Hypatia van AlexandriŽ

een receptiegeschiedenis

 

 

pdf-version

 Sara Van Hoecke

 

Proefschrift voorgedragen ten behalen van
de graad Master of Arts in de Geschiedenis
 

Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
Academiejaar 2012-2013

 

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. Dr. Peter Van Nuffelen
Co-promotor: Prof. Dr. Herbert Verreth
Lector: Prof. Dr. Albrecht Heeffer
 

 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (6,5 mb)