Het ambacht van de zilversmeden te Kortrijk in de tweede helft van de 18de eeuw. (Valerie Vanhoutte)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BRONNEN

1. ONUITGEGEVEN BRONNEN (RAK)

1.1 Documenten in verband met het ambacht (OSAK en MSAK)

KORTRIJK. Rijksarchief. OSAK 719: Nieuwen cleynen keurbouck van schepenen der stad Cortrijck beginnende den 27 september.

KORTRIJK. Rijksarchief. OSAK 783: Stukken in verband met muntkwesties (1631-1790).

KORTRIJK. Rijksarchief. OSAK 2002: Het resolutieboek van de stad Kortrijk vanaf 1748.

KORTRIJK. Rijksarchief. OSAK 3346: Attest van degelijk vakmanschap, goed leraarschap en eerlijkheid door de schepenen van Kortrijk verleend aan Pierre Nolf, zilversmid, professor aan de stedelijke academie (1771).

 

KORTRIJK. Rijksarchief. OSAK 3635: stukken met betrekking tot de Kortrijkse zilversmeden (2de helft van de 18de eeuw).

KORTRIJK. Rijksarchief. OSAK 3922: Allerlei rekwesten aan het stadsbestuur (1793-1795).

KORTRIJK. Rijksarchief. OSAK 4729: Verzoeken tot het uitoefenen van bepaalde beroepen en het uitvoeren van werken (1783-1785).

 

KORTRIJK. Rijksarchief. OSAK 4907: Stukken met betrekking tot allerlei neringen (1654-1793).

KORTRIJK. Rijksarchief. OSAK 5505: Tekst van een radiolezing betreffende  het Kortrijkse ambacht van goud-en zilversmeden, door Dr. A Clabots uitgesproken voor de B.N.R.O. op 3 september 1945.

KORTRIJK. Rijksarchief. OSAK 5498: Stukken met betrekking tot de Kortrijkse neringen.

KORTRIJK. Rijksarchief. OSAK 6124: Vermelding van  Vandewinckele in een klachtbrief over een geheime vergadering en het antwoord op deze klachtbrief

KORTRIJK. Rijksarchief. MSAK 6416: Inventarissen van de afgeschafte ambachten in het jaar IV (1796).

 

KORTRIJK. Rijksarchief. OSAK 8770: Allerlei stukken in verband met neringen.

 

KORTRIJK. Rijksarchief. OSAK 15015 bis: het Neeringboek van de Neering der goudt-en zilversmeden deser stadt.

 

 

1.1.2 Parochieregisters

Klapper op geboortes: St.-Maarten: van 1678 tot 1798

                                       St.-Michiels: van 1785 tot 1796

                                       Onze Lieve Vrouw: van 1652 tot 1797

Klapper op huwelijken: St.-Maarten: van 1601 tot 1796

                                          St.-Michiels: van 1785 tot 1796

                                          Onze Lieve Vrouw: van 1652 tot 1797

Klapper op overlijdens: St.-Maarten: van 1656 tot 1796

                                          St.-Michiels: van 1785 tot 1796

                                          Onze Lieve Vrouw: van 1652 tot 1797

 

1.1.3 Bevolkingsregisters (MSAK)

KORTRIJK. Rijksarchief. MSAK 5671: Bevolkingsregister van Kortrijk in 1815.

 

KORTRIJK. Rijksarchief. MSAK 2210: De volkstelling van het jaar IV (1796).

 

1.1.4  Documenten in verband met wezerijen en Staten van Goed

KORTRIJK. Rijksarchief. Microfilm 1120396, f° 316v°- f° 323r°: Staten van goed van J.F. Veys II (1790).

KORTRIJK. Rijksarchief. Microfilm 1075580, f° 217r° - f° 217v°: Staten van goed van Joos Dewaele (1715).

 

1.1.5 Kerkrekeningen van de St.-Maartenskerk (SM)

KORTRIJK. Rijksarchief. SM 94: 1694-1700

 

KORTRIJK. Rijksarchief. SM 96a: 1703-1709

 

KORTRIJK. Rijksarchief. SM 97a: 1709-1715

 

KORTRIJK. Rijksarchief. SM 98: 1715-1724

 

KORTRIJK. Rijksarchief. SM 99: 1724-1736

 

KORTRIJK. Rijksarchief. SM 103a: 1754-1763

 

KORTRIJK. Rijksarchief. SM 104: 1763-1768

 

KORTRIJK. Rijksarchief. SM 107: 1777

 

KORTRIJK. Rijksarchief. SM 108: 1778-1787

 

KORTRIJK. Rijksarchief. SM 109: 1787-1796

 

KORTRIJK. Rijksarchief. SM 110: 1794-1796

 

2. BIBLIOGRAFIE

2.1 Werken

CALLENS, O. Hoe verzorg ik de afwerking van mijn licentiaatverhandeling, werk van einde studies, eindverhandeling, proefschrift, eindrapport, monografie, dissertatie, scriptie of thesis? Kortrijk, 1992.

 

 CARTIER, N. Les orfèvres de Douai avec la collaboration de Christine Paquet et Isabelle Stone-Cartier. Douai, 1995.  

 

COPPEJANS-DESMEDT, H. “Aspecten van de industriële politiek in de Oostenrijkse Nederlanden” in: H. HOUTMAN-DE SMEDT, ed. Overheid en Economie.  Economische Aspecten van de Overheidspolitiek in en met betrekking tot de Oostenrijkse Nederlanden (Handelingen van het colloquium te Antwerpen, 27 februari 1988). Antwerpen, 1989.

 

DE BOOM, G. Les ministres plénipotentiaire dans les Pays-Bas autrichiens, principalement Cobenzl (Académie royale de Belgique, Classe des lettres et des sciences morales et politiques, Memoires Collection Nr. 8, Deuxième Série, Tome XXXI). Brussel, 1932.

 

DE BRABANDERE, P. De Kortrijkse edelsmeedkunst (Verhandelingen uitgegeven door de Leiegouw). Kortrijk, 1979.

 

DEBRABANDERE, P. Kortrijks zilver. Kataloog. Tentoonstelling georganiseerd in het museum voor oudheidkunde en sierkunst. Kortrijk, stadsbestuur, 1979.

 

DELPORTE, C. De gilde van de ambachten, neringen en de nijverheden van Kortrijk (1890-1914). Bijdrage tot de geschiedenis van de katholieke arbeidersbeweging te Kortrijk. Leuven, 1969.

 

DE PAEPE, R. Het Kortrijk van toen. Kortrijk, 1981.

 

DE POTTER, F. Geschiedenis van de stad Kortrijk. 4 dln., Brussel, 1895 (1975).

 

DE POTTER, F. Gent van den oudsten tijd tot heden. 16 dln. Gent, 1882.

 

DESPRIET, P. 2000 jaar Kortrijk. Kortrijk, 1990.

 

DEVRIES, M. en TE WINKEL, L.A. Woordenboek der Nederlandsche Taal. ’s Gravenshagen en Leiden, 1882-.

GAUTHIERS, J. en BRUNE, J. Etude sur l’orfèvrerie en Franche Comté du 17ième et 18ième siècle.

GERMONPREZ, F. Kortrijkse figuren.Kortrijk, 1982.

 

“Goldsmiths, silversmiths and bankers. Innovation and the transfer of skill, 1550-1750. Cenrte for metropolitan history: working papers, II, Londen (1995).

 

GROTEFEND. Taschenbuch der Zeitrechnung. Hanover, 1960.

 

“H. Sacramentsdag-en processie”, Krantenknipsel in SEVENS, TH. De Heilige Sacramentsprocessie te Kortrijk, s.d., s.l..

 

LUIKEN, J. en C. Het menselijk bedrijf vertoond in 100 afbeeldingen van ambachten, konsten, hanteeringen en bedrijven met versen. Amsterdam, 1994.

 

MADDENS, N. De geschiedenis van Kortrijk. Tielt, 1990.

 

MOUREAUX, P. Les préoccupations statistiques du gouvernement des Pays-Bas et le dénombrement des industries dressé en 1764 (Université libre de Bruxelles. Faculté de Philosophie et des lettres, tome XLVIII). Brussel, 1971.

 

PAUWELS, A.G. en DEBRABANDERE, P. “Kortrijks zilver” in de cataloog  van de tentoonstelling georganiseerd in het museum voor oudheidkunde en sierkunst te kortrijk.

 

ROSENBERG, M. Geschichte der Goldschmiedekunst. Osnabrück, 1972.

 

RUWET, J. Avant les révolutions. Le XVIIIième siècle (Etudes d’histoire wallonne, IX). Brussel, 1967.

 

SCHRIJVER, E. Nederlands zilver. Bussem, 1963.

STRUBBE, E.I. en VOET, L. De chronologie van de middeleeuwen en de moderne tijden in de Nederlanden. Brussel, 1960.

SCHLUGLEIT, D. De Antwerpse goud- en zilversmeden in het corporatief stelsel 1382-1798. Antwerpen, 1969.

 

VAN HOONACKER, E. Ikonografie van Kortrijk en omgeving 1280-1900. Kortrijk, 1977.

 

VAN HOONACKER, E. Duizend Kortrijkse straten. Kortrijk, 1986, 175.

 

VAN LAER, W. Wegwijzer voor aankomende goud-en zilversmeden. Gent, 1967.

 

VANLERBERGHE, A. en LOUVAERT, F. Société du noble chevalier St.-Georges. Kortrijk, s.d.

 

VANNESTE, D. De pre-industriële Vlaamse stad: een sociaal-economische survey. Interne differentiatie te Gent en te Kortrijk op het einde van de 18de eeuw (Acta Geographica Lovaniensia, vol 28). Leuven, 1987.

 

VIERSTRAETE, JP., DEWILDE, B. Gids voor Groot Kortrijk. Kortrijk, 1982.

 

 

2.2 Artikels

AERTS, E.  “Laatmiddeleeuwse Brabantse rekeningen in het historisch onderzoek,” Het gemeentekrediet, 1982, 277-282.

BIMBENET-PRIVAT, M. “Dessins d’orfèvrerie conservés dans les archives (16ième - 18ième siècle).” Histoire et archives, 1997, I, 83-104.

BRAULT, S. en BOTTINEAU, Y. L’Orfèvrerie française du 18ième siècle. Parijs, 1959, 14-30.

BRAUN, J. “Eligius.” Tracht und Attribute de Heiligen in der deutschen Kunst. Stuttgart, 1943, 204-206.

 

CARTIER, N. “L’Orfèvrerie de la Jurande d’Artois depuis son origine jusqu’à la révolution,” L’information historique, XXXXVI, nr. 3, 1985, 103-110. 

 

CARTIER, N. “La nouvelle marque sur l’orfèvrerie à Lille et dans les Pays-Bas du Sud au 17iéme siècle,” Liber Amicorum, études historiques offertes à Pierre Bougard, 191.

 

CARTIER, N. Orfèvrerie de la Jurande d’Arras, avie sur la Lys. 1983, deel 34, 320.

 

CARTIER, N. “Orfèvrerie des communautés de Lille et Arras avant et après le rattachement à la France,” Le 17ième congrès de la Fédération des Sociétés savantes du Nord de la France. Henin Beaumont, 17/10/1976.

 

CLAES, A. en AERTSGEERTS, H. Patroonheiligen van de ambachten en beroepen. St.-Kathelijne-Waver, 1995, 19.

 

DAUWE, J. “Ambachtserfelijkheid bij edelsmeden in de 17de en de 18de eeuw,” Vlaamse stam, XIX (1983) 294-300.

 

DESCHREVEL, A. “Kortrijkse edelsmeedkunst.” West-Vlaanderen, VII (1958) 299-302.

 

DHANENS “ L’Orfèvrerie d’ancien régime en Flandre orientale: catalogue d’une exposition organisée à Gand en 1951.” Revue Belge de Philologie et d’histoire, XXXIII, 1955, 255-257.

“ Goudtsmeden” Generaelen index der materiën van de vijf  placcaert-boecken van Vlaenderen, 1767, 213-217.

GERITS, J. “IJzeren afsluitingen in Vlaanderen.” Ons Heem, XXIX (1975) 105.

GERITS, J. “Kunstambachten in het daglicht.” Ons Heem, XXXIV(1980) 61-66.

“H. Sacramentsdag-en processie”, s.d., s.l., Krantenknipsel in SEVENS, TH. De Heilige Sacramentsprocessie te Kortrijk.

 

JANSSONIUS, J. Kortrijk 1658. In BOSSU, J. Vlaanderen in oude kaarten. Drie eeuwen cartografie (1983).

Kortrijkse documentatie door het St. - Jozef instituut te Kortrijk: p36-37 en 299-302: de Kortrijkse edelsmeedkunst.

 

LEFEVRE, J. “Het Zuiden onder Maria-Theresia en Jozef II, 1748-1789” in J.A. VAN HOUTTE, ed. Algemene Geschiedenis der Nederlanden (Deel VIII. De Revolutietegemoet, 1748-1795). Utrecht, 1955, 80-103.

 

LENDERS, P. “De Zuidelijke Nederlanden onder Maria-Theresia 1740-1780” in D.P. BLOK, ed. Algemene geschiedenis der Nederlanden (Deel IX). Haarlem, 1980, 92-112.

 

MONTUPET, B., DECROIX, F., PACOT et TIROR “Orfèvres,” Bulletin de la société d’études de la province de Cambrai et Lille, 1976-1981, 11-14.

MONTUPET, B.”Une recherche sur les orfèvres lillois du 17ième siècle.” Revue du Nord, LXII, 1980, 371-382.

“Overdeken.” Woordenboek der Nederlandsche taal, XI (1e uitg.;1910) 1648.

PFISTER-LANGANAY, C. “Documents inédits sur les orfèvres dunkerquois (16ième –18ième siècle).” Revue de la Société Dunkerquoise d’histoire et d’archéologie, XXV (nov. ) 1991, 33-42.

PFISTER-LANGANAY, C. “Dictionnaire des orfèvres de Flandre intérieure (18ième –19ième siècle)”.” Annales du Comité flamand de France, LII, 1994, 167-201.

PFISTER-LANGANAY, C. et MESSIANT, G. “Nouvelles découvertes en orfèvrerie dunkerquoise (17ième –18ième siècle).” Revue du Nord, LXXIV, 1992 (jul/dec), 617-627.  

PFISTER-LANGANAY, C. “L’orfèvrerie dunkerquoise (17ième –19ième siècle) dans les Pays-Bas français.” 16ième Annales, 203-225.

PFISTER-LANGANAY, C. et MESSIANT, G.”Orfèvrerie en Flandre.” Westhoek, ed. Dunkerque, 1980, 157.

Placcaert-boeck van Vlaenderen, I (1639) 594-598 en 802-807.

Placcaert-boeck van Vlaenderen, II.2 (1629) 445-460.

Placcaert-boeck van Vlaenderen, IV.2 (1740) 1272-1293.

Placcaert-boeck van Vlaenderen, V.1 (1763) 270-287.

REAU, L. “Eligius.” Iconographie de l’art Chrétienne, III.1 (1938) 422-426.

 

SEELIG, L. Silver and gold Courtly splendour from Augsburg. Prestel, 1995, 12-13.

 

SEVENS, TH. “Oude kapellen te Kortrijk.” G.O.K.K., IX (1930) 39-59.

 

SEVENS, TH. “De kapel ten Hazelare, te Kortrijk,” G.O.K.K., II (1907-1908) 87-98.

 

SEVENS, TH. “Openbare vreugdebedrijven in de XVIIIde eeuw,” G.O.K.K., VI (1908-1909) 19-29.

 

SEVENS, TH. Kortrijk in het verleden. Kortrijk, s.d., 97-114.

 

SEVENS, TH. “Onuitgegeven stukken uit de Brabantsche omwenteling in 1789 en 1790,” II (1922) 3-28.

 

TER MOLEN, B. en DEN OUTER. “Edelsmeedkunst in de 16de , 17de en 18de eeuw” in D. P. BLOK, ed. Algemene Geschiedenis der Nederlanden (Deel IX). Haarlem, 1980, 289-294.

 

TIMMERS, J.J.M. “Eligius.” Symboliek op iconografie, Maaseik (1947) 90.

 

TIMMERS, J.J.M. “Eligius.” Christelijke Symboliek en iconografie. Bussum (1974) 253.

 

TIMMERS, J.J.M. “Eligius.” Symboliek op iconografie. Roermond, 1947, 126.

 

VANHOUTTE, C. “Kortrijk tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1750)”. De Leiegouw, XXXII, 1990, 251-274.

 

VAN ROOSBROECK, R. Van de Habsburgse tijd tot en met de Oostenrijkse tijd (20 eeuwen Vlaanderen, II) Hasselt, 1992.

 

VERBEKE, G. “Kortrijk en de revolutie van 1789”. De Leiegouw, XXXII, 1990, 275-288.

 

VERHEUST, E. “Courtrai sous Louis XV”. G.O.K.K., XXXIV, 1965, 289-304.

 

VOET, E. Merken van Amsterdamse goud- en zilversmeden. ’s Gravenshage, 1912, 1.

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende