Licentiaatsverhandelingen on-line

 

  

Overzicht per academiejaar

1983 - 1987 - 1989 - 1990 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015

Zoeken in e-thesis / Search e-thesis

Corentin Genin
 

 


2017

 
Corentin Genin Le recours aux tribunaux d’arbitrage privé: menace ou opportunité pour les mesures environnementales ?
   

2015

 
Guy Bud Choices under the Occupation. Resistance, Collaboration and Accommodation in Two Towns
in Francophone Belgium, 1940-1944.
Jasper De Jaeger De roep van de aarde, de roep van de armen. Ethische beschouwingen over duurzame voedselproductie, -consumptie en landgebruik.
Evert Verreth Baedeker achterna. De reiscultuur van hoogburgerlijke families aan het einde van de negentiende eeuw.

2014

 
Robin Chapman Het Vlaams-nationalisme in de spiegel van Justitie: Een gevaar voor de openbare orde?
Frederik De Koninck Met de autocar op reis. Een studie naar de rol van de autocar in de opgang van het massatoerisme.
Laura Kuppens Congo en plein public? Een representatieonderzoek van historische congodocumentaires
Joris Roosen De rurale economie in het Maasland, Haspengouw en Nederlands Zuid-Limburg tijdens de 18e eeuw
Jasper Smets Een nieuwe plaag? Opium en cocaïne in Antwerpen, 1921-1939.
Dries Van Herrewegen De verdeeldheid van radicaal-links in Vlaanderen. De praktische- en strategische breuklijnen tussen de KPB, de RAL en AMADA tussen 1969 en 1972.
Rutger Luc Verschaeve De impact van negatieve nieuwsberichten over celebrity endorsers voor non-profitorganisaties.
Shachida Ushurova Журналистика XXI века  - Journalistiek in de XXI eeuw.

2013

 
Peter Bogaerts De kritiek van David Ray Griffin op het wetenschappelijk naturalisme en zijn Whiteheadiaans alternatief.
Jonas Bruyneel Het belang van mediaberichtgeving voor het uitbouwen van een muzikale loopbaan. Case: dEUS.
Stijn Geutjes Paradoxale paria's.
 Idris Haesendonck Een studie van het sociaal kapitaal bij etnische sportclubs.
Christophe Maes Repressief geweld en de ontwikkeling van de sociaaldemocratie in Gent (1872-1914)
Sara Van Hoecke Hypatia van Alexandrië, een receptiegeschiedenis.
Willem Kieviet Meursault, vreemdeling van Christus. Een leeswijzer bij: L’ Étranger (1942) Albert Camus 1913-1960
Laura Kuppens Vrouw zijn: noodlot of keuze? Het christelijk feminisme van Maria De Leebeeck (1914-1984)
Han Lagring Wij tegen de Anderen. Een Critical Discourse Analysis van de reproductie van globale discoursen in Vlaams televisienieuws over intern terrorisme.
Winand Van Meerbeek Het woord als zwaard. De relatie tussen de bisschoppen van Metz en de abdij van Sint-Truiden in de vroege en hoge middeleeuwen.
Shachida Ushurova Translate the Pun, Sacrifice the Fun: A Comparative Case Study of the Dutch Subtitled Wordplay in an Episode of The Persuaders!
Oliver Van Uytfange La Lèpre de l’armée. Plaatsvervangers in het Belgisch leger 1870-1909.

2012

 
 Dieter Byttebier Evarist Allewaert (1835-1889) en de invoering van de kindertuinen in Antwerpen ten tijde van de Schoolstrijd.
 Korneel De Clercq La Mémoire évolue. De plaats van holocaustmusea in de veranderende Franse politieke herinnering vanaf het midden van de jaren 1990 tot nu.
Jasper De Jaeger Ik zou verkiezen bij christus te blijven veeleer dan bij de waarheid. Een religieuze lezing van Fjodor Dostojevski’s romans.
Stijn Muskala De snelle toepassing van de strafwet. De impact van de snelle afhandeling op de werking van justitie.
Teng Hou Loi & Arslan Aslam Khan Determinants of firm growth: evidence from Belgian companies.
Taoufiq-Johan van den Broek La finance islamique est- elle un remède à la crise?
Koen Vergauwen Les enfants dits sorciers in Kinshasa (DRC). Een blik op het hulpverleningsveld.

2011

 
Jonas Bruyneel Van Bijbelse farizeeër tot zelfbewuste kunstenaar . Een studie over de voorstelling van Nicodemus van de vroegste vermelding tot ca. 1550.
Bert Boonen De diplomatieke betrekkingen tussen Zuid-Afrika en Zimbabwe onder Thabo Mbeki.
Ewoud Kieviet & Huub Floor Israël en de Palestijnen
Axel Grootjans Deformalisering in het familiaal vermogensrecht?
Willem Kieviet Liefde doodt de angst voor het zelf. Enkele toepassende gedachten van Kierkegaard op existerende verloren zonen en een liefdevolle Vader.
Jeroen Peetermans Uncle Sam wants you! Bedoelde en onbedoelde effecten van het computerspel America’s Army.
Gilles Pittoors Experientia docet? An analysis of the various methods of cooperation in europe’s integration process.
Gilles Pittoors The unholy trinity. Constructing the external identity of the European Union.
Johan Verstraelen Een moderne en antieke opvatting van identiteit. Heideggers visie over identiteit in zijn interpretaties van Antigone.

2010

 
Henk G. J. Rebel John Hick’s pluralistische theorie van de religies. Presentatie en kritieken.
Joachim Piens Mechelse giften. De relatie tussen de stad en de vorstelijke entourage in de Bourgondische en Habsburgse periode (1467-1503).
Thomas Tas Het domeinbeheer van de abdij van Affligem: het kwartier van Nijvel (1660 – 1796).
Davy Verbeke De onafhankelijkheid van Belgisch Congo.
Koen Vergauwen Onderwijscultuur’ bij Roma. Slovaakse Roma in Gent: ouders aan het woord.
R.A. Zeldenrust Right of Pledge and the Transparency of Debtors’ Assets.

2009

 
Reinaut Aerts Industrie in het dorp. De impact van de Compagnie der Houtzaagmolens te Bredene, 1750 – 1820.
Samantha Bechan Communicatie en organisatieverandering. Het effect van interne communicatie op veranderbereidheid onder invloed van cynisme en verandermoeheid.
Tim De Backer “A Conspiracy of Silence” rond de Economische Partnerschapsakkoorden (EPA’s)?
Peter Debaere De Shanghai Cooperation Organization. Een vorm van balancing tegen het Westen?
Stefan De Bock Erkenning voor “onze helden van den IJzer”?
Ruben Brugnera Risico's, cultuur en besluitvorming. Een Casestudy naar de Regulering van Genetisch Gemanipuleerde Organismen in de VS en Europa.
Eline Compernolle Traducir y subtitular humor: la aplicabilidad de las estrategias propuestas en la Traductología.
Bart De Graeve Meer dan ‘Kiezersfabrieken’? De bekwaamheidskiezersbonden als emanciperende politieke factor in grote en kleine Vlaamse steden (1883-1893).
Ludo De Lee
& Ilse De Volder
Bevraging van het welbevinden bij leerlingen in het basisonderwijs.
Korneel De Rynck ‘Us here, them there’ Is er Apartheid in Israël en de Westbank?
Frederik Dhondt Grandeur ou Grand Marché? Les conceptions atlantiques et européennes de Charles de Gaulle et de Ludwig Erhard, 1963-1966.
Juul Engelen Vergelijkende studie van voetbalterminologie in Nederlandse en Vlaamse kranten.
Tom Gheldof Atleten in de politiek. De publieke carrières van Olympionikai en andere winnaars in Griekse spelen.
Kristof Janssens De prijsevolutie en waardebepaling van secundair vastgoed in België.
Patrick Landsbergen Feasibility, beneficiality, and institutional compatibility of a micro-CHP virtual power plant in the Netherlands.
Ignace Laplaese De verhaalbaarheid van advocatenhonoraria.
Liebrecht Lierman Europa was een mooie vrouw. De Europese Veiligheidsstrategie als teken van de groeiende ambitie van Europa.
Liebrecht Lierman Words you can believe in. The first six months of Obama's foreign policy.
Dieter Maho De geschiedenis van Royal Antwerp Football Club (1938-1968).
Dieter Maho Het fascisme (en nazisme) in de jaren ’20-’30-’40 in België en Nederland.
Dieter Maho Arbeiderservaringen van vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Dieter Maho De Tiense Suikerraffinaderij en zijn directe omgeving.
 Bas Molenaar Duurzaamheid in uitvoering. Hoe implementeren Nederlandse gemeenten duurzaamheid in hun inkoopbeleid?
Anand Moons Het beleid van de EU tegenover islamitische actoren. Case studie Somalië.
Simon Nichelson EU Think Tanks in Brussels. Policy-Making Roles, Functions and Influence.
Koen Paeye De Belgische textielnijverheid op de wereldmarkt, 1950-1975.
Jeroen Rodenberg "Berecht hi de gemeente wel". Beelden van correct bestuur in laatmiddeleeuws Holland (1250-1450).
Bruno Vandecasteele Recent contributions of Lithuania to the EU common foreign and security policy.
Stijn Villerius Op zoek naar Pape Jan of naar avontuur.
Chloé Zollman L'Engagement pour Angela Davis en Belgique (août 1970 – juin 1972)

2008

 
Katia Aerts 7 Samurai
Brecht Awouters De totalitaire staat in Europa. Een analyse van het debat tussen 1933 en 1953 over de oorzaken van het totalitarisme.
Bert Boonen Ideologieconstructie in The Sowetan en Die Burger. Een kwalitatieve discoursanalyse.
Leen Breyne De problematiek van verzuurd papier. Casus: verzuring in het Provinciaal Archief West-Vlaanderen.
Tom Brughmans Over de drempel. Een kritische analyse van noord-levantijnse domestieke architectuur in de ijzertijd 1 periode.
Tim De Backer Het uitvoeren van verdragen. De Vrede van Utrecht, Rastadt en Baden en de Oostenrijkse Nederlanden (1713-1731).
Tina De Greef Kuhn en zijn critici.
Jef De Lombaerde Convergentie in het Wereldtalenstelsel.
Tom Demeestere Criminaliteit in de media: De representatie van corporate crime in de Vlaamse kranten DS & HLN.
Korneel De Rynck Nicht alles war gut, aber vieles war besser. Een verklaring van de Ostidentität en de nostalgie naar de DDR in het huidige Oost-Duitsland (1990-2008).
Bart De Sutter Over dompers, mouchards en papen. Constructie van identiteit, via humor. Casus: de Gentse socialistische Strijdpenning in Vooruit (1886-1900).
Tom De Vos Het overlevingsvermogen of bilevinghe als pasmunt bij scheiding en/of hertrouwen in het laatmiddeleeuwse Gent.
Sara Fobelets Kongo in de geschiedenisleerboeken, 1960-heden: Dé Waarheid? Beeldvorming over de (de)kolonisatie van Kongo in Vlaamse wereldoriëntatie- en geschiedenisleerboeken lager en secundair onderwijs in de periode 1960-heden.
Roos Geraerts Kunstenlaboratorim voor de allerkleinsten.
Matthijs Gerrits Fiscale omslag? Financiële relaties tussen de steden Haarlem en Leiden en het landsheerlijke gezag, 1505-1518.
Magda Heeffer Het utilitarisme. De confrontatie tussen Bentham en Mill.
Tim Lagrange The Shanghai Cooperation Organization. A Critical Evaluation.
Johannes Lippens De organieke vorming van het leerplan geschiedenis tussen 1949 en 1989. Een analyse op basis van leerplancommissieverslagen.
Luc Nijs Het muziekinstrument als natuurlijke extensie van de musicus. Een analyse van de muzikale uitvoering en de relatie tussen musicus en muziekinstrument.
Koen Paeye De Gentse katoennijverheid op de internationale katoenmarkt in de 19e eeuw.
An Pues De sociale constructie van zinloos geweld.
 Jos Quak Stichters in crisis. Crisiservaringen van Boeddha en Mohammed in vergelijkend perspectief.
Kaat Sabbe Rondhangen: een betekenisvolle tijdsbesteding voor jongeren?
Khalid Saifullah Social and Economic Influence of Ahmadiyya Muslim Community in Flanders-Belgium.
Michiel Segaert De invloed van Lucanus’ Pharsalia op het Waltharius.
Sophie Serraris Samen aan tafel. De Week van de Smaak en publiek-private samenwerking.
Urwin W. Staphorst Een Supply Chain Model voor interhome.
Vincent Sterken User generated metadata in the LibraryThing folksonomy.
Marlies Stubbe Niet geïnteresseerd of niet geïnformeerd? De registratie van niet-EU-burgers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 in Leuven en Mechelen.
 Wouter Torfs Een blik op de problematiek der regionale werkloosheidsdiscrepanties.
Gerd Van de Kauter Bijdrage tot de studie van de Belgische publieke opinie tegenover de Duitse dreiging in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog.
Kris Van Kerkhoven De politieke aspecten in de cinema van Jean-Luc Godard.
Kees-Jan van Klaveren Het maakbare verleden. Verlichtingshistoriografie van Cassirer tot Israel in moreel perspectief.
An Van Raemdonck Vrijhandel in de Arabische regio, met case studies van Jordanië en Syrië.
Steven Verbeiren Britney Clinton, Obama Money Machine en McCain the Traitor. Politieke cartoons in de Amerikaanse voorverkiezingen van 2008.
Greet Verhest Van loopbaan naar levensloopbaan. Hoe beïnvloedt de private levenssfeer de loopbaanontwikkeling?
Glenn Vervoort De VLD en de VVD, een vergelijkende analyse van partijprogramma’s.
Almar Wallenburg De cultuur van Urk en de Urker jongeren.
Daan Weigand Analyse van brontoespraken: zoektocht naar de trigger van déclic.
Stefan Wittocx Simuleren van weefselgroei op basis van een partikel-gebaseerd model.

2007

 
 Ken Avonts Bankboekhouden
Mark Beumer Welke rol speelt de Griekse godsdienst bij Aischulos en Euripides?
Ewald Bogers Mara Dryland Becomes Wetland. A social-ecological and multi-scale perspective on the adaptability of the livelihood system around the Tanzanian Mara wetlands.
Leen Breyne Het dagelijks leven in Wervik tijdens de Franse periode, 1790-1815.
 Fréderic Busscher De lokale ondersteuning van popmuzikanten: Vlaams-Brabant - een veldanalyse.
Gerd Callewaert Ouderstatus Adoptief. Invloed van Ervaren Stigmatisering door Adoptieouders op Gezondheid, Psychisch Welbevinden en Nazorgbehoefte.
Luc Junior Content Suikerziek? Het Suikerbeleid van de Europese Unie ten opzichte van Afrika. Trends, actoren en evolutie.
Tom Deleu Culturele perspectieven op ontwikkelingssamenwerking. Case: Radio Sucumbíos.
Corentin Genin De armoedebestrijdingsinstrumenten in Ghana. Analyse van het opstellingsproces van Ghana’s poverty reduction strategy paper.
 Annelies De Bondt Tituli honorarii, monumentale eregedenktekens. Ere-inscripties ten tijde van het Principaat op het Italisch schiereiland. Een statistisch-epigrafisch onderzoek.
 Willem Dedobbeleer De Groote Oorlog bekeken door een pince-nez. Edward Anseele, het socialisme en de bezetting van Gent.
 Jeffrey De Keyser De NSV als metapolitieke voorhoede. Een duik in de kweekvijver van het Vlaams Belang.
 Karel Deknudt Kritiek op de filmkritiek? Een onderzoek in de Belgische kwaliteitsdagbladen anno 2006.
Tom Demeestere Organisatiecriminaliteit getolereerd? DES als symbool van organisatiecriminaliteit in de risicosamenleving.
 Hanne Deschacht Het gebruik van frames voor marketingdoeleinden.
Philippe Desplenter Russia and the use of energy as a political means.
Frederik Dhondt

* De politieke en juridische genese van het begrip “machtsevenwicht” in het Europese statensysteem. Casus: De Spaanse Successie in de 17de en 18de eeuw (1659-1715).
* De rol van de EU bij de totstandkoming en implementatie van internationale milieubeleidsovereenkomsten. Casus: het protocol van Kyoto (1997).

* Proportionaliteit in kieszaken als grondwettelijk beginsel in de Belgische federale structuur. Casus: Brussel-Halle-Vilvoorde (2002-2005).

 Pakize Ercoskun Settlement Pattern in Southeast Anatolia. An analyse of the structures at the site of Nevalı Çori.
 Maarten Dieryck en Jan Schollaert Shift NW-BXL
Anton Froeyman Wereldbeelden. Prolegomena tot een Transcendentale en Fenomenologische Menswetenschap op Basis van de Cultuurfilosofie van Ernst Cassirer.
Magda Heeffer Holle frasen zijn een ramp. Karl Kraus en Peter Handke, twee Oostenrijkse topauteurs en hun strijd om het ware, het goede en het schone.
 Ken Hendrickx Music for Life: Studio Brussel voor het goede doel.
Liesbeth Herremans De ontwikkeling van de grote low cost carriers in West-Europa vanaf 2004: een economische analyse.
 Pieter Konings Dorpskernverschuiving: Nederzettingstransformatie van Guigoven en Bommershoven.
 Tim Lagrange Het Russisch Buitenlands Beleid. Casus Iran.
 Eva Lamont “A voyage of discovery” De antropoloog in de Amerikaanse documentairemaker Frederick Wiseman.
Bjorn Lanke Te vroeg gejuicht: beeldvorming over het Palestijns-Israëlisch conflict in NRC Handelsblad en Trouw van begin tot falen van het 'Oslo-vredesproces.
Steven Lannoo Waarden van belang? Een onderzoek naar de rol van Perceptie van Eigenbelang bij de vorming van sociaaleconomische attitudes van werknemers.
Stijn Muskala Over een kwantummechanische beschrijving van de werkelijkheid: een eigenaardige revolutie in de fysica. De Bohr-Heisenberg dialoog.
 Pieter Nuytinck Nieuwe vormen van bestuur in een ineengestorte staat. Casus: Somalië.
 Menno Pillu Dienstenhandel en de Interne Markt. Analyse van handelsvolumes, handelsbarrières en daaruit volgend Europees beleid.
Kees Plaizier C.O. Jellema, dichter en denker. Spanning tussen beeld en idee.
 Benjamin Praet Een onderzoek naar de waarde van de natuurfilosofie van Ilya Prigogine en de draagwijdte ervan binnen de discussie rond de pijl van de tijd en het determinisme.
Evi Reynaert “Les enfants anormaux” voor de lens. Een onderzoek naar de visie van Broeder Ebergiste De Deyne op kinderen met een beperking.
 Fleur Rondelez Raymond Federman, de la mémoire à la Surfiction. Une analyse générique et discursive de « La voix dans le débarras/The voice in the closet ».
 Youssef Sakkali “Grenzen van de goede smaak” Het Vlaamse uitgevershuis A. Manteau en de gemanipuleerde vertaling van Curzio Malaparte’s La Pelle (1951).
Ward Saver De Afrikaanse Unie en conflictpreventie - gevalstudie Darfoer'.
 Hakan Şenel De bondgenoodschap tussen Turkije en de Verenigde Staten: Continuïteit of verandering. Een studie over alliantiestrategieën bandwagoning, balancing en bridge-building.
 Nick Stokman Influences of hedge fund activism on the medium term target firm value.
 Marijn Straetemans Van Concept tot Werkelijkheid. Conceptuele Analyse van ‘Multiculturalisme’.
 Katrien Stynen Oproer in de Franse voorsteden. Van frustratie tot functioneel geweld? De conflicttheorie van Ralf Dahrendorf toegepast.
 Stijn Van Bever Studentenactivisme aan de UNIKIN, 1998-2006.
 Matthias Vandamme Profielstudie van de medewerkers op de Vlaamse ministeriële kabinetten van de regering Leterme I 2004-2006.
Bruno Vandecasteele Visies op strafuitvoering en systemen van vervroegde invrijheidstelling.
Lourens van der Feijst De vicus te Naaldwijk.
 Jens Van Laer De hervormingen van de NMBS en NS.
 Margot Van Oudenhove Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk. Het belang van organisatorische empowerment.
 Pieter van Os Minder rechten voorbehouden? Het muziekauteursrecht geplaatst in het licht van het gedachtegoed van Creative Commons in het algemeen, en de Creative Commons Licenties in het bijzonder.
Yves Verbelen De basisopleiding voor gevangenisbewaarders in vergelijkend perspectief: België versus Canada.
 Dries Verbraeken De Rol van het Verenigd Koninkrijk binnen het ESDP. Kiezen voor het vasteland?”
Christophe Verheyden De archieven van het Universitair Centrum voor Ontwikkeling en Vrede (UCOV), het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) en de Internationale Vereniging van de Universitaire dagen van de Vrede (JUP) bewaard in het Universiteitsarchief van de VUB. Studie van de archiefvormers, studie van de archiefvorming, toepassing van PALLAS en inventarisering.
Glenn Vervoort Hr-dienstverleners: gespecialiseerde leveranciers of een trend naar ‘one-stop-shopping’.

2006

 
 Hilda Alberda ‘The other half of the story’. A study of the role of men in women’s empowerment in a Brazilian favela.
 Michael Adriaen De rol van de overheid in de generische geneesmiddelenindustrie.

 Lotte Alsteens

Deviatie in Wetenschapscommunicatie. Casestudy Biologie.

Eva Baaren Achter de Schermen van iTV. De institutionele ontwikkeling van digitale interactieve televisie in Nederland en Vlaanderen.
 Tom Barra Verhandelbare mobiliteitsrechten. Het opzetten van een autokilometerbeurs in de praktijk.
Mark Beumer Griekse Godsdienst en Samenleving. Het Atheense theater 525-404 v. Chr. Godenrijk of Godenloos?
 Niels Bienens De Spaanse politiek gezien door de ogen van de Belgische diplomatie (1840-1854)
 Joke Blomme Ervaringen van familieleden van MS-patiënten met eigen zorg en met verpleegkundige hulp thuis.
 Thomas Boonen

‘A darker perspective’. De cinema van Spike Lee vanaf 1994.

Erik Bosgraaf ‘Apollo’s giften’: een serie wereldijke liedboeken uit het midden van de achttiende eeuw.

 Sarah Botterman

De socialisatie van nieuwe parlementsleden in het vlaams parlement na 13 juni 2004.

 Lien Ceûppens Levensloopanalyse van de Gentse vondelingen uit 1830-1831.
 Sébastien Conard Betere beelden? Kritische elementen van het Vlaams, alternatief beeldverhaal 1995-2005.

 Toon Colen

Politieke partijen & criminaliteit. Een evaluatie van 1978 tot 2004.

Hannes Coudenys Podcasting
 Olivier Coudevylle Le vote obligatoire en France: que se passerait-il si tout le monde votait?
 Miguel Coulier Transities in post-communistische staten: Kirgizië.
Peter Dedecker Breedbandtoegangsnetwerk voor treinen door middel van Radio-over-Fiber.
 Frederik Defossez De evolutie van het personeelsblad in Vlaanderen. Casestudie: Analyse van het personeelsblad van de Vandemoortele Group.

 Michaël De Graeve

Pedagogische documentatie in de kinderopvang. Een modern discours in een postmodern perspectief?

 Melanie Demaerschalk U vrijt toch ook? Een onderzoek naar normalisatie en seksualiteit in Vlaamse organisaties.
 Tom Demeestere Islamofobie: een nieuwe vorm van racisme?
 Ellen Denauw Sociale context van intieme relaties. Kwantitatief onderzoek naar de relatie tussen social support en het gezinsleven.
Sicco de Ruijsscher De laatste symfonie van het Concert van Europa. De Nederlandse vredesmissie in Albanië 1913-1914 in internationaal perspectief.
 Hanne Deschacht Een analyse van het gain- en loss-frame in gezondheidscommunicatie.
 Tine Deschacht De negatieve gevolgen van humanitaire hulp op conflicten. Een gevalstudie van Caritas International België in het gebied van de Grote Meren, Centraal-Afrika.
 Philippe Desplenter De toetreding van Rusland tot de WHO.

 Jeroen De Smet

Bruto Nationaal Geluk in de Derde Wereld.

 Hans De Steur Het generatiepact.
 Annika Devroe Vervlogen schoonheid. Schmink en parfum in de romeinse periode.
 Werner De Wael Duurzaam Levenslang Leren. Discours & Learning Communities als Case.

 Vincent De Wolf

Succes- en faalfactoren bij het afsluiten van een publiek-private samenwerking. Studie van drie pps-constructies in de ouderenzorg.

 Steven D'hont

Coördinatie tussen ruimtelijke ordening en natuurbeleid in Vlaanderen. Case study: het RSV en het VEN-IVON.

 Kirsten D'Hooghe De bestaande percepties rond Child Domestic Work in India en de invloed van de National Domestic Workers Movement.
 Christophe Diercxsens Een analyse van de veranderingen in het wereldbeeld van de amerikaanse burgers, sinds 9/11. De impact van de eerste Bush-regering op het wereldbeeld.
 Lotte Drieghe Grenzen aan de Unie: een analyse van Europa’s geografische ambities in het licht van het liberaal intergouvernementalisme
 Ronny Eelen Het Belgisch beleid inzake de vergrijzing.
 Bruno Fierens

De angstfactor bij verkiezingen. Case-study: de herverkiezing van George W. Bush.

 Artur José Freire Gil Proposta metodológica para a elaboração de planos de gestão de sítios da rede natura 2000. Methodological proposal for the elaboration of natura 2000 sites management plans.
 Leen Grevendonck Kwetsbaarheid van vrouwen in de kledingindustrie. Een analyse van de informele sector in kaapstad.

 Jochen Fries

The contribution of business intelligence to strategic management.

 Cedric Genie

Organisaties in Netwerk. Een kwalitatieve studie bij startende IT-organisaties in Vlaanderen.

 Charlotte Gilson Het Barcelona Proces. Een studie van de aanpak van het terrorisme voor en na 11 september 2001.

 Tom Grandjean

De golfoorlog (1991). Een strategische en militaire analyse en de gevolgen voor het Amerikaans defensiebeleid.

Muriel Grégoire Van slavenliederen tot hedendaagse dancehall: invloed van politiek, cultuur, religie en taal op reggaemuziek.
 Esther Hammelburg Constructief zappen. Over televisiekijken als hybride burgerschapspraktijk.
 Liesbeth Hermans De invloed van de tendens van vermarkting op de job van de sociaal werker. Een onderzoek in de thuiszorgsector.
 Steven Hermans Tijd en ruimte in het universum van Wong Kar-Wai.
 Marlies Heuvelmann Media binnen gescheiden gezinnen. Kwalitatief onderzoek naar de begeleiding van het mediagebruik en familie communicatiepatronen.
 Marlies Heuvelmann Media binnen gescheiden gezinnen. Kwalitatief onderzoek naar de begeleiding van het mediagebruik en familie communicatiepatronen.
 Sip Hoekstra Hector & Caecilia, of de contemporaine Nederlandse Berlioz-receptie, naar het tijdschrift Caecilia 1844-1874, ingeleid en verklaard.
 Laura Jacobs De erkenning van Somaliland als een onafhankelijke staat.

 Marie Janart

Uniti per costruire un mondo migliore: Sociaal-politieke actie van een migrantenorganisatie. ACLI-Limburg (1946-1996).

 Anne Kalders Het lokale multimuzikale muziekfestival tegenover het nationale unimuzikale muziekfestival. Casestudie Bergfestival.

 Annelies Keyers

Het beeld van de Ander. Een comparatieve studie tussen het Etnografisch Museum en het Zuiderpershuis in Antwerpen.

Tahereh Khorrami Iraniërs in Nederland. Een onderzoek naar het verloop van het integratieproces van Iraniërs in de Nederlandse samenleving.
 Tom Lanssens Onveiligheid op het internet.
 Andreas Lauwers Wat is de rol van de verwoording in de genealogie van de psychoanalyse?
 Benjamin Lauwers De horrorfilm als vorm van sociale kritiek in de jaren ‘70.
 Maarten Loncin Het UDPS. Een toekomst voor de Democratische Republiek Congo?
 Pieter Lootens &
Tim De Bruyn
Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards.
 Katrien Luts

Griekse publieke baden. Chronologische ontwikkeling, typologie en functie.

 Koen Leysen “Coloniser, c’est transporter!” Et alors la question de la main d’oeuvre? De Belgische koloniale politiek met betrekking tot Belgisch Congo (1919-1929)
Ingeborgh Maes De procesmatige en proactieve aanpak van de prioriteiten uit het zonaal veiligheidsplan, door middel van een afzonderlijk politieteam binnen een lokale politiezone.
 An Mariën Marketing in de non-profitsector. Invloed van de interactieve media op de communicatie: Oxfam als casestudy.
Thijs Martens Rekeningrijden: de oplossing voor het mobiliteitsprobleem?
 Murielle Mattelaer Zwarte vlucht? Witte invasie? De sociale relativiteit van het fenomeen concentratieschool.

 Maarten Michiels

De roep om Nieuwe Orde in het Waalse landbouwersmilieu: de Parti agraire belge, een rechtse boerenpartij (1931-1940).

 David Möbius

‘Governing through Harm Reduction’: een analyse van het schadebeperkend denken rond drugs en druggebruik vanuit Vlaams perspectief.

 Kimberley Parée Voir sans les yeux. La guidance muséale pour déficients visuels.
 Casper Peeters Van KGB tot FSB. De hervorming van de Russische geheime diensten doorgelicht.
 Geneviève Petit Hilary Swank: een modelvoorbeeld van de nieuwe filmster?
 Eva Platteau Intergenerationele rechtvaardigheid en het pensioenstelsel.
Jeroen Pollet Modalpartikeln in Internetdiskussionen. Eine empirische Studie mit den Darstellungsmodellen von Thurmair und Langacker.

 Mirte Postma

Coenraad van Beuningen en Johan de Witt, correspondentie ten tijde van de Noordse oorlog (1655-1660)

 Inge Puchnatzi “De beruchte gehoorzaamheid van de gehuwde vrouw”. De afschaffing van de maritale macht en de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw door de wet van 30 april 1958.
 Bram Riems De commercialisering van microkrediet.  De contradictie tussen winst en armoedebestrijding. Een case-studie.
 Jeroen Rodenberg Een heer van stand. Frank van Borsselen en de rol van zijn hovelingen en ambtenaren in zijn profilering als bovengewestelijk edelman in het Bourgondische landencomplex (1436 – 1470).
 Laure Roussel Filmische en historische representatie van de seriemoordenaar.
 Peter Saerens Klassiek terrorisme versus Al-Qaeda: een comparatieve analyse.
 Daniël Schut Mensenrechten onder Constructie. Institutionalisering van Publieke Verantwoordelijkheden van Transnationale Corporaties.
Filiep Stellamans Joseph Mobutu: sterke man of bloeddictator? Een analyse van de berichtgeving in de binnen- en buitenlandse pers over de opkomst van het Mobuturegime.
 Vincent Sterken Op zoek naar Vaste Waarden. Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006
 Marijn Straetemans De spanning tussen de natiestaat en de multiculturele samenleving.

 Hannelore Tanghe

Opwekken van hoop als emotionele strategie binnen persuasieve communicatie.

 Lynn Theunissen Shaming reintegrative shaming? Een kritische bespreking van Braithwaites reintegrative shaming theorie.
 Karel Thys De positie en functie van de Nachtopvang in het netwerk van de thuislozenzorg in Gent
 Eva Vaes

Paradijs voor kunstenaars. De aanwezigheid van buitenlandse kunstenaars op de Brusselse salons (1851-1881).

Meike van Benten Het heldendicht van de Roomsche Daad. Een halve eeuw katholiek leven. Een film van geestdrift en liefde. Kritieken op de RKSP verkiezingsfilm, samengesteld voor de propagandastrijd van de Tweede Kamer verkiezingen van 3 juli 1929.
 Rien van Beusichem Schutterijen en Schutterijmuziek in de Negentiende Eeuw.
 Steven Van Brussel The starting of a riot. Hoe schendingen van arbeidsrechten en onwil van kledingbedrijven en autoriteiten tot de recente crisis in de Bengaalse kledingindustrie hebben geleid.
 Vincent Vandaele Een blinde hertog op reis. Lodewijk Engelbert van Arenberg (1750-1820) en de hertogelijke reisonderneming.
 Christian Vandekerkhove Johannes Jacobus Poortman, het Hylisch Pluralisme en de Multicorporaliteit. Als mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling.
Katrien Vandekerckhove Het overheidsbeleid met betrekking tot de media in Oostenrijk. Private televisie in Oostenrijk.
 Jonathan Vandenbroeck De Palestijnse kwestie vanuit het perspectief van Israël. Achtergronden bij het harde Israëlische antwoord op de Tweede Intifada.
Steven Vanden Broucke Hiphop in Vlaanderen. Een Sociologische Analyse.
 Isabel Vandenbulcke Een vergelijkend onderzoek naar de strijd tegen analfabetisme in Peru. Casestudy: Chincha.
 Jasper van der Hoek 'Geen haat maar afkeer'. Japanse kampbewakers in de ogen van geïnterneerden in Nederland-Indië. Een vergelijking van dagboeken, memoires en interviews.
 Barbara van der Dussen de Kestergat Politionele slachtofferbejegening in het kader van de nieuwe politiestructuur.
Joris Van der Linden Colombia: vrede in zicht? Analyse van het gewapend conflict en mogelijke oplossingen.
 Jef Vandermosten

Degeneratie als thema van het fin de siècle. Op zoek naar een literaire vertaling in het Vlaamse Proza.

 Tim Vanderper De ‘nieuwe man’ als doelwit van marketingstrategieën.
 Veerle Vandoren Las Plantas Maestras en de Zoektocht naar Harmonie. Een onderzoek naar de betekenis van het hedendaagse sjamanisme vanuit een veldwerkervaring bij de Shipibo indianen in het Amazonewoud van Peru.
 Sarah Vanhaeperen Het effect van een voorlichtingscampagne over osteoporose. Kennis, houding en gedrag van de risicogroep.
 Liesbeth Van Hasselt Schilderen of schieten? De impact van de Wereldoorlogen op het leven en het werk van Alfred Bastien (1873-1955).
 Elke Van Hellemont Ketens van het heden. Determinanten van een oververtegenwoordiging van Marrons in Surinaamse gevangenissen: een empirische bijdrage.
 Sander Vanhellemont Politieke documentaires in de Verenigde Staten sinds de jaren negentig.
 Hannah Van Hoof Een welbesteede Jeugd, een nuttig manlijk leven. Nederlandse studentendagboeken 1801-1835.
 Jens Van Herp De maatschappelijke effecten van devolution in Schotland.
 Kim van Kaam Herkomst: literatuur. Bestemming: vrijheid. Hafid Bouazza’s representatie in de media.
 Elien Vanlaer Elle en Cosmopolitan en hun jongere(n) zusjes: ELLEgirl en CosmoGIRL.
 Krystle Van Overloop Tienermagazines en genderidentiteit: een internationale vergelijking.

 Nienke van Son

Jungle Book herbekeken. Kipling, Disney & jeugdadaptaties.

G .H.F. van Suchtelen van de Haare Concurrentierisico in Strategische Allianties. Managing Competitive Risk in Strategic Alliances.
 Jonas Van Weerst Kapitalisme & georganiseerde criminaliteit. Een diepere kijk op de relatie tussen deze twee concepten.
Theo Veltman Hoe globalisering en individualisering zich verhouden. Postindividueel?
 Saartje Verbeke Middel-Indische grammatica. Een kritisch vergelijkende studie van de Prākrta-Sarvasva, de Prākçta-Kalpataru en de Prākrtānusāsana.
 Christophe Verheyden De broederschappen in de plattelandsparochies van de decanaten Brussel-Oost en Leuven (17de – 18de eeuw)

 Kobe Verheyen

On the brink. Een studie over de nucleaire onderhandelingsstrategie van Noord-Korea: 1993-1994 en 2002-2006.

 Mattias Vermeiren De ontologische interpretatie van nul-interactiemetingen in de quantummechanica.
Mattias Vermeiren Het monetaire trilemma in de internationale financiele architectuur.
 Hendrik Vermeylen Open Source Software: Een New Social Movement Analyse.
 Sacha Voogd Met gelate si togeden… Non-verbale communicatie in Middelnederlandse verhalende teksten.
 Katleen Vos Kroatië op weg naar de EU. Wat kan Bosnië-Herzegovina hiervan leren?

 Thomas Vos

Cinema als gids in een duistere wereld. De filmische representatie van het neonazisme als subcultuur.

 Sita Vreeling Armeniërs zonder land of een land zonder Armeniërs. De Belgische houding in de Volkenbond over de Armeense kwestie, 1919-1928.

2005

 
 Hazar Aouad Transport de Flux Temps Réels dans un Réseau IP Mobile. (Phd)
Piet Baas Een andere crisis voor de USA. De morele paniek na de Spoetnik lancering door de USSR op 4 oktober 1957 en de reacties in de USA in de periode daarna.
Özgür Balci Intercultureel personeelsmanagement in het licht van een representatieve bureaucratie. Case: de stad Gent.
Ria Binst De invloed van belangengroepen op de beleidsvorming. Onderzoek naar de rol van de Boerenbond tijdens het overleg rond de financiering van de BSE-testen.
Kjell Bleys Van “growthmania” naar “steady state”: analyse van een paradigmawissel in het economisch denken.
Pieter Blondeel Scientology: vrijheden in conflict.
Bram Bogaerts Kleur in Meervoud, een exploratief onderzoek naar de notie van culturele diversiteit bij kunstproductie van allochtonen.
M. C. Brouwer Pietro Aretino nella storiografia artistica recente (dopo il 1957) su Sansovino, Tintoretto e Tiziano.
Kristof Colpaert Ontwikkelingen op het gebied van digitale radio en de toepassing ervan in Vlaanderen.
Charlotte Coudeville Grenzen van tabloidjournalistiek.Een kort historisch overzicht, de visies, de inhoud, de lezers en gevolgen.
Olivier Coudevylle La problematique du deficit democratique traitee par la convention. La question du rôle des parlements nationaux dans l’Union.
 Miguel Coulier Warlordisme: casus Afghanistan
 Ben Creemers Het internet als huwelijksbureau. Datingsites in België: een onderzoek.
 Tim Cuypers Business intelligence voor KMO’s. Van Concept tot Determinanten.
Charlotte De Backer Like Belgian Chocolate for the Universal Mind. Interpersonal and Mass Media Gossip from an Evolutionary Perspective. (doctoraat) (met Nederlandstalige samenvatting: Als Belgische chocolade voor de universele mind. Interpersoonlijke en mediaroddel vanuit evolutionair perspectief.)
Fabrice De Backer North Mesopotamian Jewellery during the Third Millennium B.C. Some Considerations.
Nele De Bodt Stoute jongens en rebelse meisjes. Ouderlijke klachten over onhandelbare kinderen bij de kinderrechter van Dendermonde tijdens de jaren twintig van de twintigste eeuw.
Erika Decorte Mobiliteit en openbare werken: overheidsbeleid en communicatie, toegepast op de heraanleg van de Ring rond Antwerpen.
Sofie Decoster De Heimatvertriebenen en Polen: de blijvende schaduw van WO II.
Maartje de Groot Met of zonder parachute? Een onderzoek naar de effecten van consolideren op het onthouden van woorden in het basisonderwijs.
Philippe De Graeuwe "The Double Truth, Ruth." Spike Lee en de films van het Afro-Amerikaanse bewustzijn.
Fedde de Haan Democratieën in Latijns –Amerika. Een vergelijkende studie naar kies- en partijsystemen.
Ruth De Kesel Als Tukse moslims kiezen. De organisatie en mobilisatie van de Turkse gemeenschap in regio Gent in de aanloop van de tweede verkiezingen van Moslimexecutieve in België
Annelies De Laender Kwaliteitszorg binnen politie. Onderzoek naar de toepassing van kwaliteitsmodellen in de Belgische politie.
Pieter-Jan Denolf ‘Outsourcing’ van HR-activiteiten: literatuurstudie en empirisch onderzoek.

 Ophélie Depoortere

De nieuwe rechtspositie van het slachtoffer. Een praktijktoetsing van de Wet-Franchimont in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. (bachelor)

Wouter De Pooter Het Davidsfonds tijdens het interbellum.
Koosje de Ridder De interface. Technologisch artefact en metafoor. Een historische en theoretische analyse van een centraal concept binnen de computertechnologie en new media studies.
Daniël Derudder Jongeren in tehuizen: het belang van socio-economische afkomst voor de schoolprestaties.
Hans De Steur Lidmaatschap van een vereniging en sociale druk tot drinken bij adolescenten.
Jacco de Visser Oekraïne, speelbal van grootmachten. Nationale identiteit en buitenlandse politiek.
Marlies de Vos "There Are Still the Hours" - Time in Mrs Dalloway and The Hours.
 Renaat De Witte Communicatie tussen vakbonden binnen een multinationaal bedrijf.
Lieve Dierickx Van het Vlaams Blok naar het Vlaams Belang. Een gewijzigde houding in de Vlaamse dagbladpers?
Hanne Dillen Naar een ontspannen arbeidsmarkt: over een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg.
Joris Driest Subjective Narration in Comics.
 Eveline Dullaers Duwvaart: moord op de Kempen. Bewegingen rond het duwvaartkanaal Oelegem-Zandvliet & Het ontstaan van een Groene Partij in Vlaanderen.
Marijke Drijbooms Een Introductie tot de Geëuropeaniseerde Grammatica van het Modern Chinees van Xie Yaoji: Een Kritische Bespreking van Hoofdstuk III: "De Zin".
Geert Drion Kunstprofessionals in actie.
Pakize Ercoskun Een vergelijkende studie van de muziekinstrumenten uit Klein-Azië in de Grieks-Romeinse periode en de hedendaagse muziekinstrumenten in Turkije.
Michael Erkens De werking van de vlaamse socialistische partij op arrondissementeel niveau. Onderzoek over de periode 1989-1999.
Niels Evers De Zeven Meesteren van Rome. Onderzoekingen over een Middelnederlandse prozavertaling van de Historia Septem Sapientum.

 Jochen Fries

De internationalisatie van de globale automobielindustrie.

Philip Fruytier Educatie en de Nederlandse Symfonieorkesten. Een inventarisatie van educatieve activiteiten van de orkesten.
Ismael Iván Teomiro García Aphasia and the Theta System.
Sarah Geenen Herinneringen aan Kongo. De beeldvorming in de Belgische, Franstalige Kongoromans gepubliceerd na 1960.
Anoniem De Mudawwana: het Marokkaanse familierecht in beweging.
 Liesbeth Goedbloed ik bereik haar niet dan onvervuld’ Close-reading interpretatie van het tweeluik ‘Picknick bij Schimmeres’ van Henk Knol.
Shany Goemaere Regenbooglinten in de Levensboom. Een onderzoek naar sjamanisme in een niet-traditionele context, ondersteund door veldwerk rond de beleving en invulling van het sjamanisme bij de Regenboogstam.
Jonas Goossens, Matthias De Groote and Katrien DeCoster Computer-based instruments for a remotely-operated laboratory.
Liza Groeneveld Transatlantische betrekkingen en het Europees veiligheidsbeleid tijdens Bush.
Charlotte Groenewegen Tussen kerk en markt. De profilering van de Evangelische Omroep in televisiedrama.
Katrien Hadermann Het nucleaire non-proliferatie regime. Een Beschrijving en Evaluatie na de Koude Oorlog.
Michail Hamntan The E.U.’S external relations deficit towards the Middle East. The road from the Maastricht Treaty to the European Constitution.
Jord Hanus Pecunia nervus rerum. Renteniers en de publieke kredietmarkt te
’s Hertogenbosch (eerste helft zestiende eeuw)
Jasmien Huenaerts ‘Tussen Wieg en Graf’ De materiële baby- en kindergrafcultuur in de eerste helft van het tweede millennium v.C. in de Levant en de Mesopotamische tekstuele bronnen als middel tot reconstructie van het baby- en kinderleven.
Neeltje Huirne Kunst en cocktails. De rol van genoegen in het Nederlandse kunstmuseum.
Chris Huntley Paranormal beliefs, religious beliefs and personality correlates.
Wouter Hustinx Conflicten en professionele leergemeenschappen. Een exploratief onderzoek in middenscholen.
Gert Kerckhof Openbaarheid van bestuur op gemeentelijk niveau. Een empirisch onderzoek naar de openbaarheidspraktijk in de steden en gemeenten van het Vlaamse Gewest.
Evelien Kippers Invloed van de leeftijd en de arbeidssituatie op het arbeidswelzijn. Een analyse op gegevens uit de Belgische banksector.
Marlies Kluck From Collision to Collusion. An Optimality Approach for Metonymic Type Coercion.
Radka Klvaňová Welfare threat and exclusionism of immigrants. Perception of immigrants in different European welfare states.
Marion Koene – Gorren Mestreech Verleech? of een spatje Voltaire en co.? Een onderzoek naar invloeden van de Verlichting op de praktijk van het laat 18e eeuws Maastrichts strafrecht.
Assia Kraan Citysense. Locatiebewust reflecteren op stedelijke ervaringen met locatieve mediakunst.
Matthijs Kronemeijer An Arab Voice of Compromise. Hazem Saghieh’s In Defence of Peace (1997).
Eva Lamont Het hiernamaals in de speelfilm. Een cultuur-historische inhoudsanalyse over het beeld van het leven na de dood in de speelfilm.
Marjolijn Lemahieu De sandinisten: evaluatie een kwarteeuw na de revolutie.
Philippe Liesenborghs Het edele vermaak. De jacht in de Spaanse Nederlanden onder de Aartshertogen.
Dennis Logie Een beschrijvend onderzoek naar de verpleegkundige rol binnen de preventie van VAP op ICU vanuit dienst intensieve zorgen Regionaal ziekenhuis Jan Yperman campus O.L.V.
Dimitrios Lucas Greece’s Shifting Position on Turkish Accession to The EU Before and After Helsinki (1999).
Inger Luijten Media en Cultuur in Dubbelperspectief. Een onderzoek naar hoe media-educatie kan bijdragen aan de stimulering van interculturele communicatie tussen jongeren van verschillende etniciteiten op het VMBO.
Gjovalin Macaj De verhoudingen tussen de VS en de VN na het einde van de Koude Oorlog.
Claire Maes De jainistische en boeddhistische nonnengemeenschap; een vergelijkende studie.

 Mathieu Magherman

"L’homme noir". Pierre van Zuylen en het Belgisch Buitenlands Beleid (1930-1945).

Hanna Mannak Voorkennis en menustructuur van gemeentelijke websites.
Elena Martin Vluchtelingenkwestie in de Belgische dagbladpers. Een inhoudsanalyse van de kranten verschenen onder Verhofstadt I.
Annemie Moesen De Kattenfeesten te Ieper. Een analyse van de Kattenstoet en het Kattenwerpen aan de hand van de theorie van Hobsbawm.
David B. Nieborg Changing the Rules of Engagement - Tapping into the Popular Culture of America’s Army, the Official U.S. Army Computer Game.
Paul Nies Van ‘Hier spreekt men Nederlands’ tot ‘Tien voor Taal’. De evolutie van de taalprogramma’s op de openbare omroep.
Roel Noukens Mediatisering en globalisering van een sporttak: triatlon. Case study de Ironman van Hawaï.
Ophelia Ongena Pastoors tussen conservatisme en moderniteit. Een prosopografische studie naar de houding van de seculiere clerus van het Waasland tegenover de kerkhervormingspolitiek van de centrale overheid. (1780-1830).
Thijs Ostyn “Omdan ze nog en kèr un joâr oekder zin” Geschiedenis van Club Brugge (1891-1919).
 Kimberley Parée La vie quotidienne à Nivelles et Perwez 1940-1944. Apports méthodologiques des sources orales.
 Thomas Peeters Ontwikkelingslanden en klimaatverdragen; een kritische kijk op de implementatie van het Clean Development Mechanism.
Wouter Peters De relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland na de Koude Oorlog. De gebeurtenissen getoetst aan theorieën van internationale betrekkingen.
Tine Polfliet Politieke kennis in Vlaanderen. Een comparatieve studie van 16-jarigen en stemgerechtigden
Thomas Pollet Childlessness and Genetic Relatedness. Their Influence on Sibling Ties in a Post-Industrial Society.
Charlotte Post Feit of Fabel. Anekdotes en antropomorfisme als hulpmiddelen bij het wetenschappelijk onderzoek naar dierlijke emoties.
Marije Pots The Function of Food and Dinner in Sir Gawain and the Green Knight.
 Durg Singh Rajpurohit Study the Dominance Hierarchy and its Role in Social Organization in Hanuman langur, Semnopithecus entellus entellus (Dufresne, 1797).
Martin Ras Diversity Within the Return to Religion: The Baal T’shuvah Phenomenon in Three Works of Recent Jewish American Fiction.
Peter Reedijk Kunst op eigen benen? Het protectoraat tegenover vrije marktwerking in de kunstsector.
Trees Robijns De feedbackeffecten van de geschillenregeling van de WTO. Een studie van de Amerikaanse reactie op de werking van de DSU.
Britt Roels The Indian and Pakistani Diaspora in the U.S. Interest Groups, American Politics and Policy Process.
Ellen Roest Foutloos, snel en natuurlijk. Een verkenning naar utopieën rond communicatie in adviesliteratuur.
Sabina Roubos Sprookjes besproken. Verhalen in dramatherapie.
Lieke Ruijmschoot Hoe een spook weer mens wordt. De discriminatie en stigmatisering van vermeende communisten in Indonesië van 1965 tot 1998 en de strijd voor herstel van hun rechten en waardigheid tussen 1998 en 2005.
Brecht Schabregs Doping en de media. Epo voor de topsporter. Opium voor het volk.
Johan Schaeffer Propaganda in Tekenfilms. De Tekenfilms van Warner Bros uit de Tweede Wereldoorlog.
Steven Schelkens DAB in Vlaanderen: De toekomst lacht de radio digitaal toe. Onderzoek naar de houding van luisteraars en van de openbare versus commerciële omroepen.
Ivonne Schippers De betrouwbaarheid van het journalistieke beeld in het digitale tijdperk.
Riet Schouwenaars Multiculturalisme in het Sultanaat van Delhi. De biografie van Kabīr en Amīr Khusro.
Brecht Soen Staatsvorming en etniciteit: Israël tussen 1948 en 1967.
Niel Staes The United States and the United Nations: U.N. Reform and American Politics.
Tamar N.D. Stooker Robert Musils Die Versuchung der stillen Veronika – Ein interpretatorischer Versuch.
 Ian Taggart Accommodating Gypsy Travellers. Rights, Obligations and Duties.
Carolijn Terwindt De uitdaging van het geweldsmonopolie. Strafrecht in tijden van conflict.
E.S.M.Thomeer De maatschappelijke positie van Turken en Marokkanen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland.
Dora Trif The Holocaust in movies.
 Kevin Vaes Schadebemiddeling op politieniveau. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een veralgemeenbaar model.
Stijn Van Bever Het beeld van Mobutu Sese Seko in de Belgische pers. De Standaard, Vooruit & De Morgen, La Libre Belgique, Le Peuple (1965-1997).
anne Van Bosstraeten Crossculturele ervaringen bij jongeren. Onderzoek naar de betekenis van en de impact op communicatiepatronen, mediagebruik en andere sociale handelingen.
Susanne van Boxtel De Theatrale Cyborg. Een interdisciplinair onderzoek naar de betekenis van het lichaam in de multitechnologische performance.
Erik Van Buggenhout De weg naar een vertrouwensbonus. Twintig adviezen voor de sturing en de financiering van de zorg voor personen met een handicap in voorzieningen in Vlaanderen.
Elisabet Van Caeneghem Jogaila en Vytautas: Litouwse vorsten en familietwisten in de Poolse historiografie.
Kevin Vandenberghe Globalisering of omgekeerde globalisering: de wereld verovert de NBA.
 Ellen Van Den Block Complementariteit van vakbondsvrijheid en vakbondsrepresentativiteit in België, illusie of realiteit?
Karoline Van den Brande De kracht van de middencategorie in de WTO. Een analyse van de rol en het beleid van India als opkomend ontwikkelingsland.
Johan van den Broek La résurgence du concept d'Empire: islamistes, néoconservateurs et altermondialistes
Merel Van Den Broucke De kracht van aanwezige vaders… Niet langer lost voices. Beleving en perspectief van vaders van een kind met een beperking.
 Fien Vandenheede De Belgische dagbladpers in transitie. De Vlaamse socialistische dagbladpers in de jaren ’70.
Joki van de Poel Opening up Worlds. Intermediality Reinterpreted.
Joep Vanderbeke Alternatieve Olympiades in het interbellum. Een onderzoek naar de receptie in de Belgische dagbladpers (1919-1937).
Pieter-Jan Van der Bracht Een nieuwe vorm van mediapaniek? Homofobe geluiden in de hedendaagse reggaemuziek.
 Joris Vanderhaeghen Het buitenstedelijk grondbezit van de Gentse burgerij in het begin van de 15de eeuw (1400-1410).
Tim Van der Haegen Sādhanamālā. Geannoteerde vertaling van de sādhana’s gewijd aan Vajra-Tārā en hun relevantie voor het moderne tantrisch boeddhisme.
Annelies Vanderlinden De iconografie van de 24 TĪRTHAŃKARA’S.
Diewer van der Meijden De vorst in de Zuid-Nederlandse anekdotenbundel (17de eeuw): deugdzame held of een mens als ieder ander?
Marian van der Vlist Pittige portretten. De presentatie van leken in drie teksten uit de codex Wiesbaden HH 3004 B 10.
Lynn Vandevoorde Historisch overzicht van het sikhisme. Met de nadruk op Goeroe Nanak en Goeroe Gobind Simh.
Marina van Dijke Kunstmuziek van vandaag. Over wat kunstmuziek is, wie ze vandaag de dag componeert en wat de tendensen zijn.
ieneke van Dijken Taal, Toon & Thema Communicatieonderzoek naar imago, taalstijl en thema's van Kerkinactie
Thijs van Giezen Internetgebruik in de detailhandel Een onderzoek naar het adoptieproces van detaillisten in de binnenstad van Hilversum.
Hannes Vanhauwaert ‘All the King’s Men’. Een zoektocht naar de koloniale ideeën van enkele adviseurs en “handlangers” van Leopold II. (1853-1892).
Tom Van Havermaet Gebruik van de ‘theory of constraints’ bij de optimalisatie van managementbeslissingen.
Karen van Herwaarde La literatura traducida del español al holandés 1986-2003.
Pieter Vanheuverzwijn De Praagse Lente.
 Bram Vanhoutte Hervorming van het brugpensioen in het kader van het eindeloopbaandebat.
Eva van Iren La mobilité étudiante. Quelles compétences pour une optimalisation de sa qualité?
Sarah Van Liefferinge De Mallapurāna of ‘Purāna van de worstelaars’
Frederick Vanneste Studie van de Belgische brouwerijsector.
An Van Raemdonck De Palestijnse burgers van Israël. Een studie in het etno-regionalisme.
Marieke van Remmen Improviseren in de actieve muziektherapie. Een participerende verkenning.
 Steffen Van Roosbroeck De Belgische vakbonden en de internationale arbeidsorganisatie (1945-1960).
Marrit van Zandbergen Groen in de stad. Groen als stedenbouwkundig element in de jaren zeventig.
Bart van Zessen Franco en Afrika. Een onderzoek naar de invloed van ‘Afrikanistische’ opvattingen in de uitingen van Franco vanaf de opstand van de Movimiento Nacional in 1936 tot aan de onafhankelijkheidsverklaring van Spaans-Marokko in 1956.
 Marc Vercoutere De problematiek van de multiculturele samenleving vanuit stedelijk perspectief (Casus Gent).
Jennie Verheij Christine de Pizan: La raison, l’étude et la paix.
Kàto Vierbergen-Schuit “Dat is mij zelfs helemaal onbekend, duseh…” Kennisaccumulatie en markering van kennismodaliteit van institutionele sleutelbegrippen in cumulatieve interviews.
Anne Vierhout De 'Digidoc': een nieuwe tendens binnen het documentairegenre.
 Sarah Vullers Reality-tv. Verschraling van het lokale televisieaanbod door het wereldwijde succes van mondiale formats?
Astrid Waterinckx Europe, all different, all equal? A comparative study of the situation concerning racism and intolerance in France, Germany, the United Kingdom, Spain, Sweden and Hungary on the basis of the country-by-country approach of the European Commission against Racism and Intolerance.
Fieke Werner Is early music education necessary in order to reach a professional level?
Myrthe Wienese Van Vanbeselaere tot Huvenne. Het aankoopbeleid van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Michael Wiesner "Wer die macht hat, hat recht". De Belgische krijgsgevangenen in Duitsland en de Conventie van Genève, 1940-1945.
Iris Wortman Het levende hoofd. Sprekende en bewegende hoofden in Oud- en Middelierse literatuur.
 Josephine Yperman De Belgen in Arolsen
Christiaan Ziccardi An analysis of the European Parliament’s electoral arrangement(s). A uniform procedure for the elections to the European Parliament?

2004

 
Katia Aerts De invloed van reclame en sponsoring op de kinderzender. Casestudy: Ketnet en Z@ppelin.
Thijs Ameye Een monnikenwerk. Reconstructie van het middeleeuwse kloosterscriptorium. Case study: de laatmiddeleeuwse scriptoria van Ter Doest en Herne.
Steven Anthonis De Chinese aandelenbeurzen van Shenzhen en Shanghai.
Annelies Aquarius De afbrokkeling van de neoliberale marktideologie. Een case study van de Structurele Aanpassingsprogramma’s van het IMF en de Wereldbank.
Ward Baeten Het Kempisch Legioen. De dubbele strijd van een verzetsbeweging 1942 - 1944 en 1944 - 1961
Sébastien Baudart Inventaris van  het  archief van Wim Van Gansbeke op het Vlaams Theater Instituut (VTi).
Renate Bentein Brave meisjes en stoute jongens? Gender-verschillen in de geschiedenis van de criminaliteit. Onderzoek naar de Hasseltse jeugdrechtbank tijdens het interbellum.
Lore Bertrem De verreikendende kijk van Manu Ruys op Congo over de periode 1958-2000.
Koen Beullens Evaluatie van een mixed mode survey design.
Veerle Billet Enkele kortverhalen uit Een hart, duizend verhalen door Amritlāl Nāgar
 Björn Blanckaert Evaluatie van vaaglogisch gebaseerde filters voor ruisonderdrukking
Barbara Boels SMS in marketingacties. Onderzoek naar de efficiëntie van de short message service als marketinginstrument.
Melissa Bombeke Mensen en mode in de jaren '90 : de theorie van Helmut Gaus kritisch benaderd.
Mieke Brichaux Meisjesonderwijs te Brugge 1900-1930.
Bram Brutsaert Boudewijn VII Hapkin, een Witte Ridder uit de 12de eeuw, graaf van Vlaanderen. (1111 - 1119).
Evelien Bus Zwoegen door de modder en zweven langs de hemel. Persoonlijke verhalen van wiskundigen.
Stéphanie Carels Matamata & Pilipili. Een studie naar de overlevering van westerse waarden en normen in Belgisch Congo via komische en educatieve films.
Jan Carmans De terroristische aanslagen van 11 september. Analyse van mogelijke verklaringen.
Nicolas Claus Argentina at the crossroads... again.
Kenneth Colleman Clinge/De Klinge: dorp(en) aan de grens (1815-1919)
Sébastien Conard God en Goud. De situatie van de lombarden in de Zuidelijke Nederlanden van de zestiende eeuw.
Joris Cornelissen Studie van de relatie tussen vocht en compressie- sterkte van verschillende golfkartonkwaliteiten
Charlotte Coudeville Het cultureel beleid te Brugge tijdens het Calvinistisch Bewind (1578-1584).
Olivier Coudevylle Unie van links in Frankrijk. Van Front Populaire tot Gauche Plurielle.
Miguel Coulier Regeringsvorming in een presidentieel systeem.
Sarah De Clercq Guatemala: op weg naar democratie. Van Mejía tot Arzú.
Helena De Cock De Subhadrāharana van Mādhava Bhatta.
Sofie Decoster Wie erfahren die Bewohner der deutschsprachigen Gemeinschaft ihre Identität und das politische Autonomiebestreben?
Tina De Gendt Moeder Vooruit en hare kinderen. De socialistische coöperatie Vooruit nr 1, Gent, tijdens het Interbellum.
Bart De Graeve Topografie en urbanistische ontwikkeling van Cumae: Vanaf de stichting van de Griekse kolonie tot de laatantieke periode (ca. 730 v.C.-4de/5de eeuw n.C.)
Stijn De Graeve Identificatie van g-proteïne gekoppelde receptoren met een mogelijke rol in suikersensing in darmepitheelcellen.
Suzanne de Groot

Documentaire in(ter)actie: een onderzoek naar de mogelijkheden van de Nederlandse documentaire.

Johannes de Gruyter Coherentie of improvisatie. Het Belgisch buitenlands beleid in het Verre Oosten, 1945-1953.
Liesje De Haes Architecture and General Functioning of the Cult Units at Late Bronze Age Enkomi on Cyprus.
Tijl Delannoy De depolitisering van een kring. De Historische Kring (1972-1986)
Didier Delaruelle Het Sint-Barbaracollege tijdens het Interbellum. Sociaal-geografische rekrutering en Toekomst van de leerlingen.
Jeroen De Lathouwer Ideologie of pragmatiek? Een onderzoek naar politieke concentratie in het Waasland tijdens het interbellum.
Frédérique Delcart De leerkracht overbevraagd? Een kwalitatieve studie van de werklast bij leerkrachten in het secundair onderwijs.
Yves Delepeleire Nederlands Elmina: een socio-economische analyse van de Tweede Westindische Compagnie in West-Afrika in 1715
 Jacques Demerjian Services d’autorisation et Intégration au protocole d’attribution dynamique des adresses. (Phd-report)
Jelle De Mey “Gelijk trossen bananen”  Beeldvorming over Congolezen in de Belgische dagbladpers ten tijde van de onafhankelijkheid (1955-1965). Een studie van stereotypen, clichés en vooroordelen.
Tim Denoulet Beveiliging van Medische Informatiesystemen
Michel Depière & Patricia Huion In vain. Interactive DVD a stepping stone beween TV and ITV?
Gert De Prins Sluikpers, Antwerpen, 1940-1944.
Wouter Derijck Kunstzinnige militanten van de punk. Grensoverschrijding in de Belgische beeldende kunst van de jaren tachtig.
Mathijs De Rouck Wie geeft gehoor aan de Goddelijke Roepstem? Sociaal-economische en geografische typologie der diocesane clerus in het bisdom Gent (1918-1939).
 Antoinette de Schipper Verkenning van muzikaal - educatieve grenzen.
Pieter Deschoolmeester De Europese visie op de niet-Europeanen tijdens de verlichting 1687-1800. Casus: de westelijke en zuidwestelijke kuststrook van het Arabisch schiereiland (op basis van reisverhalen/- verslagen).
Lieven De Visch De evolutie van de Brugse rand: De politieke en infrastructurele ontwikkeling van de gemeente Sint-Kruis tot de fusie binnen Groot-Brugge (1919-1971).
Pieter Devlaminck De Cultus van Sol Invictus. Een vergelijkende studie tussen keizer Elagabal(218-222) en keizer Aurelianus (270-275)
Nele De Vulder Vrouwen aan de toog? Het lesbisch uitgaansleven in Gent vanaf de jaren ‘50.
Thomas De Wolf De visie van reizigers op Brabant en Mechelen (1701-1800).
Dries Dewulf De private kapitaalmarkt in de 18de eeuw. Een vergelijking tussen de regio’s Gent en Ieper.
Anouk Droesbeke Het apocalyptisch denken in de periode 1870-1914. Casusanalyse: de ontvangst van de komeet van Halley in belgië in 1910.
Karel Eeckhout Mens en machine. Een onderzoek naar de Oost-Vlaamse machinebouw (1870-1914).
 Sander Elze Mondiale Formats. Nationale Culturen een vergelijkende analyse van de Nederlandse en de Britse versie van Idols
Menno Ernst Invloed van globalisering op demografie. De vruchtbaarheidstransitie in Noord-Afrika.
Caroline Everaert Dierenopvattingen en -voorstellingen in de stand van de kennis in de 13de eeuw.
Marianne Fernagut SEA guidelines for the evaluation of strategy papers in development co-operation
Maarten Florizoone Le sous-titrage. Etude comparative de la version originale en Français et la version sous-titree en Neerlandais du film «Toutes ces belles promesses»
Jeroen Fonteyn De opera Croesus van Reinhard Keiser en Lucas von Bostel. Een analyse van tekst en muziek.
Karolien François Van Bondgirl naar Bondvrouw . De evolutie van het vrouwelijke personage in de James Bondfilm.
Anton Froeyman Clio en de Menswetenschappen: Max Webers 'Die Stadt' en de Genste Historische School.
 Nina Geerdink ‘Het hart der Dichters’. Over persoonlijke thema’s in de gelegenheidsgedichten van Jan Vos (1610/11-1667) en Katharina Lescailje (1649-1711)
Kevin Geuens De schepenen van de stad en vrijheid Turnhout: 1621-1676, tussen Spanje en Oranje. Bijdrage tot de studie van het bestuur van een kleine stad.
Jan Godderis Oorlog aan de oorlog !? De houding van de Belgische Werkliedenpartij ten aanzien van het leger 1885 – 1914.
Ann Goossens Een Turkse droom die geschiedenis werd. De historische ervaring van Turkse arbeidsmigranten in Antwerpen.
Karlien Guldentops "Mes qué un club?" Een comparatieve studie over de sociaal-economische en ideologische achtergronden van twee Europese stylistische voetbalclubs F.C. Barcelona en R.S.C. Anderlecht (1899-1960).
Bram Herbots Prille Liefde. Relationele- en seksuele leefwereld van laatstejaars secundair onderwijs.
Rajesh Mattias Hoebeke De burgerlijke aansprakelijkheid van minderjarigen en hun ouders voor de Jeugdrechtbanken: een actuele doorlichting van de aquiliaanse aansprakelijkheid.
Birgit Houben Antwerpens verzet tegen de centrale macht in 1659.
Andrea Imhof Europa en stedelijk cultuurbeleid.
An Janssen Noren in een ivoren toren : Belgische pers over de Noorse referenda over toetreding tot het Europese samenwerkingsverband (1972 en 1994).
Christiaan Janssens Evolutie of revolutie? Het tijdschrift Streven over huwelijk, gezin, seksualiteit en geboorteregeling in de periode 1958-1973. (Bachelorscriptie)
Marlien Janssens Wie was de Romeinse arts? Een interpretatie vanuit de iconografische en archeologische bronnen, geconfronteerd met de traditionele interpretatie vanuit de literaire en epigrafische bronnen.
Bruno Kestemont Critique des conditions de la durabilité: application aux indices de développement durable.
Martijn Kleppe Tot Icoon Verheven. Een onderzoek naar de verheffing van maatschappelijke gebeurtenissen tot fotografische iconen van de recente Nederlandse geschiedenis.
Ruth Lambert Van verguisd tot getolereerd medium: een onderzoek naar de aanwezigheid en waardering van stripverhalen in de Oost-Vlaamse openbare bibliotheken.
Matthias Lievens Fordisme, fascisme en passieve revolutie bij Antonio Gramsci.
Kristien Lindemans De Novelisatie in Vlaanderen.
Celine Maertens In het kielzog van de uitbouw van de tertiaire en quartaire sector: Bediendesyndicalisme in België tussen 1970 en 1985.
Rudi Mahieu Behoud van sociale netwerken bij ouderen. Een realiseerbare kaart voor de lokale dienstencentra?
Christa Matthys Het vagevuur op aarde. De impact van dienen en migratie van ongehuwde vrouwen op hun latere leven. Assenede, generatie 1830/1831.
Eveline Mertens Participatie en betrokkenheid in een ontmoetingshuis voor patiënten met ernstige en langdurige psychische problemen.
Jet Mok Lenen op de grens van het toelaatbare & Schulden: terugbetalen, saneren en opnieuw beginnen.
Mark Murkes Videogames and American Society: America’s disposition toward virtual environments and hyperreality.
Nele Muys De leerkracht tussen norm en praktijk. Geschiedenisonderwijs in Vlaanderen na WO II.
Lies Naert  “Diep in de put?” Is de definitieve berging van het hoogradioactief afval rechtvaardig tegenover de toekomstige generaties? Uitwerking en toepassing van een transgenerationele ethiek gebaseerd op het werk van John Rawls.
Maria Nys CLBartsen en de preventie van tienerzwangerschappen
Dries Paumen Studie van de structuren en het aardewerk van Site ‘De Noker’ (werkput 2) te Mechelen. Het Godshuis van de Heilige Drievuldigheid: de kapel en haar directe omgeving.
Ferre Pauwels De werking van de pacificatiemechanismen van het kiessysteem in Noord-Ierland sinds het vredesakkoord van 1998.
Ine Peers Books only live twice. Verfilmingen van de jeugdboeken van de Britse jeugdauteur Roald Dahl.
Klaus Pinte Een Vajrayāna-tekst. Mui-sanzō Zen’yō. Wu-wei san-ts’ang Ch’an-yao. (T. vol. XVIII, nr. 917, pp. 942b-946a)
Maike Pollaert Professionele acteurs in trainingen. Een kwalitatief onderzoek over de meerwaarde van acteurs in bedrijfstrainingen volgens trainers.
Thomas Pollet Een interdisciplinair model voor ostentatieve consumptie
Andreas Provo De houding van de Belgische pers tegenover het plan voor Europese eenmaking van Briand 1925-1932.
Bart Put Toekomstperspectieven voor het Rekenhof bij de audit van de financiële beleids- en beheerscyclus in de federale overheid, na de Copernicushervorming: een aantal reflecties vanuit de praktijk.
Veerle Roelants Kinderen van de scheiding. Een kwalitatief onderzoek naar de invloed van een ouderlijke echtscheiding op adolescenten
 Edward W. Rogosky An integration of Systems theory, Chaos theory and Complexity science as turnaround strategies for the small dysfunctional church
Nathalie Rombouts Nationalisme in sport. Kim versus Justine in de media.
An Rommel Tweedegeneratievreemdelingen: waardige Belgen? Een onderzoek naar de juridische en administratieve praktijk van de optieprocedure te Antwerpen in de periode 1922-1933.
Wouter Ronsijn De moeilijke jaren 1840 in Oudenaarde. Sociaal-economisch en politiek beeld van een stad tussen 1840 - 1850. Een historisch onderzoek naar het verloop van de crisis van 1845 - 1849 binnen de sociaal-economische context van Oudenaarde en de behandeling van die crisis binnen de politieke context van Oudenaarde.
Saskia Roselaar De ijver van de duivel. De Isis- en Mithrascultus door de ogen van christelijke en heidense auteurs.
Bart Rosseels De bogomilen. De grootste puriteinen van de Middeleeuwen.
Kim Rottiers Wat met de stad?  De 20e-eeuwse stad als plaats om te wonen en te leven: een pleidooi voor historisch stadsonderzoek.
Hilde Sablon
Wendy Vanhassel
Uitvoeren van een risico-analyse van twee potentiële hormoonontregelende stoffen, dimethoaat en styreen, aan de hand van drie modellen.
Arne Saeys Het psychotisch discours in dialogisch perspectief. Mikhail Bakhtins taalfilosofie en de psychoanalyse van de schizofrene psychose.
 Maarten Savels Inventaris van het archief van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria te Lokeren (1808 – 1983). De congregatie, het stedelijk hospitaal Sint-Benedictus, het maison Saint-Benoit: asile pour jeunes filles aliénées en het medisch-pedagogisch instituut Sint-Benedictus.
 Wim Schalenbourg Lokale ecologische kennis van bodem- en waterfuncties bij boeren in Sumberjaya, Sumatra, Indonesië. (Farmers’ local ecological knowledge of soil and watershed functions in Sumberjaya, Sumatra, Indonesia)
Moniek Schelstraete De carrière van Robert De Niro. Een analyse van z’n maffiafilms.
Thomas Schippers Televisiefictie: redder van Europa. Een onderzoek naar de potentie van televisiefictie om de idee ‘Europa als eenheid in diversiteit’ inhoud te geven en van betekenis te voorzien.
Aart Schreuders De publieke discussie aangaande de publieke omroep
Kristof Selleslach Inventaris van het archief van het laboratorium voor Artificiële Intelligentie van de VUB.
Elly Servranckx Geweld bij betogingen in België van 1960 tot 1975.
Geert Sevenhans Leidersvorming in Chirojeugd (1941-1978).
Mieke Souverein Positieve beeldvorming van homoseksualiteit in het tv-programma Think Pink. Keuzes van programmamakers.
Niel Staes België in de V.N. Veiligheidsraad (1947-1948)
Arnout Swinnen EtherSim: A Simulation of the Ethernet. MAC Sublayer using C#
Nicole Tak Vrouwenkloosters in Puebla in de zeventiende en achttiende eeuw.
Madelon ten Cate My house is my castle. The South African housing policy 1994-2004: an evaluation.
Carolijn Terwindt Puzzel van geweld. Een constructie van stukjes. Een discoursanalyse naar de legitimering van geweld in het Mapuche conflict in Chili.
Karel Thys De invloed van pijncoping op de levenskwaliteit bij patiënten met chronische pijn.
Kris Ulenaers Stress op het werk. Toepassing van de WEBA-analyse.
 Sofie Van Campenhout De Jonge Turken in België (1897-1909).
Kris Vancluysen The origin of taste & attitude. Onderzoek naar de rol van de media in de symbolische samenleving.
Harko Vande Loock De Sint-Annaparochie in de negentiende eeuw: aanpassing van de materiële infrastructuur.
Romain John van de Maele Het literatuurkritische werk van Louis Paul Boon 1945-1974.
Fred Vandermarliere Economische impact van de strenger wordende overheidsbeperkingen voor de tabaksindustrie in Belgie.
Marjolein van den Berg L’influence néerlandaise sur le vocabulaire français.
 Ellen Van Den Block Cordon sanitaire of “besmetting”? Een onderzoek naar de invloed van regeringsdeelname op rechts-populistische en extreem-rechtse partijen.
Mary van den Brandt Migration à Babel. Les Pays-Bas, la France, leurs immigrées analphabètes marocaines et l’apprentissage de la langue.
Sofie Van den Broeck De strijd om de continuïteit. Een bijdrage tot de studie naar het 'maatschappelijk vermogen' van een adellijke familie aan de hand van de correspondentie van Balthazar de Proli en Marie-Jeanne von Clotz
Maarten Van den Eynde 20 jaar voorzorgsprincipe in het milieubeleid. Milieuethische en Sociaalwetenschappelijke Perspectieven.
Hans Vandenhouten Bormsfonds. Vereniging zonder winstoogmerk (1927-1990). Merksem.
 Dieter Van de Putte De socialistische beweging en politiek theater (1960-1980).
Michiel Vanderhaeghe Een historische biografie van keizer Caracalla (188-217).
Marieke van der Meer Wie krijgt de beurt? Een kwantitatief onderzoek naar de samenhang tussen beurtverwerving door leerlingen en beurttoewijzing door de docent.
Laura van der Wijden Met tranen overgoten Over huilende helden, wenende jonkvrouwen en schreiende gelovigen.
Dominique Vandijck Studie naar de relevantie van mission statements in Vlaamse not-for-profit instellingen.
Katlijn Vanhee Een selectielijst voor het dynamisch papieren archief van het nationaal secretariaat van de vzw Oxfam-Wereldwinkels en de CV Oxfam Fairtrade.
Maarten Vanhee Links–België en de erfenis van Eisenstein. De ambivalente perceptie van de Sovjetfilm bij de Belgische communisten en socialisten (1917–1945).
 Bas van Heur The Spatial Imagination of Oromia: The Ethiopian State and Oromo Transnational Politics.
Pieter Vanheuverzwijn De rechtstreekse Premierverkiezing in Israël in 1996 en 1999 met een analyse van de campagnes.
Raf Van Hoof Van Bulcks volkenkunde. Koloniale antropologie in België, een gevalstudie van pater Van Bulck s.j. (1903 – 1966).
Bram Vanhoutte Politiek wantrouwen in de lage landen.
Peter van Kranenburg De fuga in f (BWV 534)van Johann Sebastian Bach? Verkenning van een kwantitatieve methode voor het modelleren van muzikale stijl.
Wendy van Mourik Comment parler de « corrida » aux Pays-Bas? Des procédés de traduction visant à résoudre les problèmes particulièrement culturels de traduction de deux textes anti-corrida français en néerlandais.
Dirk Van Nijverseel Een onderzoek naar de vele facetten van het beroep van de Leuvense landmeter tijdens de Oostenrijkse Nederlanden.
Dieter Vanovertveldt De relatie tussen technologische en economische performantie: een exploratieve analyse van de digitale fotografie markt.
Elise Van Opstal België beeft... Politieke misdrijven voor de Assisenhoven van Antwerpen en Brabant (1830-1849)
Cornelie van Rinsum Der weite Blick der Wereldbibliotheek: Die internationale Ausrichtung der Wereldbibliotheek unter besonderer Beachtung der deutschen Kultur zwischen 1905 und 2004.
Emily van Someren The EU Language Regime. Lingual and Translational Problems
Koen Vanthournout Het Taal Aktie Komitee. 25 jaar Vlaams-nationale prikken.
Peter Van Wichelen Het lelijke eendje en de keizerlijke adelaar. De hervormingen van, en het beleid ten overstaan van, de nationale regimenten, 1713-1763.
Sander van Yperen Over hoge toppen en door diepe dalen. Emotionele betrokkenheid bij thriller- en dramafilms.
Albert van Zoelen TEC-talen en niet-TEC-talen: wat is het technische verschil? Over transitieve, intransitieve, onaccusatieve en passieve expletiefconstructies in Germaanse talen.
Famke Vekeman Seksueel geweld in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen 1890-1930. Een bijdrage tot de geschiedenis van de seksuele mentaliteit en de machtsverhouding tussen man en vrouw in wetgeving, rechtspraak en dagelijks leven.
Tessa Veldhorst Freed from the necessity of proof. Onderzoek naar de visualisering van het verleden in de populaire historische speelfilm: het wetenschappelijke debat en de media-educatieve praktijk.
Diemer Vercayie Bedrijfsethiek of –retoriek? De zin of onzin van ethiek in het bedrijfsleven
Pim Vergunst

Effectieve prestatiebeoordeling.

Wouter Verhaeghe De Vlaamse Volksbeweging 1964-1970.
Christel Verhas Klachtenmanagement in de Vlaamse Overheid: aanbevelingen van de Vlaamse Ombudsman en de doorwerking ervan op de regelgeving en het beleid.
David Verhasselt Evolutie van holdings in België
 Karen Verschooren Geschiedenis van de Spaanse film (1896 - 1939). Más de cien palabras.
Pieter Verstraete “Wat doen de Amerikanen eigenlijk in Vietnam?” Discoursanalytische benadering van de Actueel-berichtgeving over het Vietnamconflict 1966 – 1975.
Leen Vervaeke Er waart een spook door Afrika. De perceptie van de Kongolese en Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd in De Rode Vaan.
Petra Vervust Koloniale etnologie en racisme in het Derde Rijk.
Björn Volckaert De leden van de Geheime Raad der Zuidelijke Nederlanden onder het bewind van de aartshertogen en Filips IV, 1609-1653. Een prosopografische studie.
Hedwig Vossen Perceptie van een Duitse intellectueel op de eigentijdse Geschiedenis: Sebastian Haffner.
Nele Vranckx Magie in het Europa van de achttiende eeuw: realiteit en perceptie.
Astrid Waterinckx Parce que l'information, c'est vous! Alternatieve pers in Franstalig Belgie na mei '68, casus Agence de Presse Liberation - Belgique.
Jan Zienkowski Het Debat omtrent een Nieuw Instrument voor Culturele Diversiteit in een Context van Cultuurindustrieën met een Globaal Actieterrein: een tegenwicht voor de WTO?

2003

 
Jan-Frederik Abbeloos Een huis voor de zuil of van de jeugd? Analyse van de zuilgebonden coördinatie en legitimatie van de jeugdhuiswerking binnen de Belgische verzorgingsstaat voor de periode 1958-1973
Andras Avonts De opkomst van de volwassenencartoon: SOUTH PARK
Cosette Adriaans De Nederlands-Australische relaties in het jaar 1948. Van de ondertekening van Renville op 17 januari 1948 tot de Tweede Politionele Actie op 19 december 1948.
 Kristof Alaerts Karel V en Filips II in de vorstenspiegels in de Nederlanden (1600-1750): het rijke kleurenpalet van verscholen deugdenmozaïeken
 Michel Baeten Geen snelheidslimiet op de lost highway. De cinema van David Lynch vanaf 1990
Ellen Bakkers International Crisis Group en conflictpreventie.
Sébastien Baudart Stripverhalen in de Belgische dagbladpers (1945 - 1950). Inventaris en politiek-maatschappelijke analyse.
Mathijs Bijnens Overheidsoptreden versus self-regulation. Analyse van twee conflicterende benaderingen a.h.v. richtlijn 95/46/EC inzake private databescherming”
Lien Billiet United colors of Benetton. Een onderzoek naar culturele verschillen in de perceptie van de Benettoncampagnes.
 Peter Blank De riemen van de provincie in verkiezingstijd. Een vergelijking van de provinciale verkiezingscampagnes 2003.
Karel Blondeel Vrouwelijke schilders in Gent (1880-1914), een socio-historische studie.
Toon Boden Armenzorg te Gent, 1600-1640.
Véronique Bonkoffsky Inventaris van het "Oud archief van de schepenbank van Lokeren" (ca. 1550 – 1795)
Isabelle Borremans Klassenstrijd in de tuin. Communicatie via (kitsch)objecten in de tuin.
Wim Bouw Het Mexicaanse avontuur van Maximiliaan en Charlotte door Belgische ogen. Het Mexicaanse keizerrijk in de dagbladpers ( 1864-1867).
Eef Bouwman Ubi bene, ibi patria. Een comparatief onderzoek naar het multiculturele beleid van Canada en Australië.
 Sybren Bouwsma Disability Policy in EU Member States and the Open Method of Co-ordination
Jan Buelinckx COSATU en het beleid van Thabo Mbeki
Peter Butseraen Het Symmetriemodel: Een Nieuw Verklaringsmodel voor het Mozart-effect?
Marianne Cauwels Een analyse en evaluatie van de Belgische aanpak inzake kinderhandel.
Nicolas Claus Dialectiek in revolutionaire cinema. Analyse van de marxistische film Memorias del subdesarrollo (1968) van Tomás Gutiérrez Alea, Cubaans cineast.
Philippe De Cleermaecker Negentiende-eeuwse Plattelandsadel in de Kempen. Analyse van de mentaliteit en de politieke impact van de familie Montens en Van de Werve.
Tom Cobbaert In het Nieuwe Europa. De Europese gedachte bij de Nieuwe Orde en collaboratiebewegingen in Vlaanderen (1931-1944)
Stefan Creemers Emulatie van videogames. Onderzoek naar het gebruik en de kennis
van emulatie bij de Leuvense studenten
.
Kelly Damiaans Analyse van medische hulpverlening in fictieseries. Inhoudsanalyse van 'Spoed' en empirisch onderzoek.
Petra De Decker Sociaal-economische analyse van de levensomstandigheden in een plattelendsgemeenschap. Casus: het Ambacht Maldegem in de 18de eeuw.
Katell De Groote Jan Van Boendaele, Brabantse Yeesten, XXIV.
Arno de Jonge Die Übersetzung deutscher attributiv gebrauchter Partizipialkonstruktionen ins Niederländische. Eine Analyse und ein Vergleich anhand von fünf deutschen Romanen und deren niederländischen Übersetzungen.
Jean P. L. De Keersmaeker “Richesse Oblige”
Rang op Ambrym en Malakula (Vanuatu) Het nimangki-genootschap: bron van creativiteit, sociale vrede en statusverandering.
Delphine Deleersnyder Ptolemaeïsch Egypte voor de Romeinse verovering. Onderzoek naar de sociaal-economische situatie op het einde van de tweede en het begin van de eerste eeuw v.C. tot de Romeinse verovering in 30 v.C.
Stijn De Meester De ‘Armste stad van België’ tijdens de crisisjaren. Onderzoek naar de conjunctuurgevoeligheid van de diefstallen te Brugge (1841-1851).
Kasper Demeulemeester Tussen twee werelden: hotsende, botsende, trillende jeugd. Rock’n’roll, Vlaanderen en de jaren vijftig.
Kathleen De Muer Kijk, de prins en de prinses! De beeldvorming van het koninklijk bruidspaar in België sinds 1830 vanuit freudiaans-lacaniaanse invalshoek.
Tom De Paepe Oost-Vlaamse mannen met een handicap in de negentiende eeuw. Een sociaal-demografisch onderzoek op basis van de conscriptieregisters.
Willem De Pauw De opstand van 1467 te Mechelen.
Kenny De Prée ‘‘Met een kwaad opzet ‘s vijands politiek te hebben gediend’’ ? De Nieuwe Orde op het Eeklose stadhuis, 1940-1944.
Dave De Ryck De Britse eilanden in Zuidnederlandse kranten. De Mechelse ‘Courier de l’Escaut’ en het Britse culturele leven, 1790 - 1796.
Arnaud G.H.M. de Schaetzen De droom van de rode kamer. Liefde zonder lust?
Jozua Douglas Het ontwikkelen van een (visuele) identiteit.
Leen Schmücker Kracht, Leven, Vreugde. De “Kinderlandverschickung” in Duitsland en België (1940- 1945).
Katrijn De Smit Hoe dol was Dolle Mina? De geschiedenis van de Dolle Mina's in Vlaanderen.
Dirk De Ville Mogelijkheden tot herbestemming van oude industriële sites binnen ‘duurzaam toerisme’ in België. Case study: De Carcoke-site te Zeebrugge.
Gregory De Vleeschouwer De visie van Braudel en Wallerstein op de ontwikkeling van het kapitalisme.
Griet De Vriendt Overspel in de Zuidelijke Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw.
Joke Dickx Kinderen van de rekening : de zorg voor wezen, verlaten kinderen en vondelingen in het Brugse (1796 - 1925).
Els Foerts en Menno Pillu De openstelling van het Burgerlijk huwelijk voor personen van gelijk geslacht –
Een goede regeling?
Aagje D'Helft Boekingskantoren in Vlaanderen
Torsten Feys The emigration policy of the Belgian government from Belgium to the U.S through the port of Antwerp 1842-1914.
Wouter Florizoone (semi)-ondergrondse afvalinzamelsystemen voor huishoudelijk afval.
Marijn Follebout De politieke besluitvorming bij de Staten van Vlaanderen, 1670 – 1680.
Sharon Geczynski L’enseignement special, des « anormaux d’ecole » aux « anormaux d’emploi »
Jasper Geryl De verplichte tewerkstelling in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De inzet van arbeiders uit Groot-Roeselare.
Stijn Gevaert „Rom dagegen hat mich richtig ergriffen” Een onderzoek naar het gebruik van de antieke Oudheid door Adolf Hitler in Mein Kampf en de Tischgespräche.
Mattias Grillet Internationalization towards China after its Accession to the WTO. Are There Opportunities for European SMEs?
Inne Hermans Abu Mina: de opkomst en de ondergang van een koptisch bedevaartsoord.
 Yves Heymans Verhalen vertellen: een analyse vanuit evolutionaire psychologie.
Marlon Hommersom Het testen van receptieve woordenschatkennis.
Tom Junes Het minste kwaad? Feiten, debatten en interpretaties over de Poolse crisis van 1980-1981.
Paul Karsmakers De Koninklijke Marine ten tijde van de oprichtingsjaren van de NAVO.
Yvonne Karsmakers The Effects of the Bombings in World War Two in Literature and Society. A Comparison between Gert Ledig’s Vergeltung and Joseph Heller’s Catch-22
Wouter Keuleers Latijnse epigrafische poëzie uit de republiek. Repertorium, vertaling en studie.
Richard Knubben Assessing the strength and capacity of political and civil service systems in Central and Eastern Europe. The case of the Hungarian Ministry of Agriculture.
Pavlos – Ioannis Koktsidis Ethno-politics, mobilization and violence in Northern Ireland and the basque country. A comparative analysis of Sinn Fein / Herri Batasuna and evaluation of the respective state responses to militant ethno-nationalism.
 L. Lengers The death of Beowulf.
Caroline Lievens Majority Involvement in Minority Movements. Blanken binnen het Student Nonviolent Coordinating Committee, VS, 1960-1968
Matthias Lievens De controverse over de feodale productiewijze in Latijns-Amerika.
Godfried Maes De politieke geschiedenis van Moerbeke-Waas. Meer dan 150 jaar liberaal bestuur.
Bert Margot De strijd tussen de Belgische doctrinairen en progressisten in de tweede helft van de negentiende eeuw
Florian Mariage Les portus de la vallée de l’Escaut à l’époque carolingienne. Analyse archéologique et historique des sites de Valenciennes, Tournai, Ename, Gand et Anvers du 9e au 11e siècles.
Kathleen Massart Het verband tussen autoritarisme – gerelateerde persoonlijkheidsfactoren, agressie, racisme en delinquentie.
 John Martens Revitaliseren, herbestemmen of slopen? Toekomstperspectieven voor kerkgebouwen.
Christa Matthys Ondergaan of ondernemen? Levenslooponderzoek van de generatie van 1830/31 in Assenede.
Els Michielsen Achter de coulissen. Selectielijst voor het archief van een theatergezelschap en Inventaris van het KNS-archief.
Grietje Moerenhout “Ten bate van het gezin en ten bate van ons dierbaar Vaderland”. De Hoge Raad voor het Gezin (1946-1953)
  Bert Moeyaert Van wielerbaan tot ... "Velo-droom" De geschiedenis van het baanwielrennen in België van 1890 tot 2003.
Kim Nooyens Kunstroof in Nigeria (pdf 930 kb)
Jeroen Ongenae Het ontstaan van het maatschappelijk gezondheidsdebat rond tabak (1970-1980). Een diepte-onderzoek naar de initiatiefnemers van tabakspreventie in Vlaanderen.
 Ben Outram Being someone in David Fincher’s Fight Club: overcoming the superman.
Maarten Patteeuw The Representation of Violence in Finnish (Press-) Photography of the Finnish Civil War.
Ruben Pauwels Kundera face au kitsch.
 Tom Pauwels De Kamer van Volksvertegenwoordigers van 1958 tot 1968. Samenstelling, wetgeving en controle.
 Tim Peeters Is er een onderscheid inzake persoonlijkheidsprofiel bij religieuze en niet-religieuze mensen?
Gudrun Pinte De Nemidūta van Vikrama, een geannoteerde vertaling.
Jonas Raats De kijk van de Belgische volksvertegenwoordigers op de 'Ellende der Vlaanders'. Analyse van de parlementaire debatten over de crisis in de vlasnijverheid 1840-1850.
Britt Roels Susham Bedis 'Ciriyā aur Cīl'; een selectie met een blik op de Indiase diaspora.
Vanessa Rottiers De verspreiding van het fordisme in de Belgische textielindustrie van 1950 tot 1970. Case-study aan de hand van het textielbedrijf DACCA.
Brecht Sabbe Grensoverschrijdende criminaliteit in Zuid-West-Vlaanderen (1993-2003).
Daan Sanders Het aidsbeleid van de Zuid-Afrikaanse regering Mbeki.
Maarten Savels Een bijdrage tot de studie van de crisis van 1740: Brugge en het Brugse Vrije.
Sofie Sap Het juridisch statuut van de vrouw in Roeselare, 1713-1748
Dirk Schoofs Licht, Lucht en Ruimte. Van ideaalbeeld tot pragmatisme: een eeuw stedenbouwkundig denken toegepast op de Antwerpse linker Schelde-oever
Koen Schoutteten Het Sint-Janshospitaal te Brugge: Een domeinstudie (eind 13de – begin 14de eeuw)
 Stijn Sieckelinck Doodgaan aan de ontmoeting. Een hedendaagse kritiek op het moderne discours van het multiculturele opvoedingsdenken.
Ruben Smolders Het archief van Lucius Pompeius Niger
Wim Soetewey De waarheid of zijn verhaal een historische studie van de memoires van Gaston Eyskens.
Sofie Sweygers Margareta Porete († 1310) en « Le miroir des âmes simples ». Radicale mystiek in conflict met de Inquisitie.
Brecht Tessier Administratieve hervorming van de Europese Commissie. Een vergelijking tussen de Commissie – Santer en de Commissie – Prodi.
Rob Testelmans De cinema van Paul Verhoeven: voorbij de controverse.
Dave Timmermans Radio Scorpio. Studenten in de ether.
Davy Van Assche Les Congrès national wallon: een persstudie.
Eva Van Boxelaer Brigandage en banditisme in het Scheldedepartement gedurende de Franse tijd.  (1795-1814).
Caroline Vanbuel De diffusie van een innovatie: Marketingcommunicatie bij het lanceren van telewerken.
Marjan Van De Maele Stad Antwerpen DiverCity: van een kleurloos naar een kleurrijk personeelsbeleid? Analyse van het door Stad Antwerpen gevoerde kleurrijk personeelsbeleid van 1998 tot 2003 en vergelijking met het door Gemeente Rotterdam gevoerde beleid.
Ciska Vandendriessche 'Voltooid verleden tijd?' De evocatie van het verleden in het postmodern theater in België en Nederland, vanaf 1980 tot heden.
Frank Van Den Steen Visies op de maatschappij in de Vroege Middeleeuwen: Het wereldbeeld van de Visigotische kerkelijke elite (589-711).
 Sylvie Vanderhoydonck De "glocaliteit" van een wereldreligie: hoe de pinksterbeweging in Ouagadougou (Burkina Faso) zich "contextualiseert" via de media.
Pieter van Gent Nazificatie van de academische gemeenschap in Duitsland, 1933-1940
Liesje Van Hecke De geschiedenis van Brouwerij Maes afgeschuimd. Een evolutieschets van een familiebedrijf in sociaal-economisch perspectief (1880-1993).
Stefaan Van Kerchove Het staatssocialisme en de revoluties van 1989 : een kritische kijk op de visie van de wereld-systeemanalyse.
Véronique Verhelst Study of the outbound tourism industry of the People’s Republic of China.The Probability of a Bilateral ADS Agreement between the PRC and the Shengen Area. (pdf 650 kb)
Bieke Verhoelst Twee Engelse benedictinessen ver van huis. De brieven van Mary Percy (1569-1642) en de biografie van Gertrude More (1606-1633).
Nele Verhoeven De Zusters van Liefde van Jezus en Maria in Kongo: een studie van hun ervaringen tijdens de woelige jaren van de onafhankelijkheid (1955-1965)
Patrick Vanhoucke Marketing in de bibliotheek. Toepassingsmogelijkheden van het internet als marketinginstrument in bibliotheek en documentatiecentrum.
Bert Vanhulle Het onvoltooide verhaal. Narratieve structuren en retorische argumentatievormen in Vlaamse geschiedenisleerboeken, 1945-2002.
Bruno Vermeeren De constructie van een geïntegreerde thesaurus voor gebruik in een vrije-tekstomgeving.
Joris Verschueren Plaats voor de Homo Ludens! Vlaamse Provo’s als nieuwe sociale beweging in een ruimtelijk wereld-systeem-analytisch perspectief.
Soetkin Vincké Werkgroep De Witte Kaproenen (1967-1985) en Werkgroep Arbeid (1972-1989). Een progressieve poging tot het beëindigen van de historische dichotomie Vlaams-Links.
Tim Willems Een verkennend onderzoek naar de antecedenten van merkpersoonlijkheid bij auto’s
Natacha Wittorski Femmes parlementaires dans la Belgique de la question royale. Leurs itinéraires et leur rôle dans la vie politique de juin 1949 à novembre 1950.
Jan Zienkowski Een discourstheoretische politieke analyse naar het Amerikaanse neoconservatieve defensiediscours omtrent 11 september geïnspireerd op het conceptuele kader van Laclau en Mouffe.

2002

 
Jeroen Adam Een electorale en socio-professionele analyse van het Vlaams-nationalisme in West-Vlaanderen, 1938-1976-2000.
Elke Beckers De Oud-Babylonische patriarchale samenleving: een schets over het leven van de vrouw.

Patrick Betrains

Ruil binnen de media: efficiënt marketing instrument of oorzaak van clutter?
Véronique Bonkoffsky Municipale curatores in Italië en de Westelijke Provincies tijdens het Principaat.
Katrien Boone De Zusters van Liefde van Jezus en Maria en het eerste Belgische asiel voor zwakzinnige meisjes: Sint-Benedictus te Lokeren (1887-1921)
Lars Bové De mythe in objectief gerationaliseerde cultuursystemen: de samoeraigenrefilm in het naoorlogse Japan (1945-1970). Winnaar Vlaamse Scriptieprijs 2002
 Stan Bovyn Ons rijke wielerleven en de totalitaire regimes. Belgen in de Giro d’Italia en de Deutschland Rundfahrt. 1920-1940.
Natan Bruneel Sociale geschiedenis van het Brugse muziekleven tijdens en rond het jaar 1885.
Tineke Bruyneel Historische situering en analyse van politieke aspecten in het oeuvre van de negentiende-eeuwse Gentse volkszanger Karel Waeri.
Jan Buelinckx Radicaal-links in België en de val van de Muur. Hoe overleefden de KP, de SAP en de PVDA de val van het 'reëel bestaande socialisme'?
Evelyn Bullaert De crisis van de jaren 1840 in Lokeren. Bepaling van het profiel van de Lokerse gezinnen in deze crisisjaren.
Raf Burm Landbouwproductiviteit op basis van de kadastrale expertises in het arrondissement Dendermonde.
Karen Camps De Vlaamse Beweging in Mechelen (1945-1970)
Jurgen Casteleyn Vreemdelingenbeleid en politieke migratie in België 1848-1851.
Bram Cleys Andries Dequae. De zelfgenoegzaamheid van een koloniaal bestuur (1950-1954)
Lieve Coorevits Tijd-ruimtegeografie van alleenstaande moeders in de rand van Gent.
 Bart Coppein "Met de drietand in de rug! Het Algemeen Boerensyndicaat en de doorbraak van het direct agrarisch syndicalisme in Vlaanderen (1962-1969)".

Annelies Coppieters

De door de politierechter geregistreerde criminaliteit tijdens het crisisdecennium in Lokeren, 1840-1850.
Anton Cruysheer Archeologisch Erfgoed en Publiekspresentatie. Onderzoek naar de mogelijkheden van Artikel 9 uit het Verdrag van Malta.
Sam Deckmyn Tussen Comte en Spencer. Guillaume De Greef, Emile Vandervelde en het sociaal darwinisme.
Francisca Declerck Decurio adlectus decreto decurionum. De decuriones adlecti: uitverkorenen of alledaagse decuriones? Geadlecteerde decurionen in de lokale gemeenschappen van Italië en de westelijke provincies tijdens het Principaat.
Susan De Coninck Jef Turf. Een politieke identiteit van een communist
Heidi Delaere Verkenning van de grens tussen fictie en non-fictie in het vroege werk van Jef Geeraerts.
Bram Delbecke Naar een nieuwe tijd. Het afscheid van de traditionele Weltanschauung bij katholieke intellectuelen en kunstenaars. (1891-1909)
Sofie Delporte Nieuw Rechts in Vlaanderen. Het gedachtegoed van het Nieuw Rechtse tijdschrift 'Teksten, Kommentaren en Studies'.
Frederik De Meyer Tweezijdig pragmatisme. De relatie tussen Koning Albert I en de socialistische leiders van zijn tijd.
 Anne-Greet Denolf Receptiegeschiedenis van dr. Spock in Vlaanderen (jaren '50 en '60).
 Roos Denorme Speelfilm als historische bron. Case studie: 'Evita'.
 Anne De Roeck Devotie aan de grens. Bedevaartsplaatsen in de dekenij Hoogstraten in de 17e en 18e eeuw.
Miet Desender Daar komt de bruid... De nuptialiteit van Heist en Knokke 1700-1900.
Laurens De Strijcker NS-Liederen in België 1940-1944.
Sean De Windt Handel in moeilijke tijden. Een Gents handelshuis aan het einde van de zeventiende eeuw.
 Eva De Wulf Vrijen en trouwen te Deinze (1699-1893). Een historisch-demografische studie van het premaritaal gedrag in een kleine stad.
Karen Dochez De houding van de middeleeuwse mens tegenover ziekte, lijden en dood van kinderen op basis van Middelnederlandse mirakelboeken.
Greet Donckers Een koninklijke poppenkast. Gender in het Belgisch koningshuis. De opvoeding van de eerste Belgische koningskinderen.
Marleen Dupont Openbare terechtstellingen in West-Vlaanderen (1811-1867).
Hatim El Sghiar De Marokkaanse binnenlandse politiek onder koning Hassan II van Marokko (1961-1999), in de Vlaamse dagbladpers. Een comparatieve analyse van De Standaard, Vooruit/De Morgen, Het Laatste Nieuws.
Anna Francis Humbertus van Romans (1194-1277) en zijn visie op de kruistochten.
 Dirk Geuens Van vernielde Pallieterstad naar verzuilde Zimmerstad. Het culturele leven in Lier in het interbellum.
Ruud Hawinkel De slasherfilm onder het mes: een cultuur-kritische analyse van de Scream-trilogie van Wes Craven.
Dieter Hendrickx Klinische en therapeutische inzichten bij hulpverlening aan homoseksuele mannen.
Stefaan Ingelbrecht De Tweede Wereldoorlog in Middelkerke. Een korte aanfluiting van het democratisch bestuur
Anneleen Jachowicz
 
Met de moedermelk ingezogen of met de paplepel ingegeven. Een onderzoek naar de houding tegenover borstvoeding in België tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw.
Anke Janssens Cultuur en politiek in een moeilijke tijd. Het republikeinse feest te Antwerpen.
 Molly Keefe A Woman’s Work is Never Done; An Analysis of Domestic work, Race, Class and Gender
Matthias Lievens Waar en vals bewustzijn in het Marxisme: een studie van Das Kapital en de vroege werken van Marx.
Karel Linseele “Onze strijd is juist”. Tegenstellingen in een Oost–Vlaamse bezette gemeente. De geschiedenis van Waarschoot tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Philip Maelfait Amerikaans buitenlands beleid en democratie. Een historische analyse van de democratische invloed op het beleid voor, tijdens en na de Koude Oorlog.
Ruben Mayeur Tussen bevolking en bezetter, tussen collaboratie en verzet. Gemeentebesturen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Kortrijk en Rollegem, 1940 - 1944.
Kevin McMullan Een doorlichting van het media-imperium van Tony O'Reilly
Mieke Meul De oorlogsmeters van de Belgische soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914 – 1918)
Johan Nagels Van loopbaanonderbreking naar tijdskrediet: Een schot in of naast de roos?
Het sociaal overleg versus de gezinnen.
Dany Neudt Wij hebben een taak in Kongo. De verbeelding van Afrika bij Jef Van Bilsen.
Annelies Nevejans De administratie van de Gentse schepenen van de Keure in de 14de eeuw.
Dany Neudt Wij hebben een taak in Kongo. De verbeelding van Afrika bij Jef Van Bilsen.
Andreea Niculescu Mensch-Maschine Kommunikation.
Katrien Nijs 'De aanneming van een kind en de dienstwillige voogdij'. Adoptie in België van 1803 tot 1951.
Michiel Nuytemans Het vertrouwen in de regering. Verklaringen voor het verschil in vertrouwen tussen de regeringen Dehaene I en Verhofstadt I.
Lieselotte Olders De transmissie en toekomst van de traditionele Navajocultuur.
Vincent Ongkowidjojo De Horizon in het Licht van het Mesopotamische Wereldbeeld.
Tom Palmaerts Marketing en jongerencultuur.
Nancy Peeters Interne audit en ombudsfunctie in de gemeente: een vergelijking
 Tim Peeters e.a. Meta-analyse over de psychometrische eigenschappen van enkele veelgebruikte projectieve technieken. (artikel)
Tarek Peeters Een biografie van Filips van Courtenay (ca. 1240-1283): een vorst op de dool
en onderzoek naar de titel ‘titulaire Latijnse keizer van Constantinopel’
Steve Philips 1543-1642, een eeuw Copernicanisme: ook voor de Zuid-Nederlander?
Annick Plancke De weg naar Santiago de Compostela: analyse van verhalende bronnen als graadmeter voor een gemeenschappelijk gedachtegoed.
Eva Provoost Twee eeuwen boekdrukkunst in Moskovië. Indrukken van de Russische cultuur in de Nieuwe Tijd.
 Matthijs Roets Tonen wat onzegbaar is. Literatuur, épistémologie en anti-humanisme in Foucaults archeologie.
Brecht Sabbe Van de klas naar de Kamer. Leerkrachten in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers (1950-1959)
Daan Sanders De politiek van de Verenigde Staten ten aanzien van Latijns-Amerika onder het presidentschap van John F. Kennedy.
Yasmina Seery Alcoholverslaving bij vrouwen.
Benoit Sintobin Effectiviteit van lokaal overheidsbeleid. Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten.
Roel Slegers De evolutie in de Belgische publieke opinie ten aanzien van Israël (1945-1973)
 Marleen Sluydts Menstruatie, bevruchting en zwangerschap in “gynaecologische” traktaten van de 18de eeuw bekend in de Zuidelijke Nederlanden.
Stef Telen 'Onder de toren'. Limburgs socialistisch personeel tijdens het Interbellum.
Serge ter Braake De weg naar het Hof. De activiteiten van 43 grafelijke ambtenaren in Den Haag
aan het eind van de Middeleeuwen (1483-1506).
Dries Theuwissen Uitgebeeld verleden. Geschiedenis op de Vlaamse televisie (1953-1974)
Dries Theuwissen Mon oncle: Jacques Tati. (oefening eerst licentie moderne geschiedenis.)
 Vicky T'Jampens Het politiek leven te Lokeren tijdens het interbellum (1918-1940)
Jozef Tooten Eeuwig wantrouwen? Arbeidsverhoudingen en nieuwe productieconcepten bij Volvo Gent tussen 1965 en 1982.
Christophe Tuerlinckx De wereld op een boekenplank. De aandacht voor de buiten-Europese wereld op basis van particuliere boekveilingcatalogi in de Zuidelijke Nederlanden (1750-1840).
Geert Van Boxelaer Onderwijs in het Hertogdom Brabant in de Middeleeuwen.
Brigit Van Cauwelaert Succesvol mens-zijn: Schipperen tussen 'worden door doen' en 'jezelf blijven'. De contradictoire boodschap in een Vlaams commercieel jeugdtijdschrift tijdens het laatste kwart van de twintigste eeuw, blijkens een kwalitatieve inhoudsanalyse.
Leen Vandecasteele Individualiseringstendensen op het spoor. Een onderzoek naar waardeverandering m.b.t. het gezin aan de hand van de EVS-data.
Maaike Vanden Berghe De invloed van Buffalo Bill op de beeldvorming van de indianen.
 Matthias Vandezande Rechts-radicalisme tussen Noordzee en Leiestreek: een analyse van het Vlaams Blok in West-Vlaanderen
Joris Van Eetvelt De kwestie-Jaspar. Het einde van een politieke carrière.
Annelies Vanhaelst De Hoge Raad voor de Nederlanden en Bourgondië. Leden en bevoegdheden (1627-1665).
Cédric Van Lancker Negentig jaar hamerslaggedreun te Baasrode. Scheepsbouwnijverheid te Baasrode 1894-1986.
Karel Van Nieuwenhuyse Een "STANDAARD" in Vlaanderen? Vlaams-Katholieke krant op zoek naar kwaliteit en politieke invloed 1947-1976. (doctoraat)
Jacques Van Nieuwerburgh De ceremoniële dansen van de Wodaabe nomaden uit Niger. Een onderzoek naar de gelaatsbeschilderingen.
Maarten Van Onckelen Nationalisme en globalisering. Een theoretische verkenning geïllustreerd aan de hand van het nationalisme in Schotland.
 Wouter Vanparys Het Turkse verenigingsleven in Gent: een casestudy.
Koen Van Poucke  “Cybercrime”: analyse en evaluatie van Belgische regelgeving.
Saartje Vanslembrouck Geschiedenis van de NIR-BRT, de evolutie van de kunstprogrammering (1953-1974).
Johan Verachtert Een blik op de buskruitindustrie in de Lage Landen: het buskruitbedrijf van Maximiliaan en Jacques Blommaert (1738-1798).
David Vergauwen Oh Teatro ! Oh mestier maledetto !
Studie over de ondergang van de opera seria als dominant dramatisch genre te Wenen rond 1770 aan de hand van “L’Opera Seria”door R. da Calzabigi en Florian L. Gassmann uit 1769.
Elke Verhaeghe Sporen uit hun bestaan. Levenslooponderzoek toegepast op vrouwen geboren in 1830/31 en 1880/81 te Zwevegem.
 Ariane Visser Corporate social responsibility in de praktijk, een genderbenadering

2001

 
 Lindsay Ameye De convergentie tussen internet en televisie.
Jorre Biesmans Negentiende-eeuwse passionele misdrijven. Beelden en werkelijkheid.
Marleen Boden De opvoeding van Belgische prinsen en prinsessen in de negentiende eeuw.
Vanessa Bosseman De communicatiestrategie van het Vlaams Blok. Evolutie van positionering, doelgroep en boodschap.
Barbara Brouwer Culture and the theory of constraints. Exploring cultural values and organisational design parameters
Peter Catthoor Criminaliteit in het Land van Waas 1700-1750
Menno Claes Oorlog zonder einde. De herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog te Ieper.
Sammy Claeys They won't sit down and wait for relief. Beeldvorming van interne migratie in de Verenigde Staten 1935-1941.
Katleen De Beukeleer Traditionele volkse feestcultuur en modernisering. Het platteland rond Gent ca. 1860- ca. 1940.
Joris De Bremme De congregatie Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Een analyse van de rekrutering, de geografische origine en de socio-economische samenstelling van een broedercongregatie (1830-1990).
Bart De Graeve Het Griekse vuur: de realiteit achter de mythe.
Lisette Derksen Festivals in de culturele industrie; van alternatief naar commercieel?
Johan De Rocker Aanzet tot reconstructie van het grondbezit te Oplinter tijdens het Ancien Regime.
Joachim Derwael Sociale achtergrond van de Gentse sportverenigingen en hun bestuurders op het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw (1890-1914).
Sven De Schryver Aspecten van sociale mobiliteit binnen de 18de–eeuwse Aalsterse ambachtswereld. Een prosopografische benadering.
 Veronique Despodt Dat du best, was ic ende wat ic bem, dat sal tu werden...  Gentse grafmonumenten en grafschriften tot het einde van de Calvinistische Republiek (1584).
Daniëlle De Vooght Vrouwen en Ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen. De Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS) van de Nationale Vrouwenraad (1979-1993)
Milena De Wael Van Zuid-Rhodesië tot Zimbabwe. Een vergelijkende studie tussen de krijgstheorie van Generaal Vo Nguyen Giap en de onafhankelijkheidsstrijd in Zuid-Rhodesië.
Steven Dhondt More paganorum. Vroegmiddeleeuwse perceptie van heidense volkscultuur.
Isabelle Ferrant Congo 1955-1960: de aanloop naar de onafhankelijkheid. Een analyse van de berichtgeving in drie Vlaamse kranten: De Standaard, Vooruit, Het Laatste Nieuws.
Matias Frateur De Vietnamoorlog in de Hollywoodspeelfilm. Een historisch kritische analyse en een onderzoek naar de effecten op de historische beeldvorming bij jongeren.
Katty Geltmeyer 'Blinde vlek' der blindheid. Drie auteurs over blinden in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw.
Jan Jagers Het Vlaams Blok: democratie in eigen huis? Een comparatief onderzoek naar de interne werking van de Vlaamse politieke partijen.
Dries Kools De sociaal-economische betekenis van de abdijhoeven en hun pachters in de heerlijkheid Essen-Kalmthout (17e - 18e eeuw).
Albert Kort Geen cent te veel. Armoede en armenzorg op Zuid-Beveland, 1850-1940. (doctoraat)
Matthijs Kronemeijer Twisten met God. Een exegetische studie van psalm 35.
 Wim Lefebvre De ontwikkeling van de voedingshandel in Leuven tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw (1860-1910)
 Brecht-Oscar Leus Christer Kihlmans privata liv som utgångspunkt för hans litterära verk. Om relevansen av den biografiska litteraturforskningen.
Frans Levels Het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen in de Wet inkomstenbelasting 2001.
 Evi Loncke Frenologie in België en Nederland in de negentiende eeuw.
Caroline Luypaers «Le Goût pour les spectacles est tellement devenu à la mode… » Spektakelcultuur in het achttiende-eeuwse Antwerpen.
Philip Maelfait Hoe een tanende wereldmacht moeizaam EU-lidstaat werd/wordt. Een analyse van de commentaren in drie voorname Britse kranten op de Europese integratie tussen 1950-1997.
Joris Neyens Inleidende studie tot etniciteit in Afrika. Met een case study over etniciteit bij de Baluba.
Karsten Mainz Over bouwen en verbouwen. De textielnijverheid in het arrondissement Aalst (1914 - 1944): een industriële archeologie.
 Ruben Mantels Beschaving en engagement. François-Gabriel-Joseph, markies du Chasteler in het historisch bedrijf van de Oostenrijkse Nederlanden
 Ilse Marquenie Emiel Van Haver en het cultureel leven in Sint-Niklaas tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Sara Mels Een geschiedenis met de armsten. Van Aide à toute Détresse tot de ATD Vierde Wereldbeweging (1957-1998).
Th. C. F. Peppelman Nog een vergeten hoofdstuk…  De Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, het tijdschrift De Volkenbond en het pacificisme in Nederland van 1925 tot en met 1934.
Jeroen Poppe Status quaestionis van het onderzoek in Vindolanda op het gebied van de militaire geschiedenis.
Daan Sanders Vergelijkend onderzoek naar de 'Police générale' in het departement van de Isère en het departement van de Schelde tijdens het Directoire (1795-1799).
Wim Scharpe Data mining in een gegevensbank met HIV-experimenten.
 Kristof Selleslach "Amitié sincère?" Het prinsbisdom Munster en de Haagse Alliantie tijdens
de Spaanse Successieoorlog (1701-1714)
Barbara Schepens Televisie in Burkina Faso: een analyse van de manier waarop kijkers hun ervaringen verbinden met televisieboodschappen
Roos Schippers Heimelijke verlokking. Een nieuw perspectief op geurenmarketing.
 Edwin Smellinckx Urbanisme in Brussel (1830-1860)
 Sarah Smolders De opstand in Vlaanderen van 1323 tot 1328 vanuit Iepers perspectief. Bijdrage tot de beeldvorming van een middeleeuwse stad.
 Gijs Thooft Berlijn - Antwerpen. Economische en politieke aspiraties in Duitsland met betrekking tot de haven van Antwerpen (1886-1918)
Dries Van Avermaet De Belgische Bedrijfspers 1950-1980. Een analyse van de opvattingen omtrent de Belgische bedrijfspers in de periode 1950 -1980
Steven Vanbelle Nuptialiteitsstudie van Izegem (1750-1850)
Robin Vanbesien De historiografie van het departement Geschiedenis te Dar es Salaam: een antropologische situering.
Frederik Van Crombrugge De domaniale organisatie van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal van Oudenaarde (1573-1700)
An Vandenberghe Attitudes of New England Puritan Ministers towards Disease and Medicine.
Late Seventeenth and Eighteenth Century.
Annelies Van den Bruele De economische rol van vrouwen zoals blijkt uit de werken van Cicero
 Gerd Van der Auwera Nazi-ideologie en verplichte tewerkstelling van Belgische vrouwen in de Tweede Wereldoorlog: een confrontatie.
Lieven Van der Straeten Katanga in wereld-systeemperspectief
Els Van Doorsselaer Prostitutie te Gent tijdens de negentiende eeuw
 Karel Vanhaesebrouck Schouwburgleven en culturele collaboratie in Gent tijdens de tweede wereldoorlog.
Katrijn Vanierschot Volks of Vlaams? Communautaire spanningen in de CVP tijdens de homogene regeringen (1950-1954).
Lieneke van IJzendoorn ‘Een kopje tee en wat meer kultuur’ Vrouwennieuws en mannenkranten in Vlaanderen en Nederland (1960-1970).
 Brend Vantournhout Van Panne-strand tot de Zeewacht. Een blik op de evolutie van Oostende in de periode 1940-1980.
Tineke Van Vooren De berichtgeving over de Poolse crisis van 1980-1981 in Le Monde en The Times. Een comparatief onderzoek.
Steven van Waesberghe Smokkel in het Land van Waas tijdens de Eerste Wereldoorlog
Bart Verelst Polderbesturen in het Waasland gedurende de Franse tijd.

2000

 
Annik Adriaenssens
 
Bethune & fils: linnenhandel Kortrijk 1735-1856. Voorbereidend onderzoek ter ontsluiting van het handelsarchief, bewaard op het kasteel De Bethune te Marke
Yves Beaurain Het klooster van Boudelo in de zeventiende en achttiende eeuw in het Land van Waas. Visualisatie grondbezit en relicten. Evolutie pachtprijzen en inkomsten.
Stijn Bossuyt "Rijke Stinkerds". Editie en analyse van middeleeuwse grafinscripties te Ieper (1118-1566).
Tom Boterbergh Burgers, boeren en soldaten. Militaire lasten in de twee steden en het Land van Aalst 1621-1648.
Sofie Buyse La VNU ou la diversification d'un grand groupe néerlandais.
 Jo Caluyn Een schilder en de geschiedenis: Henri Leys (1815-1869), zijn historische schilderkunst en zijn faam.
Johan Caroen De doodstraf in Oost-Vlaanderen (1811-1914).
Jeroen Cauwels De naoorlogse smokkel aan de Belgisch-Nederlandse grens, in de regio van het Meetjesland, 1945-1970.
Jeroen Cauwels Het bestaan van parallelle economieën in Cambodja.
Frederik Claeys Concurrentiële Intelligentie.
Kevin Coornaert De Vlaamse Natie op de Canarische eilanden in de 16de eeuw.
Birger De Coninck Kanegem (1647-1797) Een historisch-demografische studie van een West-Vlaamse plattelandsgemeenschap.
Anja De Lannoy Internationale nieuwsvorming in de westerse pers: Vergelijkende analyse van de berichtgeving over de kwestie Oost-Timor.
Petra Demeyere Analyse en situering van het verzet in de stad Kortrijk: 1940-1944
Frederic Eelbode Alphonse O'Sullivan en de betrekkingen tussen België en het Habsburgse rijk van Solferino tot Sadowa (1859-1866).
 Bert Evens De openbare heldenverering in Antwerpen. Het oprichten van standbeelden als uitdrukking van maatschappelijke tendensen en discussies (1830-1914).
 Bart Grugeon De Catalaanse Communistische Partij (PSUC) en het hervormingsproces van franquisme naar democratie in Catalonië (1971-1977).
 Kris Hermans Inleidende studie naar het territoriaal en vocaal gedrag bij Epipedobates tricolor (Anura: Dendrobatidae).
David Le Roy Het Belgische Korea-bataljon.
Gunther Roesems Synthese van diketopiperazines als inhibitoren van histon deacetylase.
Thomas Schepens Georganiseerde misdaad in Zuid-Oost-Vlaanderen 1831-1867.
Bart Seldeslachts De Leeuw in de achteruitkijkspiegel. Het weekblad De Volksunie-Wij van 1955-1978 over het verleden en de historiografie van de Vlaams-nationale partijpolitiek.
 Kris Stabel De Möbelaktion. Het Duitse beheer van de in België geconfisqueerde Joodse goederen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Christophe Stessens Oorlogsperikelen in Turnhout. Het verhaal van een Kempische stad tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Dries Theuwissen Middeleeuwse geneeskunde en de kritiek van Roger Bacon op haar beoefenaars. (oefening tweede kandidatuur moderne geschiedenis)
Dries Theuwissen Het cultuurleven in 19e eeuws Hasselt. Proeve tot een dwarsdoorsnede. (oefening tweede kandidatuur moderne geschiedenis)
Hilde Timmerman Vrouwen uit Izegem getroffen door de repressie na de Tweede Wereldoorlog. Een case-study in genderperspectief.
Jorg Timmerman Brugse haveninfrastructuur in de 18e eeuw (1700-1790).
An Vandenberghe Lijden, ziekte en genezing. Visies van predikanten en artsen (1693-1868).
 Sabine Van Dooren Private spoorwegen in België 1830-1914. Een dynamische interactie tussen Staat en private sector.
 Karel Vanhaesebrouck "Dat boekje heeft mij echter den klop gegeven". Een onderzoek naar de invloed van Lev Tolstoj op Stijn Streuvels.
Valerie Vanhoutte Het ambacht van de zilversmeden te Kortrijk in de tweede helft van de 18de eeuw.
 Steven Van Impe Een bijdrage tot de stedelijke lexicografie. Een terminologisch onderzoek aan de hand van diplomatische bronnen.
Chris Verhaeghe De benoeming van de voorzitters en raadsheren van de Raad van Vlaanderen (1598-1633)
Frederik Verleysen Ambachten en Contrareformatie. Godsdienstige aspecten van de corporatieve wereld na de val van Antwerpen (1585-1633)
Jeroen Watté Boeddhisme en ecologie: mogelijke kruisbestuivingen voor ontwikkeling?
Pascal Wiliquet De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen. Op weg naar een financiële gezondmaking?

1999

 
 Laurens Bakker Tiele! Turis! The social and ethnic impact of tourism in Siberut (Mentawai)
Gertie Brouwers Twintig jaar raamtheater. Een zoektocht naar de geschiedenis van een theater (1978-1998)
Bram Cocquyt 'De overtreffelijcke reijse gedaen door Reynier Adriaensen'. Leven als soldaat in de Oost, (1681-1689)
Sigrid Dehaeck Voedselconsumptie te Brugge in de Middeleeuwen. Casestudy: het Sint-Janshospitaal en het hospitaal van de Potterie. (1280-1440).
Toni De Winne De Pers van de DeVlag tijdens de bezetting. Case : De Gazet
Stijn De Zutter Een Vlaamse, culturele televisieomroep. (pdf 750 kb)
Sofie Geschier Schaduwen en werkelijkheid. Beeldvorming omtrent Mau Mau inacademische literatuur (Artikel op basis van de verhandeling, pdf 260 kb)

Ariane Kegels

Een kijk op de toegankelijkheid van de openbare bibliotheek.
 Jean Christophe Kremer België en de Spaanse kwestie. Het Belgische diplomatieke beleid ten aanzien van Spanje tussen 1944 en 1954.
David Lauwers De leden van de Raad van Vlaanderen onder Jan zonder Vrees (1405-1419)
Griet Lemmens Muziekverenigingen in Brabant tijdens de 19e eeuw.
Steven Masil In dienst van Kerk en Grens. Politieke, sociale en economische knelpunten in de geschiedenis van de Wervikse grensarbeiders (1900-1939).
Dries Mertens Criminaliteit in (het Land van) Aalst in de 18e eeuw (1700-1795)
Hans Smolderen De Ambrosiaanse Gezangen. Liturgische muziek tussen autonomie en oprukkende uniformiteit.
Dries Theuwissen ‘De zeven vrije kunsten’, een bibliografie. (Heuristiekopdracht Seminarie Middeleeuwen 2e kandidatuur Moderne Geschiedenis)
Tim Vanhove Religieus gemengde huwelijken bij de Mormonen. Een kwalitatief onderzoek naar de beleving, de probleemgebieden en de meerwaarde van religieus gemengde huwelijken bij de mormonen.
Benoît Van Maele De buitenlandse betrekkingen van Belgisch Congo aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog (1939-1940)
Thunnis van Oort Film in de krant 1910-1922. Een steekproef in vijf Nederlandse dagbladen
Pascal Wiliquet Vernieuwingen in de Vlaamse administratie. De interne communicatie in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

1998

 
Bruno Debaenst Historische stront op Vlaamse grond. Een inleidende studie in de historische faecologie
Joris De Coninck August De Block (1893-1979): socialistisch politicus. Een biografie.
Diederik Demuynck Het I.R.A.: Vrijheidsstrijders of Terroristen?
Toni De Winne Overzicht van de neo-Assyrische administratie op municipaal, provinciaal en centraal niveau ten tijde van de dynastie der Sargonieden ( 722 - 610 bc ).
Paul Drossens Lodewijk Herbert (1872-1929). Een katholieke flamingantische burger.
Geertrui Meire Quid pro quo. De relatie van de keizers Claudius, Nero en Trajanus met de Italische steden. Een onderzoek van epigrafisch en historiografisch materiaal
 Lieven Vandenhole Macht en subject. Een analyse aan de hand van Foucault en Nietzsche.
 Tom Van Geertsom De Oranjemarsen: 1985-1996
Dries Theuwissen Een bespreking van William Fitz Stephens. "Vita Sancti Thomæ cantuariensis archiepiscopi et martyris". (oefening eerste kandidatuur moderne geschiedenis) (pdf-versie 2,4 mb)
Pascal Vandelanoitte Pier Paolo Pasolini: Mythe als realiteit. Klassieke tragedies verfilmd.
Maarten Van Ginderachter De politieke partijen en de taalwetgeving. Een argumentatieanalyse van de Kamerdebatten (1873-1963).
Koen Van Huele Het beleid van de grafelijke gerechtsdienaren tijdens de Gentse opstand in Brugge en het Brugse Vrije. (1379-1385)
Isabelle Verheire Het ontspanningsleven van Brugse arbeiders (1890-1921)

1997

 
Sofie Buyse De touwslagerij te Hamme. Macrostudie over de touwindustrie te Hamme met nadruk op de 19de en 20ste eeuw, gevolgd door een casestudie over het touwslagersgeslacht Vermeire
 Geert Castryck Ha-Tiqwah. De houding van de Joodse pers in België tegenover de staat Israël, 1965-1980.
Eva Catteeuw De monarchie op het schavot. Kritische analyse van de argumentatie in het debat rond de vervolging van Louis XVI.
Pieter De Coster De eerste Europese ontdekkingsreizen in Katanga, 1797-1897
Johan de Wal Kaia Kuku. Geweld bij de traditionele Purari tussen circa 1880 en 1900.
Steven Engels Pour une éthique des signes. Science, écriture et idéologie dans l’œuvre de Roland Barthes
Els De Paermentier De relatie vrouw-ruimte in religieuze en caritatieve instellingen te Gent in de veertiende en vijftiende eeuw
Linda Goeman Topambtenaren in Belgisch-Kongo: een studie naar beeldvorming bij ambtenaren in gewestdienst, van het niveau van gouverneur-generaal tot assistent-gewestbeheerder.
Laurent Hoornaert Boter en kaas in de Kasselrij Veurne (16de-begin 19de eeuw)
Danny Mattheeuws De spoorlijn Gent-Brussel via Aalst in de Belgische spoorwegpolitiek.
Susan Smit De bal bleef rollen. Ajax binnen voetballend Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Karel Van Nieuwenhuyse Het conflict SAP - Van Zeeland 1934 - 1940 en de weerslag op de Belgische politiek.
Peter Verbist Heriger van Lobbes (°ca.942-†1007): een laat-karolinger of een vroeg-scholasticus? Een historisch onderzoek naar de religieus-culturele wereld van Luik en Lobbes in de late tiende eeuw.
Malik Weyns De Gentse brandweer 1809-1950. Van gewapend pompier tot brandweerman in burger.
Jurrie Zaat In het eigenste vreemdgaande. Vervreemding in het werk van Hans Faverey.

1996

 
Ann Augustyn Leopold Slosse en de grote rijkdom aan biografische gegevens in zijn nalatenschap
Kristien Clément Boerenkost voor allen? Een onderzoek naar de dagelijkse maaltijd ten platteland aan de hand van het kookboek van de boerinnenbond / het KVLV (1927-1985)
H.E.M. de Lange de Klerk De crisis van het polytheïsme. De visie van De Moor op het ontstaan van Israëls monotheïsme.
Wim Denorme Van de Direccion de Antropologia tot het Instituto Indigenista Interamericano. Leven en werk van Manuel Gamio (1883-1960), de voorvechter van het 20e eeuwse Indigenismo.
Els Maes Miss Blanche en Chiehelette. Verkennend historisch onderzoek naar de weerslag van het homoseksuele gebeuren in de gerechtelijke archieven en publieke opinie in Vlaanderen rond de eeuwwisseling
Jurryt van de Vooren Feyenoord tijdens de oorlog.
Olivier Van Rode De conscripties in het 'Département de l' Escaut'. Organische groei van een recruteringssysteem, zijn conceptueel kader en zijn praktische uitvoering. Casus: de 19 gemeenten van het 'canton d' Oosterzeele'.

1995

 
Ria Berkvens De opbouw en inrichting van de Romeinse soldatenbarak van de eerste tot de derde eeuw na chr. Analyse van barakken en vergelijkend onderzoek naar gelijksoortige gebouwen in Italië.
Catharina Boullart Homerische invloeden in de koninklijke tombes te Vergina?
Dominiek Dendooven De coördinerende diensten van het stadsbestuur van Brugge na 1945: een structuurstudie.
 Eric Mielants De publieke opinie ten tijde van de Brabantse omwenteling (dec.1789-dec.1790) Een comparatief personderzoek tussen Brabant en Vlaanderen
     Stijn De Paepe Heel even is de wereld bijna om van te houden. Het verkoolde alfabet van Paul de Wispelaere.
Ronald Sluijter Oud, afgesloofd, behoeftig en arm’. Bejaardenzorg in Leiden in de achttiende eeuw.

1994

 
 Dominiek Dendooven De Brugse academie in de achttiende eeuw.
 Rudi De Neyer De set seksuele agressie in het kader van de gerechtelijke procedure.
Anthon Keuchenius Drie pijlers van democratie. Een onderzoekje naar voorwaarden voor succesvolle democratiseringen (in drie Arabische landen)
Kees Quak Zorg en doelmatigheid. Werklastonderzoek in algemene ziekenhuizen en de belangen van verpleegkundigen

1993

 
Chantal Fontana Het belang van testamentaire schenkingen op sociaal, financieel-materieel en familiaal vlak in het laat-middeleeuwse Gent (1400-1450)
Bregt Henkens Van nationale overkoepeling naar klein-linkse vakbond: De Vereniging van Vlaamse studenten 1974-1983.
Geert Nauwelaerts Een verklaring van het ontstaan en de politieke evolutie van gewapende links-revolutionaire bewegingen in Nicaragua en El Salvador.
Jurgen Willems A comprehensive study of the non-dramatic work of Sue Townsend.

1992

 

Peter Notte

De Vlaamse kleinkunstbeweging na de Tweede Wereldoorlog. Een historisch overzicht.

1990

 
Betty Eggermont Inculturatie van het Christelijk huwelijk in Belgisch Kongo. 1919-1950
De beleidsvorming van de Missie-Oversten omtrent polygamie; hun richtlijnen aan de missionarissen en inwerking op het beleid van de Staat.

1989

 
Lambert Heijnen De Frankfurter Schule en de media. Is haar kritiek nog geldig?

1987

  Rijk Willemse Nevenschikking en samentrekking.

1983

 
Wouter Van Der Spiegel De Belgische dagbladpers tegenover de Israëlisch-Arabische oorlog van 1948.

1979

Lieven De Ruyck De adel in het kanton Zomergem en het IVde kanton van Gent gedurende de 19de eeuw.

1983 - 1987 - 1989 - 1990 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015

 

De hier gepubliceerde verhandelingen worden ook opgenomen in de
"Bibliografie van de geschiedenis van België"
onder leiding van Prof. Em. Romain Van Eenoo.

 

 

 

Laatste aanpassing op vrijdag 05 augustus 2022

 

©Niets uit de website  mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
E-thesis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de hier verzamelde publicaties. Elke auteur is en blijft volledig verantwoordelijk voor de volledige inhoud van zijn werkstuk.
Elke auteur heeft ten allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen aan zijn/haar scriptie of die van E-thesis te laten verwijderen.

De op E-thesis voorkomende tekstfragmenten, grafieken, tabellen, afbeeldingen, foto's enz.  dienen als ondersteuning van het betoog in een wetenschappelijk werk. Zij worden voorzien van de nodige bibliografische referenties (voor zover dit mogelijk is). Indien de maker en/of rechthebbende bezwaar heeft tegen het gebruik van een citaat uit zijn of haar werk of indien er onbedoeld een storende fout is in geslopen, dan kan deze dat kenbaar maken en zullen wij het desbetreffende citaat onmiddellijk aanpassen of verwijderen.

No part of this website may be reproduced and/or made public in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of the author.
E-thesis can not be held responsible for the contents of the publications on this site. Each author bears the entire responsibility on the entire content of his/her thesis. At all times each author has the right to introduce modifications to his/her thesis or to remove it from E-thesis.
All the text fragments, graphs, tables, illustrations, photograph etc… on E-thesis support the argumentation of the scientific research. They are provided (as far as this is possible) with the necessary bibliographic references. If the author and/or claimant has objection against the use of a citation from his/her work or if, unintentionally, a disturbing error appears in the work, the people concerned should contact us. The citation in question will be immediately adapted or removed.