Daar komt de bruid…De nuptialiteit van Heist en Knokke 1700-1900. (Miet Desender)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

1. Bronnen

 

Rijksarchief Brugge, Parochieregisters Heist, huwelijksakten 1701-1710

Rijksarchief Brugge, Parochieregisters Heist, huwelijksakten 1731-1740

Rijksarchief Brugge, Parochieregisters Heist, huwelijksakten 1761-1770

Rijksarchief Brugge, Parochieregisters Heist, huwelijksakten 1781-1790

Rijksarchief Brugge, Burgerlijke Stand Heist, huwelijksakten 1811-1821

Rijksarchief Brugge, Burgerlijke Stand Heist, huwelijksakten 1841-1850

Rijksarchief Brugge, Burgerlijke Stand Heist, huwelijksakten 1861-1870

Rijksarchief Brugge, Burgerlijke Stand Heist, huwelijksakten 1881-1890

Rijksarchief Brugge, Parochieregisters Knokke, huwelijksakten 1701-1710

Rijksarchief Brugge, Parochieregisters Knokke, huwelijksakten 1731-1740

Rijksarchief Brugge, Parochieregisters Knokke, huwelijksakten 1761-1770

Rijksarchief Brugge, Parochieregisters Knokke, huwelijksakten 1781-1790

Rijksarchief Brugge, Burgerlijke Stand Knokke, huwelijksakten 1811-1821

Rijksarchief Brugge, Burgerlijke Stand Knokke, huwelijksakten 1841-1850

Rijksarchief Brugge, Burgerlijke Stand Knokke, huwelijksakten 1861-1870

Rijksarchief Brugge, Burgerlijke Stand Knokke, huwelijksakten 1881-1890

Archief Burgerlijke Stand Heist, Bevolkingsregisters, 1866-1870

Archief Burgerlijke Stand Heist, Bevolkingsregisters, 1886-1890

Archief Burgerlijke Stand Knokke, Bevolkingsregisters, 1866-1870

Archief Burgerlijke Stand Knokke, Bevolkingsregisters, 1886-1890

 

 

2. Literatuur

 

ALTER G., ‘The European marriage pattern as solution and problem: households of the elderly in Verviers, Belgium, 1831’, in:The History of the Family, 1996, Vol.1, nr.2, pp.123-137.

 

ALTER G., ‘New perspectives on European marriage in the nineteenth century’, in: Journal of Family History, 1991, 16, pp.1-5.

 

ART J., e.a., Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente. Deel I: nieuwste tijden, 19de en 20ste eeuw, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1993.

 

ART J., e.a., Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente. Deel II: nieuwste tijden, middeleeuwen en moderne tijd, 12de tot 18de eeuw, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1994.

 

BONNEUIL N., Démographie de la nuptialité au XIXe siècle, Paris, 1990.

 

BOONE M., GAUS M., SCHOLLIERS P. en VANDENBROEKE C., Culturele geschiedenis van Vlaanderen: Deel X. Dagelijks leven: sociaal-culturele omstandigheden vroeger en nu, Deurne/Ommen, uitgeverij Baart, 1982.

 

CLOET M. en VANDENBROEKE C., Tien bijdragen tot de lokale en regionale demografie in vlaanderen, Brussel, 1989.

 

COORNAERT M., Heist en de Eiesluis: de geschiedenis, de topografie en de toponimie van Heist met een studie over de Eiesluis, Tielt, Lannoo, 1976.

 

COORNAERT M., Knokke en het Zwin: de geschiedenis, de topografie en de toponimie van Knokke met een studie over de Zwindelta, Tielt, Lannoo, 1974.

 

COORNAERT M., Koudekerke-Heist: de topografie en de toponimie van Heist-aan-Zee tot omstreeks 1860, Heemkundige Kring Sint-Guthago, 1965.

 

DECOCK A., Spreekwoorden en Zegswijzen over de vrouwen, de liefde en het huwelijk, Gent, Ad. Hoste, 1911.

 

DESMET J., ‘De bevolking van Knokke in 1748’, in: Rond de Poldertorens, VI, 3, pp. 80-82.

 

DESMET J., ‘De bevolking van Heist in 1748’, in: Rond de Poldertorens, VI, 4, pp. 106-109.

 

DESMET J., ‘1820-1840 in de Sint-Guthagostreek: Heist (deel 1)’, in: Rond de Poldertorens, IV, 2, pp. 41-49.

 

DESMET J., ‘1820-1840 in de Sint-Guthagostreek: Heist (deel 2)’, in: Rond de Poldertorens, IV, 3, pp. 94-101.

 

DEVOS I. en KENNEDY L., Marriage and economy. Western Europe since 1400, Turnhout, 1999.

 

DOBBELAERE S., Trouwen in Gent (1780-1830), Gent, 1995. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling)

 

DUPÂQUIER J., Pour la démographie historique, Paris, 1984.

 

DUPÂQUIER J., HELIN E., e.a., Marriage and remarriage in populations of the past, London, 1981.

 

EVERSLY D. en GLASS D., Population in history. Essays in historical demography, London, 1965.

 

FLANDRIN J. L., Famille. Parenté, maison, sexualité dans l’ancienne société, Parijs, 1976.

 

GEVAERT F., De republikeinse kalender en de volledige vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse kalender, Heule, 1965.

 

GOODY J., The development of the family and marriage in Europe, Cambridge-New York, 1994.

 

HANNES J., ‘Kwantificatie en historische kritiek’, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 1971, pp. 348-354.

 

HELIN E., ‘Demografische ontwikkeling van de Zuidelijke Nederlanden 1500-1800’, in: Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden, V, Bussum, 1980, pp. 169-195.

 

HOUDAILLE J., ‘Les signatures au mariage 1670-1739’, in: Population, 1988, 1, pp. 208-212.

 

HOUDAILLE J., ‘Nuptialité et fécondité en Flandre et au Brabant du XVIIième siècle au XIXième siècle’, in: Population, 1977, 4-5, pp.1004-1008.

 

HUYS N., Trouwen in Lebbeke (1700-1900). Een nuptialiteitsstudie van een Oost-Vlaamse plattelandsgemeente, Gent, 2000. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling)

 

HUYSMAN K., Vrijen en trouwen in Antwerpen 1830-1850, Gent, 2000. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling)

 

LAMBRECHT K., De nuptialiteit van Destelbergen, Gent, 2000. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling)

 

LASLETT P. en WALL R., Household and family in the past time, Cambridge, 1972.

 

LEBRUN F., La vie conjugale sous l’ancien régime, Parijs, 1975.

 

LEE R.D., Population patterns in the past, New York, 1977.

 

MALTHUS T., An essay on the principle of population, as it effects the future improvement of society (1798), New York, 1960.

 

MATTHIJS K., De mateloze negentiende eeuw. Bevolking, huwelijk, gezin en sociale verandering, Leuven, Universitaire Pers, 2001.

 

MEULDERS C. en MATTHIJS K., ‘On ne se jouera pas du divorce! Echtscheiding in de 19de eeuw in het licht van de echtscheidingspraktijk te Brugge 1865-1914’, in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1996, 3-4, pp. 65-103.

 

NOLLET J., Heyst aan zee en zijn verleden, Brugge, Herreboudt, 1909.

 

OPDEDRINCK J., Histoire de Knokke, Tielt, Lanno, 1968.

 

PREVENIER W., Marriage and social mobility, Studia Historica Gandensia, Gent, 1989.

 

ROTBERG R.I. en RABB T.K., Marriage and fertility. Study in interdisciplinary history, Princeton, 1980.

 

PRUUOST D., e.a., Knokke-Heist overwacht, Knokke-Heist, Creart, 1993.

 

ROELSTRAETE J., Handleiding voor genealogisch onderzoek in Vlaanderen, Roeselaere, 1998.

 

RUWET J., L’analphabétisme en Belgique (XVIIIe-XIXe siècle), Leuven, 1978.

 

TANGHE G.F., Parochieboek of beschryving van Heyst, Brugge, 1861.

 

TOP S., Verliefd, Verloofd, Getrouwd: huwelijksgebruiken in Vlaanderen en Wallonië vroeger en nu, Sint-Niklaas, 1988.

 

VANDECANDELAERE D., De Tijdrekening, De Kalender Juliaans, Gregoriaans, Republikeins, Roeselaere, 1988.

 

VANDENBROEKE C., ‘Seksualiteit en huwelijksbeleving in Vlaanderen’, in: Spiegel Historiael, 1979, 7-8, pp. 425-433.

 

VANDENBROEKE C., ‘Karakteristieken van het huwelijks-en voortplantingspatroon in Vlaanderen en Brabant, 17de-19de eeuw’, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 1976, 5, pp. 107-139.

 

VANDENBROEKE C., ‘Het seksueel gedrag der jongeren in Vlaanderen sinds de late 16de eeuw’, in: Bijdragen tot de Geschiedenis, 1979, 3-4, pp. 193-229.

 

VANDENBROEKE C., Vrijen en trouwen van de middeleeuwen tot heden, Brussel-Amsterdam, Elsevier, 1985.

 

VANDENBROEKE C., Cursus Historische Demografie, Gent, 2000.

 

VANDENBROEKE C., Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk, Leuven, Kritak, 1984.

 

VANDERWOUDE A.M., ‘Gezinsreconstructie: een nieuwe techniek voor historische demografie’, in: Spiegel Historiael, 1968, 5, pp. 306-313.

 

VANDEWALLE E., ‘La nuptialité en Belgique de 1846 à 1930 et sa relation avec la déclin de la fécondité’, in: Population et Famille, 1965, 6-7, pp. 37-56.

 

VANDEWALLE E., ‘Housholds dynamics in a belgian village, 1847-1866’, in: Journal of Family History, 1976, 1, pp. 80-94.

 

VAN POPPEL F., Trouwen in Nederland. Een historisch-demografische studie van de 19de en vroeg 20ste eeuw, Wageningen, 1992.

 

VAN POPPEL F. en NELISSEN J., ‘The proper age to marry: social norms and behaviour in nineteenth-century Netherlands’, in: The History of the Family, 1999, vol.4, nr.1, pp. 51-72.

 

VAN UYTVEN R., ‘Visserij in de Zuidelijke Nederlanden’, in: Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden, VI, Bussum, 1980, pp. 138-144.

 

 

VERMEULEN A.-M., ‘De huwelijksakten van de burgerlijke stand als bron voor sociaal-economische geschiedschrijving. Beroepsoriëntatie en sociale homogamie in het 19de eeuwse Gent’, in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1985, 39, pp. 203-222.

 

WRIGLEY E. en SCHOFFIELD R., ‘English population history from family reconstruction: summary results 1600-1799’, in: Population Studies, 1983, 2, pp. 157-184.

 

ZWAAN T. (red.), Familie, Huwelijk en Gezin in West-Europa. Van Middeleeuwen tot Moderne Tijd, Amsterdam-Boom, 1993.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende