Het hiernamaals in
de speelfilm

Een cultuur-historische inhoudsanalyse
over het beeld van het leven na de dood
in de speelfilm

 

pdf-version

Eva Lamont

Scriptie voorgelegd voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Communicatiewetenschappen

Academiejaar: 2004-2005

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. W. HESLING
Verslaggever : K. VAN DEN VONDER

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (5,5 mb)