De positie en functie van de Nachtopvang
in het netwerk van de thuislozenzorg
in Gent

 

Karel Thys

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Psychologie,
voor het behalen van de graad van
“master in sociaal werk”
 

Academiejaar: 2005-2006

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. Dr. N. Vettenburg
Begeleidster: An Piessens

home lijst scripties inhoud volgende  

 

1 Inleiding.

    1.1 Probleemstelling

    1.2 De Nachtopvang..

 

2 Methodologie en Afbakening.

    2.1 Actueel én Historisch.

    2.2 Opzet van het onderzoek..

        2.2.1 Het herformuleren van het onderzoeksprobleem teneinde het teoperationaliseren.

        2.2.2 Het expliciteren van wat we verstaan onder een probleemgroep en eensociaal probleem.

        2.2.3 Verder expliciteren van de methodologie van hetonderzoek..

    2.3 Afbakening

    2.4 Fasering.

 

3 Onderzoeksresultaten.

    3.1 Na WOII.

        3.1.1 Sociaal-economische context.

        3.1.2 De wetenschap.

        3.1.3 De reacties tegen thuislozen.

    3.2 De jaren zestig van de vorige eeuw.

        3.2.1 Sociaal-economische context.

        3.2.2 De wetenschap.

        3.2.3 De reacties tegen thuislozen..

        3.2.4 Enkele beschouwingen

    3.3 De jaren zeventig van de vorige eeuw.

        3.3.1 Sociaal- economische context.

        3.3.2 De wetenschap

        3.3.3 De reacties tegen thuislozen..

        3.3.4 Enkele beschouwingen

    3.4 De jaren tachtig van de vorige eeuw

        3.4.1 Sociaal- economische context.

        3.4.2 De wetenschap.

        3.4.3 De reacties tegen thuislozen.

        3.4.4 Enkele beschouwingen.

    3.5 Vanaf de overkoepeling in de jaren negentig van de vorige eeuw..

        3.5.1 Sociaal- economische context.

        3.5.2 De wetenschap

        3.5.3 De reacties tegen thuislozen.

        3.5.4 Enkele beschouwingen.

    3.6 Voorlopige conclusie..

 

4 Terug naar de Nachtopvang

    4.1Oplossingen voor de crisis.

    4.2 De Nachtopvang als oplossing van de crisis in de hulpverlening?

    4.3 De motieven achter de Nachtopvang.

        4.3.1 de Nachtopvang om het dichtslibben van de thuislozenzorg op tevangen.

        4.3.2 De Nachtopvang als een nieuwe, niet paternalistische benadering metrespect voor de autonomie van het individu..

        4.3.3 De Nachtopvang om toegang tot de zorg voor iedereen te garanderen,ook tot de volgende lijn van zorg

        4.3.4 de Nachtopvang om behoeften en problemen in het thuislozennetwerkop te sporen

        4.3.5 de Nachtopvang om de straten schoon te houden...

 

5 Discussie.

    5.1 Hoe kunnen we de organisatie van de Nachtopvang begrijpen?

    5.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek.

 

BIBLIOGRAFIE.

 

BIJLAGE

 

home lijst scripties inhoud volgende