Van loopbaanonderbreking naar tijdskrediet

Een schot in of naast de roos?

Het sociaal overleg versus de gezinnen.

 

Johan Nagels

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
departement sociologie
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de
Sociologie .

Academiejaar: 2001-2002

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. A. Martens
Verslaggever: Pr. Dr. W. Dumon

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord

 

0. Voorwoord

 

I. Inleiding

 

II.Theoretisch kader

    2.1. Probleemstelling

    2.2. Methodiek

        2.2.1. Literatuurstudie

        2.2.2. Kwalitatief onderzoek

 

III. Maatschappelijke trends in de arbeidsmarkt en de impact daarvan op de gezinnen

    3.1. Het kostwinnersmodel: een uitzondering in de geschiedenis

    3.2. De gezinnen van vandaag

    3.3. Werklast en gezinsdruk binnen de gezinnen

    3.4. Naar een combinatiemodel

 

IV. Het sociaal overleg

    4.1. Het ontstaan van het sociaal overleg

    4.2. Het sociaal overleg een veranderend geheel

    4.3. De actoren van het Belgisch sociaal overleg

    4.4. Het sociaal overleg een veranderend geheel

        4.4.1. Een opkomst van nieuwe maatregelen

        4.4.2. Overheid versus Belgisch sociaal overleg

 

V. Geschiedenis van de loopbaanonderbreking

    5.1. De voorafgaande periode (1978-1985)

    5.2. De startperiode (1985-1989)

    5.3. De consensusperiode (1989-1993)

    5.4. Van stabilisatie- tot expansiefase (1994-1998)

    5.5. De overgangsfase (1999-2001)

    5.6. Besluit

 

VI. De realisatie van de loopbaanonderbreking

    6.1. Evolutie in het gebruik van het stelsel van de loopbaanonderbreking

    6.2. Het profiel van de gebruikers

    6.3. De redenen voor loopbaanonderbreking

 

VII. Het tijdskrediet: een schot in of naast de roos?

    7.1. Inleiding

    7.2. De aanloop naar het tijdskrediet

    7.3. Het tijdskrediet gelanceerd

    7.4. Het tijdskrediet versus de loopbaanonderbreking

        7.4.1. Het principe recht

        7.4.2. Toegang tot het systeem

        7.4.3. Duur van de onderbreking

        7.4.4. Verwittigingstermijn

        7.4.5. Modaliteiten van de organisatie

        7.4.6. Uitkeringen

        7.4.7. Ontslagbescherming

    7.5. Problemen inzake overgangsregeling: de kinderziektes van een nieuwe regeling?

         7.5.1. Het uitblijven van een wet

        7.5.2. De BGJG en hun knelpunten

        7.5.3. De RVA en het tijdskrediet

        7.5.4. Het kabinet in tweestrijd met zichzelf

    7.6. Het tijdskrediet populair bij mannen

 

VIII. Het sociaal overleg: posities en houdingen tegenover de combinatie arbeid en gezin

    8.1. Inleiding

    8.2. Het Belgisch Sociaal Overleg in kaart

    8.3. Standpunten van de sociale partners over de periode 1985-1999

 

IX. De onderzoeksresultaten over het sociaal overleg en de maatregelen omtrent combinatie arbeid en gezin

    9.1. De posities binnen het sociaal overleg zijn veranderd

    9.2. De sociale partners zijn meer in staat om antwoorden te geven op de problemen in de samenleving

    9.3. De maatregelen inzake arbeid en gezin worden in de toekomst meer behandeld door de sociale partners

    9.4. Hoe meer gezinsthematiek, hoe meer gezinsorganisaties zich mengen in het sociaal overleg

9.5. Het tijdskrediet is meer gecreŽerd om de combinatie arbeid en gezin te versoepelen dan het oude stelsel van loopbaanonderbreking

9.6. De overgang van loopbaanonderbreking naar tijdskrediet is te snel gegaan, waardoor er tekortkomingen ontstaan en niet ingegeven bleken vanuit de noden van de samenleving 

 

X. Algemeen besluit

 

XI. Literatuurlijst

    Lijst van afkortingen

 

XII. Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende