Tussen twee werelden:

 hotsende, botsende, trillende jeugd

 

Rockíníroll, Vlaanderen en de jaren vijftig.

 

Kasper Demeulemeester

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Jan Art

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

INTRO

 

WOORD VOORAF

 

INLEIDING

 

DE FIFTIES IN BELGIň

    1. Inleiding

    2. Internationale ontwikkelingen

        a. Algemeen

        b. Korea

        c. Europa

        d. USA en USSR 

     3. Binnenlandse ontwikkelingen

        a. Algemeen

        b. De Koningskwestie

        c. De Schoolstrijd

        d. Een steenkoolgeschiedenis of de Waalse tragedie

        e. Belgisch-Congo: het einde van de illusie

        f. De kleine dingenÖ

        g. Expo58

INTERMEZZO: De Fifties

 

EEN BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN DE ROCKíNíROLL

    1. Inleiding.

    2. Het ontstaan

        a. Het Amerikaanse populaire muzieklandschap vůůr RockíníRoll

        b. De crooners van Tin Pan Alley

        c. The White manís Blues: Hillbilly Music

        d. Aan de andere kant: Race Music

    3. De triomf

        a. RockíníRoll: 1955-1960

        b. Over koningen, predikanten en rebellen: RockíníRoll-glorie

    4. De wraak van de majors en het harde lot van RockíníRoll

    INTERMEZZO: 1000 KINGS OF ROCKíNíROLL

 

ROCKíNíROLL IN VLAANDEREN

    1. Inleiding

    2. De pre-RockíníRoll-periode: the American Connection

        a. 1945-1955

        b. Jazz en klassiek: verwijdering van het publiek

        c. Populaire muziek vůůr 1955.

    3. 1955

        a. Stilte voor de storm

        b. November 1955: Blackboard Jungle en het begin van een nieuw tijdperk

    4. 1956

        a. Het RockíníRoll-jaar

        b. Bill Haley en Little Richard: Juke Box en Song Parade

        c. Oktober 1956: Rock around the Clock

        d. Enkel Haley? De rest van 1956

        e. Elvis in 1956

    5. 1957

        a. Het begin van het einde?

        b. 1957, deel 2: de rust keert weer

        c. Elvis in 1957: de koning eist zijn troon op

    6. 1958

        a. Een koning neemt de wapens op

        b. De Expo haalt de sterren naar BelgiŽ en iedereen danst de chachacha

    7. 1959

        a. Meer van hetzelfde of helemaal niets meer?

        b. Burt Blanca en Dan Ellery: BelgiŽ zoekt zijn Elvis

        c. Het vervolg van 1959

    8. 1960

        a. De koning keert weer naar de troon van een veranderd rijk

    9. Conclusie van dit deel

 

ROCKíNíROLL IN DE CINEMA

    1. Vůůr RockíníRoll: Rebellenfilms

    2. RockíníRoll-films

        a. Blackboard Jungle

        b. Rock around the Clock

        c. De erfenis van Rock around the Clock

            c.1. RockíníRoll-muziekfilms

            c.2. RockíníRoll-sfeerfilms

    3. RockíníRoll-films?

 

HET ONTSTAAN VAN DE TEENAGER

    1. Jeugd in Vlaanderen in de jaren vijftig

    2. De Teenager

        a. Het einde van en tijdperk

        b. Baby-boom, welvaart, vrije tijd en massacultuur

        c. Generaties: kloof en ontluikend conflict

        d. Problemen met de jeugd

        e. Opgepast: Nozems!

            e.1. Een internationaal fenomeen

            e.2. Frankrijk

            e.3. Engeland

            e.4. Duitsland

            e.5. Elders in Europa

            e.6. In de USA

        f. Nozems in de Lage Landen

            f.1. Nozems?

            f.2. Wat wilden die nozems van het leven?

            f.3. Nederland en BelgiŽ

                f.3.1. Een Belgische casus

                f.3.2. De Belgische nozem

        g. En de meisjes?

            g.1. Muziek en film

            g.2. Het karakter van het Vlaamse meisje

            g.3. Verschillende types

    3. Achter de schermen van de jeugd

 

DE BETEKENIS VAN ROCKíNíROLL

    1. RockíníRoll

        a. Jeugd

        b. Seks

        c. Dans

        d. Fun

        e. Paradox en Compromis: Rebellie en Commercie

    2. De betekenis van RockíníRoll in Vlaanderen

 

CODA

 

BIJLAGEN

    1. Bibliografie

        a. Toelichting bij de bibliografie

        b. Werken, tijdschriften en artikels in verband met het onderwerp van deze verhandeling

        c. Persmappen

    2. Bijlage 2: Juke Box en Jan Torfs

        a. De man en zijn tijdschrift

        b. Mondeling interview Jan Torfs, uitgevoerd in Mechelen, 08/05/02

        c. Juke Box en de Interdiocesane Perscommissie.

 

home lijst scripties inhoud volgende