Daar komt de bruidÖ

De nuptialiteit van Heist en Knokke 1700-1900

Miet Desender

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. C. Vandenbroeke

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Deel I: Bronnen en methodologie

    Hoofdstuk 1: Bronnen

        1. Introductie

        2. Parochieregisters

            a) Historiek

            b) Historische waarde en gebruik

        3. Burgerlijke Stand

            a) Historiek

            b) Huwelijksakten

            c) Historische waarde en gebruik

        4. Bevolkingsregisters

    Hoofdstuk 2: Onderzoeksmethode

 

Deel II: Trouwen in Heist en Knokke

Hoofdstuk 1: Het huwelijk en het huwelijkspatroon

        1. Het huwelijk en het gezin doorheen de tijd

            De scharnierperiode 1700-1850

            De negentiende eeuw

        2. De bruto-huwelijkscoŽfficiŽnt

    Hoofdstuk 2: De huwelijksleeftijd

        1. De berekening van de middenwaarden

            a) Rekenkundig gemiddelde - mediaan - modus van de huwelijksleeftijd bij eerste huwelijken 39

            b) Gemiddelde leeftijd bij andere huwelijksstructuren

        2. Leeftijdsklassen

        3. Leeftijdsverschil

        4. Leeftijd en beroep

            a) Zelfstandigen

            b) Loonarbeiders

            c) Passieven

    Hoofdstuk 3: De huwelijksstructuur

        1. Samenstelling van het koppel

            a) Eerste huwelijken

            b) Hertrouwers

            c) Echtscheidingen

        2. Duur van het weduwschap

        3. Relatie huwelijksstructuur-beroep

            a) Zelfstandigen

            b) Loonarbeiders

            c) Passieven

    Hoofdstuk 4: De beroepsstructuur

        1. SectoriŽle indeling

        2. Beroepsstructuur

        3. Beroep en partnerkeuze

    Hoofdstuk 5: Ritme van de huwelijkssluiting

        1. Methodologie

        2. Dagfluctuaties

        3. Maandfluctuaties

        4. Huwelijkssluiting en beroep

            a) Relatie dagschommelingen-beroep partners

            b) Relatie maandschommelingen-beroep partners 105

    Hoofdstuk 6: Alfabetisme

        1. Alfabetisatiegraad

        2. Alfabetisme en partnerkeuze

        3. Alfabetisme en beroep

    Hoofdstuk 7: Mobiliteit

        1. Herkomst van de huwelijkskandidaten

        2. Mobiliteit en partnerkeuze

        3. Mobiliteit van de huwelijksparen

 

Besluit

 

Bibliografie

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende