Sociaal-economische analyse
van de levensomstandigheden in een
plattelendsgemeenschap.

Casus: het Ambacht Maldegem in de 18de eeuw.

 

Petra De Decker

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. C. Vandenbroeke

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

1. Probleemstelling

2. Bespreking bronnen

2.1 Staten van goed

2.2. Ommestellingen

2.3. Telling 1748

 

Deel I. Het Ambacht Maldegem tijdens de 18de eeuw

Hoofdstuk 1: Omschrijving en situering van het Ambacht Maldegem

1.1. Situering

1.2.Bodemgesteldheid

Hoofdstuk 2: De bevolking

2.1. Bevolkingssamenstelling

2.2. De bevolkingsevolutie

Hoofdstuk 3: Beroepsstructuur

 

Deel II. Landbouwstructuren

Hoofdstuk 1: Grondbezit

1.1. De bedrijfsoppervlakte

1.2. Indeling van de bedrijven naar grootte

1.3. Evolutie van de bedrijfsgrootte

1.4. Structuur van de uitbatingen

1.4.1.De verhouding tussen pachtland en eigengeŽrfd land

1.4.2. Soorten bedrijven: eigendom Ė gemengd Ė pacht

Hoofdstuk 2: Landbouwproductiviteit

2.1. Landbouwalaam

2.2. Voedingsgewassen

2.2.1. Aardappel

2.2.2. Graangewassen

2.2.2.1. De wintergranen

2.2.2.2. De zomergranen

2.2.3. Klaver

2.3. Het veebezit

2.3.1. Het grootvee

2.3.2. Het kleinvee

Hoofdstuk 3: De proto-industrie

3.1. Huisnijverheid

3.2. De vlasteelt

3.3. Enkele nijverheidsgewassen: lijnzaad en klaverzaad

 

Deel II. FinanciŽle structuren

Hoofdstuk 1: De vermogensstructuur

1.1. De vermogensstructuur aan de hand van de Ďbatení

1.1.1. De vermogensstructuur van de landbouwers

 1.1.2. De vermogensstructuur van de secundaire en tertiaire  sector

1.2. De saldovermogensstructuur

 1.2.1. De saldovermogensstructuur van de landbouwers

 1.2.2. De saldovermogensstructuur van de secundaire en  tertiaire sector

 

Hoofdstuk 2: Schulden

2.1. Het aandeel van de verschillende schulden

2.2. Leningen

Hoofdstuk 3: Contant geld

 

Deel IV MateriŽle cultuur

Hoofdstuk 1: De bewoning

1.1. De woning

1.2. De woonvertrekken

1.3. De verwarming

Hoofdstuk 2: De slaapvoorzieningen

Hoofdstuk 3: Keuken- en eetgerief

3.1. Serviesgoed

3.2. Bestek

3.3. Porselein

3.4. Glazen

Hoofdstuk 4: Binnenhuisversiering

4.1. Schilderijen

4.2 Spiegels

4.3. Het horloge

Besluit

 

Bibliografie

 

Afkortingen

 

Lijst afbeeldingen

 

home lijst scripties inhoud volgende