De positie en functie van de Nachtopvang in het netwerk van de thuislozenzorg in Gent. (Karel Thys)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Voor deze scriptie wil ik mijn ouders bedanken mij de mogelijkheid te geven verder te studeren (geen zorg, binnenkort knip ik eindelijk mijn haar kort en ga ik werken), mijn zusjes B Ún C omdat ze graag in mijn dankwoord stonden, Lieven en Simonne van CAW Artevelde om mij  toegang te geven tot de wereld van het welzijnswerk, de mensen van de vakgroep Sociale Agogiek om me dit onderwerp toe te spelen en me te begeleiden en JF voor de inhoudelijke tips (good luck met het doctoraat!). Bedankt!

 

 

 

Karel, Gent 2006.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende