Van loopbaanonderbreking naar tijdskrediet:  Een schot in of naast de roos? Het sociaal overleg versus de gezinnen. (Johan Nagels)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

XI. LITERATUURLIJST

 

ACLVB.Website van de Liberale vakbond. Tijdskrediet in kaart. [WWW] Uitgever: ACLVB: http://www.aclvb.be/ipasyntabnl.htm#tijd [20.12/2001]

 

Beck, U. (1995). Love or freedom. Living together, apart or at war. In: Beck, U. & E. Beck-Gernsheim : The Normal Chaos of Love (pp. 11-44). Cambridge: Polity Press.

 

Belmans, K. (1998). Investeren in vrouw en werk [brochure]. Brussel: KAV.

 

Belmans, K. (1998). Het gaat beter als we de zorg beter verdelen [brochure]. Brussel: KAV.

 

Ceulemans,C. (1999). Gezinsarbeid – beroepsarbeid: een balans in evenwicht?, SVV-lezing op 16 oktober 1999, p. 17.

 

Cliquet, R. (1996). Gezinnen in de verandering veranderde gezinnen. Brussel: C.B.G.S.

 

CNT-NAR. Website Nationale Arbeidsraad, Voorstelling van de NAR. [WWW]. Uitgever: NAR: http://www.cnt-nar.be/n2v1.htm [02/10/01].

 

CNT-NAR (1993). Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 56 van 13 juli 1993 tot instelling van een beperkt recht op onderbreking van de beroepsloopbaan. WWW: http://www.cnt-nar.be/CAO/cao-56.doc, geraadpleegd op 26/04/02.

 

CRB. Website Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. [WWW] Uitgever CRB: http://www.ccecrb.fgov.be/crb/text/doc7.html [02/10/02].

 

Decoo, S. (20/03/2002). Van een vijfde naar ruim een derde mannelijke onthaasters. Tijdskrediet populair bij mannen. De Standaard, p. 3.

 

Deleeck, H. (1992). De architectuur van de welvaartsstaat. Leuven : Acco.

 

De Swert, G. (2001). De kruisweg van het overleg, GIDS op maatschappelijk gebied, (1), pp. 49-55.

 

Despiegelare, G. (1996). Uit het oog van de baas, Knack, nr. 31, pp. 36-38.

 

Devisscher, S. & Peeters, A. (2001). Premies voor loopbaanonderbreking geëvalueerd. Overwerk tijdschrift van het Steunpunt WAV, (1- 2), pp. 123-126.

 

De Wit, K. (1996). Arbeidsduurvermindering. Wenselijkheid, vorm en haalbaarheid. Opinie van de sociale partners 1984-1994. [licenciaatsthesis]. Leuven : departement sociologie.

 

Dobbe, K. (1993). De conflictuele relatie tussen gezin en arbeid: een kwalitatief onderzoek.    

[licenciaatsthesis]. Leuven : departement sociologie.

 

Drieskens, A. (2001). Tijdskrediet dreigt valse start te nemen. Weekblad De Bond, 30/11/2001.

Geldof, D. (1999). Individualiseringsrisico’s: schrijf je eigen biografie!, p. 57. In: Niet meer maar beter: over zelfbeperking in de risicomaatschappij. Leuven : Acco.

 

Glorieux, I., Koelet, S. en Moens, M., (2001), De tijd van Vlamingen: een Vlaams tijdsbestedingsonderzoek. OVER-WERK, Tijdschrift van het steunpunt WAV, (3), pp. 115-118.

 

Groenendijk, H. (1999). Arbeid en zorg: de subjectieve factor. De betekenis van werk, zorg en promotie maken voor buitenshuis werkende moeders met jonge kinderen. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, vol. 15(1), pp. 19-32.

 

Haneveer, M. (1990). Arbeidsduurvermindering en tewerkstelling. Evaluatie voor België. [licentiaatsthesis]. Leuven: KUL, Departement voor Toegepaste Economische Wetenschappen.

 

Hochschild, A. (1990). De late dienst werkende ouders en de thuisrevolutie. De Haan : Houten.

 

Holderbeke, F. & Van Der Hallen, P. (1993). Afstemming van de loonarbeid, huishoudelijke arbeid en vrije tijd: scčnes uit een vermoeiend huwelijksleven/’partnership’, De Gids op Maatschappelijk Gebied, 25(11), pp. 931-948.

 

Huyghe, C. (red.). (1999). Vlaamse Overlegcommissie Vrouwen jaarverslag 1998. Kuurne: Gevaert & Bisnis.

 

Jansen, W., (1990). Arbeid-tijd en kinder-tijd. Brussel: Koning Boudewijnstichting.

 

Lammertyn, F., Declercq, A. & Hustinx, L. (2001). Naar een andere moderniteit? Een sociologische kijk op een maatschappij in verandering. Leuven: Departement Sociologie.

 

Lehmann, E. & Kohnenmergen, S. (1994). Analyse van de cao nr. 56 van 13 juli 1993 tot instelling van een beperkt recht op onderbreking van de beroepsloopbaan. Oriëntatie 5, pp. 109-124.

 

Malderie, M. (1997). Loopbaanonderbreking: aflossing van de wacht?, Arbeidsblad, pp. 7-15.

 

MTA. Europees voorzitterschap 2001, Gelijke kansen voor mannen en vrouwen. [WWW]. Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid: http://meta.fgov.be/pl/pld/nlld00.htm [25/04/2002].

 

NIS. (2000). Kerncijfers 2000, statistisch overzicht van België (1° editie). Brussel: Ministerie van Economische Zaken, p. 17.

 

NVK. (1995). Kaderjob en gezin: een onmogelijke combinatie? Kader, nr. 93, pp. 33-43.

 

Rasking, J. (08/08/2001). Analyse. Geen tijdkrediet voor ambtenaren. De Standaard.

 

Rasking,J. (05/10/2001). Tijdskrediet is bron van juridische kronkels. De Standaard.

 

Rasking, J. (13/12/2000). Regering geeft fiat voor sociaal akkoord. Overheid werpt geen budgettaire hinderpalen op. De Standaard.

 

Remy, D. (1996). De combinatie van beroeps- en gezinsleven in Vlaanderen: stand van zaken.  B.G.J.G. Visies op gezin en arbeid. Gezinsbeleid in Vlaanderen, vol. 25 (nr. 2).

 

Rosvelds, S. (2001). Het sectoraal overleg: contouren concretiseren. Over-werk tijdschrift van het steunpunt WAV, nr. 3, pp. 105-111.

 

Scharff, C., (2002). Dossier minder werken. Waarom voltijds werken? Bizz, nr. 25, pp. 42-63.

 

Steegmans, N., Valgaeren, E. en Van Haegendoren, M. (2001). Genderstatistieken. Een stand van zaken en aanbevelingen,  AGORA.

 

Steunpunt WAV. (1999). De arbeidsmarkt in Vlaanderen jaarboek 1999. Leuven: Acco.

 

Vandersmissen, M. (18/07/2001). Mieke Vogels wil belasting op gezinnen verlagen. De Standaard.

 

Vanderweyden, K. (1999). Wie blijft er thuis voor de kinderen? Over de keuze-afweging voor loopbaanonderbreking en deeltijds werk tussen man en vrouw. Het hoofdstuk. pp. 15-26.

 

Vanderweyden, K. (2000). Loopbaanonderbreking: een legitiem systeem? Samenleving en politiek, jr. 7, (nr. 3), pp. 30-37.

 

Van Dongen, W., Malfait, D. & Pauwels, K. (1995). De dagelijkse puzzel “gezin en arbeid”. Feiten, wensen en problemen inzake de combinatie van beroeps- en gezinsarbeid in Vlaanderen. Brussel: CBGS.

 

Van Dongen, W., Beck, M. & Vanhaute, E. (2001). Beroepsleven en gezinsleven. Het combinatiemodel als motor voor een actieve welvaartstaat? Leuven-Appeldoorn: Garant.

 

Van Eeckhoutte, W. (1986). Beroepsloopbaanonderbreking (Sociale herstelwet 22.1.1985) Antwerpen: Kluwer rechtswetenschappen.

 

Van Eeckhoutte, W. (1993). Beroepsloopbaanonderbreking (Sociale herstelwet 22.1.1985 en K.B. nr. 424 van 1.8.1986) Antwerpen: Kluwer rechtswetenschappen.

 

Van Haegendoren, M. (2000). Vrouw en arbeidsmarkt vroeger een risicogroep, nu high potentials, WAV-nieuwsbrief, pp. 149-153.

 

Van Noten, D. (2000). Gelijkheid mannen-vrouwen in het interprofessioneel akkoord 1999-2000. Personeel en Organisatie, pp. 3-9.

 

Van Wichelen, L. (2000). Ouderen terug aan het werk? WAV-nieuwsbrief, p. 11.

 

VBO-Bulletin. (1999). Organisatie van het sociaal overleg. Ontwerp van gemeenschappelijk standpunt VBO-VEV-UWE-VOB, VBO-Bulletin, juni 1999, p. 47.

 

VRIND, Website Vlaamse Statistiek: VRIND [WWW]. Uitgever: Vlaamse Gemeenschap: http://fred.vlaanderen.be/statistieken/publicaties/vrind/vrind.htm [10/02/02].

 

 

 

Lijst van afkortingen

 

ABVV Algemeen Belgisch Vakverbond

ACV: Algemeen Christelijk Vakbverbond

ACLVB:  Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

AR:  Arbeidsraad

BB:  Agrofront van Landbouworganisaties

BGJG:  Bond van Grote en Jonge Gezinnen (nu: Gezinsbond)

CAO: Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBGS: Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudieën

CPB:  Paritaire Comités

CRB: Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

HBO: Hoger Beroepsonderwijs

IPA: Interprofessioneel Akkoord

KAV: Katholieke Arbeidersvrouwen

KB:  Koninklijk Besluit

KMO:  Kleine en Middelgrote ondernemingen

MTA: Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid

NAR: Nationale Arbeidsraad

NIS: Nationaal Instituut voor de Statistiek

OR:  Ondernemingsraad

RVA: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

SERV: Sociaal Economische Raad van Vlaanderen

SD:  Syndicale Delegatie

SVV: Socialistische Vooruitziende Vrouwen

SZ: Sociale Zekerheid

UNIZO: Unie van Zelfstandige Ondernemers

VBO: Verbond van Belgische Ondernemingen

VOC: Vrouwen overleg comité

WO:  Hogeschool

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende