Het utilitarisme

De confrontatie tussen Bentham en Mill

 

pdf-version

 Magda Heeffer

 

Open Universiteit Nederland
Faculteit Cultuurwetenschappen

Datum: 3 augustus 2008

prof. dr. G. Vanheeswijck, begeleider
drs. H. Simissen, examinator
 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,3 mb)