Oorlog zonder einde

 

De herdenking van de eerste wereldoorlog te Ieper.

 

Menno Claes

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Universiteit Gent

Promotor:  Prof. Dr. Bruno de Wever

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

DANKWOORD

 

INLEIDING

    1 IEPER 

    2 11 NOVEMBER

 

DEEL I. HET INTERBELLUM:STIJGENDE TEGENSTELLINGEN ONDERMIJNEN DE DEMOCRATIE

 

    1 DE POLITIEK-MAATSCHAPPELIJKE SITUATIE IN BELGIE

        1.1 De opkomst en geleidelijke institutionalisering van een sterk verdeelde Vlaamse Beweging: de jaren 1920. 

            1.1.1 Geleidelijke institutionalisering leidt tot radicalisering:

    2 IEPER

        2.1 De situatie in Ieper onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog: heropbouw versus ‘Holy Ground’ 

        2.2 De Ieperse Furie (27 juni 1926)

            2.2.1 Het officiële programma

            2.2.2 De rellen en opstootjes

        2.3 Impact van de Ieperse Furie

        2.4 Besluit 

        2.5 De Engelse bedevaart naar de Menenpoort, 8 augustus 1928. 

        2.6 11 november te Ieper 

 

DEEL II. DE PERIODE 1945-1970:DE VERZUILING EN GEDEELTELIJKE INSTITUTIONALISERING VAN DE CONFLICTEN

 

    1 REPRESSIE, DE AMNESTIEKWESTIE EN DE KONINGSKWESTIE (1944-1951)

    2 DE INSTITUTIONALISERING VAN DE TEGENSTELLINGEN ARBEID-KAPITAAL EN VRIJZINNIG-KATHOLIEK

    3 IEPER

        3.1 De herdenkingen van 1958 en 1968

        3.2 De 10’000ste Last Post

 

DEEL III. IN FLANDERS FIELDS; DE WEG NAAR VERZOENING; 25’000 KEER LAST POST

 

    1 DE LANGZAME WEG NAAR VERZOENING

    2 IN FLANDERS FIELDS

        2.1 In Flanders Fields: Dear world-leaders, do you hear us?

        2.2 De Herinnering van de Vergetelheid & Stambomen

    3 80 JAAR WAPENSTILSTAND

    4 75 JAAR MENENPOORT EN 25’000 KEER LAST POST

 

BESLUIT EN CONCLUSIES

 

BIBLIOGRAFIE

 

    1 UITGEGEVEN WERKEN

     2 TIJDSCHRIFTEN

 

ARCHIEF

    1 UITGEGEVEN ARCHIEF

     2 ONUITGEGEVEN ARCHIEF

 

 

home lijst scripties inhoud volgende