Overheidsoptreden versus self-regulation.

 

Analyse van twee conflicterende benaderingen a.h.v. richtlijn 95/46/EC inzake private databescherming”.

 

Mathijs Bijnens

 

Scriptie voorgelegd aan de FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN
DEPARTEMENT POLITIEKE WETENSCHAPPEN,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de politieke wetenschappen.

Academiejaar: 2002-2003

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. B. Kerremans
Verslaggever: Prof. Dr. M. Brans
 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

1 De twee benaderingen doorgelicht

    1.1 De EU en richtlijn 95/46/EC

        1.1.1 Algemeen

        1.1.2 De richtlijn: inhoudelijk overzicht

        1.1.3 De link tussen privacy en de interne markt

    1.2 Self-regulation en beperkte wetgeving in de VS

        1.2.1 Wettelijke bescherming t.a.v. de overheid

        1.2.2 Wettelijke bescherming t.a.v. de private sector

        1.2.3 de problematische scheiding tussen publiek en privaat

        1.2.4 Andere mechanismen voor gegevensbescherming

 

2 De transatlantische context

    2.1 Relevantie van het transatlantisch dataverkeer

    2.2 extra territoriale effecten van EU richtlijn 95/45/EC

    2.3 De safe harbor overeenkomst

 

3 De richtlijn en internationale organisaties

    3.1 Dataprotectie en de OECD

    3.2 Richtlijn 95/46/EC en de WTO

    3.3 Relevantie van de OECD en de WTO ten aanzien van het conflict

 

4 Self-regulation en overheidsoptreden: motieven en achtergrond

    4.1 Gegevensbescherming en economische logica

        4.1.1 De economische noodzaak tot onderlinge aanpassing

        4.1.2 Gegevensbescherming als last

        4.1.3 Gegevensbescherming als economische stimulus

    4.2 Gegevensbescherming en culturele diversiteit

        4.2.1 Enkele privacyconcepten en hun theoretische oorsprong

        4.2.2 privacy als sociale norm

        4.2.3 privacy en liberale normen

 

5 De tegenstelling EU – VS genuanceerd

    5.1 Enkele andere handelsgeschillen

        5.1.1 Groeihormonen in vlees

        5.1.2 Genetisch gemanipuleerde gewassen (GMC’s)

        5.1.3 De CAFE standaard

        5.1.4 De Tonijn/Dolfijn case

        5.1.5 Medicijnen

    5.2 Enkele vaststellingen

        5.2.1 protectionisme via niet-tariffaire belemmeringen

        5.2.2 De rol van binnenlandse actoren

        5.2.3 De EU als typische regulator

 

6 Regulering en globalisering

    6.1 de integratieparadox

    6.2 Een “race to the bottom” ?

 

Besluit

 

Referentielijst

 

home lijst scripties inhoud volgende