Het conflict SAP - Van Zeeland

1934-1940

en de weerslag op de Belgische politiek

 

Karel Van Nieuwenhuyse

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis

Academiejaar: 1996-1997

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. dr. E. GERARD

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

DEEL I: EEN BIOGRAFIE VAN SAP EN VAN ZEELAND

Hfst. 1: Biografie van Paul Van Zeeland

Hfst. 2:  Biografie van Gustaaf Sap

 

DEEL II: BESCHRIJVING VAN HET CONFLICT

Hfst. 3: De eerste schermutselingen 1926-32

Hfst. 4: Aanloop naar en losbarsting van het eigenlijke conflict

Hfst. 5: De regering - Theunis  1934-35

Hfst. 6: De vorming der eerste regering - Van Zeeland (maart 1935)

Hfst. 7: Het monetair-economisch beleid van de eerste regering - Van Zeeland

Hfst. 8: De parlementaire onderzoekscommissie voor de ontwaarding van de frank

Hfst. 9: Het buitenlands beleid van de eerste regering - Van Zeeland

Hfst. 10: Radicalisering van de Vlaamse eisen: concentratie 

Hfst. 11: Ontslag der regering en verkiezingen van 24 mei 1936

Hfst. 12: De vorming van de tweede regering - Van Zeeland (juni 1936)

Hfst. 13: De buitenlandse en defensiepolitiek van de tweede regering - Van Zeeland

Hfst. 14: Rechtse versus nationale concentratie

Hfst. 15: De interpellatie van Sap en zijn uitsluiting uit de rechterzijde.

Hfst. 16: De tussentijdse verkiezing van 11 april 1937 te Brussel

Hfst. 17: Aspecten van het regeringswerk: het financieel-economisch beleid en de amnestie-gedachte

Hfst. 18: Het ‘schandaal van de Nationale Bank’ met het ontslag der tweede regering - Van Zeeland.

Hfst. 19: De afloop van het onderzoek tegen de Nationale Bank 1938

Hfst. 20: Discussie over de budgetten onder verantwoordelijkheid van de regeringen - Van Zeeland 1937-38

Hfst. 21: De verdere levensloop van Sap en Van Zeeland tot de Tweede Wereldoorlog

 

Annex: Realiteit of Heineininterpretierung

 

DEEL III: VERKLARENDE FACTOREN

Hfst. 22: Tegengesteld staatsmodel

Hfst. 23: Het antisocialisme van Sap

Hfst. 24: Vlaamsgezindheid van Sap

Hfst. 25: Tegengesteld economisch denkbeeld

Hfst. 26: Tegengestelde zakenbelangen

Hfst. 27: Persoonlijk conflict?

 

Besluit

 

Bibliografie

Lijst der afkortingen