ik heel wat informatie omtrent de zilversmeden van Kortrijk, waarvan ik de rekeningen reeds vroeger had bestudeerd.

 

Bij het voltooien van deze verhandeling beschouw ik het als een aangename plicht mijn dank te betuigen aan de talrijke personen zonder wier hulp en medewerking ik er niet in zou geslaagd zijn deze verhandeling tot een goed einde te brengen

 

Erkentelijkheid ben ik in de eerste plaats verschuldigd aan Prof. Dr. H. Soly, mijn promotor. Zijn raadgevingen getuigen van een scherp doorzicht en een rijke ervaring in het algemeen.

 

Mijn oprechte dank ook aan de archivaris en het andere personeel van het rijksarchief van Kortrijk en de conservator van het Groeninghe-museum te Kortrijk voor hun hulp bij het opzoekingswerk. Verder ook nog mijn medestudenten van de tweede kandidatuur in de Kulak en Juffr. L. Cock voor hun medewerking.

 

Een afzonderlijk woord van dank wil ik richten aan Wouter Debonnet  voor het inscannen en het uitprinten van de afbeeldingen in de bijlagen en Mevr. H. Lammertyn voor het naleeswerk van deze verhandeling.

 

Tenslotte nog een speciaal woord van dank aan mijn ouders, Martijn Debonnet en de familie Debonnet-Lammertyn voor de morele steun bij het maken van deze verhandeling.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende