Bruto Nationaal Geluk in de Derde Wereld

 

Jeroen De Smet

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Master of Conflict and Development
 

Academiejaar: 2005-2006

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. Dr. K. Vlassenroot

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

0. INLEIDING

 

1. HUMAN DEVELOPMENT

    1.1. Oorsprong van het concept

    1.2. De Human Development Index

        1.2.1. Omschrijving

        1.2.2. Evolutie

        1.2.3. Wat heeft de HDI bereikt?

        1.2.4. Tekortkomingen

 

2. BRUTO NATIONAAL GELUK

    2.1. Oorsprong

    2.2. Filosofie

    2.3. Geluk

        2.3.1. Inleiding

        2.3.2. Definitie

        2.3.3. Verschil met andere concepten

        2.3.4. Meting

        2.3.5. Geschiedenis van enquêtes

            2.3.5.1. Internationale enquêtes

            2.3.5.2. Nationale levenskwaliteitenquêtes

            2.3.5.3. Nationale groepsenquêtes

            2.3.5.4. Andere

    2.4. Bruto Nationaal Geluk

        2.4.1. Inleiding

        2.4.2. Meting

        2.4.3. Twijfels over vergelijkbaarheid

            2.4.3.1. Vergelijking nationale gemiddelden

            2.4.3.2. Betekenis van verschillen

 

3. BNG IN DE DERDE WERELD

    3.1. Data

    3.2. Resultaten

    3.3. Correlatie

        3.3.1. Economische toestand

        3.3.2. Levensverwachting bij de geboorte

        3.3.3. Toegang tot water

        3.3.4. Toegang tot sanitaire diensten

        3.3.5. Officiële ontwikkelingshulp

 

4. BESLUIT

 

LIJST VAN GERAADPLEEGDE WERKEN

 

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

 

BIJLAGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende