Concurrentierisico in Strategische Allianties

Managing Competitive Risk in Strategic Alliances.

 

pdf-version

G.H.F. van Suchtelen van de Haare

 

Doctoraal Scriptie Bedrijfskunde Strategisch Management

Academiejaar: 2005-2006

Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit Faculteit Bedrijfskunde

 

Coach: Dr. Frank H Wijen

 

Samenvatting: Onderzoek gericht op de wijze waarop concurrentierisico ten gevolge van ongewenste kennisoverdracht in interorganisationele samenwerking effectief ge´dentificeerd, vermeden en bestreden kunnen worden. De centrale vraag in dit onderzoek is: Hoe kan kennisoverdracht in interorganisationele samenwerking zodanig beheerst worden dat het concurrentierisico van de partner geminimaliseerd wordt, met behoud van effectieve samenwerking?

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (3,7 mb)