Het ontspanningsleven van Brugse arbeiders

(1890-1921)

 

Isabelle Verheire

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1997-1998

Universiteit Gent

Promotor: Dr. G. Deneckere

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Deel I: De context

 

    Hoofdstuk I: Definities van enkele begrippen en een aantal Ďcultuurhistorische bedenkingen

    Hoofdstuk II: De economische, sociale en politieke situatie van Brugge (19de-begin 20ste eeuw)

    Hoofdstuk III: De verzuiling van de maatschappij

 

Deel II: Het ontspanningsleven te Brugge

    Inleiding

    Hoofdstuk I: OfficiŽle initiatieven

        1. Gemeentefeesten

        2. Plechtigheden

    Hoofdstuk II: Het traditionele volksleven

        1. Carnaval

        2. Parochiekermissen en gebuurtefeestjes

        3. De meifoor en Heilige Bloedprocessie

        4. Het leven in en om de herberg

    Hoofdstuk III: Bedrijfsvermakelijkheden

    Hoofdstuk IV: Gescheiden werelden

        1. De katholieke wereld

        2. De liberale wereld

        3. De socialistische wereld

    Hoofdstuk V: Volksverheffing

        1. Toneel

        2. Muziek

        3. Turnen

        4. Onderricht/Voordrachten

        5. Lezen

    Hoofdstuk VI: Moderne concurrentie

        1. Film

        2. Sport

 

Conclusie

 

Bibliografie

Lijst van afkortingen

 

Bijlagen

 

 

home lijst scripties inhoud volgende