Overheidsoptreden versus self-regulation. Analyse van twee conflicterende benaderingen a.h.v. richtlijn 95/46/EC inzake private databescherming”. (Mathijs Bijnens)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

Het zou van weinig intellectuele eerlijkheid getuigen alle pluimen op mijn hoed te steken voor de realisatie van deze verhandeling.  Ik dank dan ook graag in eerste instantie mijn promotor,  prof. Kerremans,  voor de hulp,  begeleiding en kritische reflectie.

Voor de praktische ondersteuning gaat mijn dank uit naar Mathy Vanbuel en Sally Reynolds.  Jullie computerfaciliteiten hebben mij enorm geholpen.  Voor de taalkundige hulp bedank ik Helena Bijnens en Mies Cosemans,  ongenadig en streng voor iedere fout,  zoals het hoort.

Tot slot wil ik mijn ouders bedanken voor de volgehouden inspanning mijn studies mogelijk te maken,  ook als daar in het verleden een niet-evenredige studie-inspanning van mij tegenover stond.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende