Bruto Nationaal Geluk in de Derde Wereld. (Jeroen De Smet)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

“Wealth is evidently not the good we are seeking, for it is merely useful and for the sake of something else.”

(Aristoteles)

 

Woord vooraf

 

Vele studenten zien het schrijven van een scriptie als een eindpunt en het indienen ervan als een orgelpunt. Ik zie deze scriptie eerder als een beginpunt. Als start van een verdere studie en van een loopbaan die hopelijk in het verlengde ligt van mijn studies in Conflict and Development. Het zou een hele eer zijn mocht dit werk voor anderen een leidraad of inleiding zijn tot het zeer complexe en moeilijk te vatten terrein van “geluk”. De boodschap die ik via deze scriptie wil overbrengen zal door sommige mensen waarschijnlijk als “weinig wetenschappelijk” of “irrelevant” afgedaan worden. Naar mijn mening is geluk van de burgers van een land het meest relevante en het meest elementaire waarmee rekening moet gehouden worden bij de beoordeling van ontwikkeling en dus bij de toekenning van ontwikkelingshulp.

 

Zonder mij teveel in het spirituele te wagen, heb ik me voor deze scriptie gebaseerd op economische, sociologische en psychologische factoren. Ik hoop mijn enthousiasme over dit onderwerp te kunnen overbrengen op de lezer en bedank bij deze iedereen die op één of andere wijze heeft bijgedragen tot deze scriptie: in de eerste plaats dank ik mijn promotor Professor Dr. K. Vlassenroot voor de begeleiding. Ook mijn ouders en Joke verdienen een vermelding op deze pagina voor hun onvoorwaardelijke steun.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende