Sociaal-economische analyse van de levensomstandigheden in een plattelendsgemeenschap. Casus: het Ambacht Maldegem in de 18de eeuw. (Petra De Decker)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

1. Onuitgegeven bronnen

 

Rijksarchief Gent

 

Fonds Het Ambacht Maldegem

 

 

              Nr.                     Jaartal

 

108, 109:             1708

110,111:              1709

112,113:              1710

220-223:              1748

224-227:              1749

228-231:              1749

228-231:              1750

380-382:              1788

383-385:              1789

386-389:              1790

 

 

                  Nr.                       Jaartal

 

593:                     1790

 

 

2. Uitgegeven bronnen

 

Stadsbibliotheek Brugge (magazijn)

 

 

3. Literatuurlijst

 

 

Gebruikte afkortingen

 

 

 

Lijst van tabellen en grafieken

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende