Oorlog zonder einde.  De herdenking van de Eerste Wereldoorlog te Ieper. (Menno Claes)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

1 UITGEGEVEN WERKEN

 

BAERT, K., e.a., ed., Ieper, de herrezen stad, Koksijde, 1999.

DEWEVER, B., Greep naar de Macht. Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945, Tielt & Gent, 1994.

DE SCHRYVER, R., DEWEVER, B., DURNEZ, G., e.a., eds., Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998.

DE SCHAEPDRIJVER, S., De Groote Oorlog. Het koninkrijk BelgiŽ tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1999

ELIAS, H. J., 25 jaar Vlaamse Beweging, 1914-1939, Antwerpen, 1969.

KESTELOOT, C., e.a., Acta van het Colloquium Het Verzet en Noord-Europa, Brussel, 1994.

LEMMENS, P., 70 jaar V.O.S. een geschiedkundig overzicht, Brussel, 1989.

PROVOOST, G., De Vossen: 60 jaar Verbond der Vlaamse Oudstrijders (1919-1979), Brussel, 1979.

TOPHAM FORREST, G., e.a., Prisma van de Geschiedenis van Ieper. Een bundel historische opstellen verzameld door O. Mus onder leiding van prof. J.A. van Houtte, Ieper, 1974, p.p. 304-315.

VAN DEN BRANDE, A., Een halve eeuw Belgische politieke sociologie, Leuven, 1997.

WILS, L., Honderd jaar Vlaamse Beweging, Leuven, 1989.

WINTER, J. & BAGGETT, B., 1914-18. De Grote Wereldoorlog en de vorming van de twintigste eeuw, Antwerpen, 1998.

WITTE, E., e.a., Politieke Geschiedenis van BelgiŽ. Van 1830 tot heden, Antwerpen, 1990.

 

 

2  TIJDSCHRIFTEN

 

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis. Revue Belge dí Histoire Contemporaine, XXV, 1994-1995, 3 Ė 4.

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende