Erkenning voor “onze helden van den IJzer”?

De oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog
en de Belgische maatschappij
(1918-1923)

 

 

pdf-version + samenvatting

 De Bock Stefan

 

 

Masterscriptie voorgelegd tot het behalen van de graad Master in de Geschiedenis

Academiejaar: 2008-2009

Universiteit Gent

 

Promotor: dr. Antoon Vrints

 

 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (2,7 mb)