Localisatie van personen
met behulp van WiFi en Smart Cards

 

pdf-version

Pieter Lootens & Tim De Bruyn

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen
Vakgroep Informatietechnologie
voor het behalen van de graad van licentiaat in de Informatica.

Academiejaar: 2005-2006

Universiteit Gent

 

Promotoren: Prof. Dr. Ir. B. Dhoedt, Prof. Dr. Ir. F. De Turck
Scriptiebegeleiders: M. Strobbe, G. De Jans, D. Verslype

 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (2,2 mb)