Op zoek naar Vaste Waarden

Vooronderzoek Digitale Archivering
aan het Vlaams Parlement,
2005-2006

… digitaal: een reeks gehele getallen voorgesteld als vaste waarden …

… analoog: werken met waarden in een continuüm zonder stappen …
 

 

pdf-version

Vincent Sterken

 

Eindverhandeling
Master in de Archivistiek: Erfgoed- en Hedendaags Documentbeheer

Academiejaar: 2005-2006

Vrije Universiteit Brussel

 

Promotor: Prof. Dr. F. Scheelings
Stagebegeleider: Mevr. H. Van Ongevalle

 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1,1 mb)