De erkenning van Somaliland
als een onafhankelijke staat

 

Laura Jacobs

 

Masterproef ter behaling van de Master na Master Conflict and Development

Academiejaar: 2005-2006

Universiteit Gent
Faculteit Politieke Wetenschappen Ė Vakgroep Studie van de Derde Wereld

 

Promotor: Professor Dr. Anne Walraet

home lijst scripties inhoud volgende  

 

1 Inleiding

 

2 Geschiedenis van Somaliland

    2.1 Koloniaal gebied

    2.2 De Somali Republic

    2.3 De onafhankelijkheid

    2.4 De staat Somaliland

 

3 Erkenning van nieuwe staten

    3.1 Algemeen

    3.2 Erkenning in geval van afscheiding

    3.3 Somaliland

    3.4 Zelfbeschikkingsrecht?

    3.5 Betwiste Soevereiniteit

 

4 De vooruitzichten voor Somaliland als onafhankelijke staat

    4.1 Natievorming

    4.2 Het territorium en de kwestie Puntland

    4.3 Economische perspectieven

    4.4 De interne politiek

        4.4.1 Interne orde en heropbouw

        4.4.2 De constitutionele democratie

    4.5 De internationale omgeving en SomaliŽ

        4.5.1 SomaliŽ

        4.5.2 African Union

        4.5.3 De regio

        4.5.4 Arabische wereld

        4.5.5 Het Westen

        4.5.6 Algemeen

 

5 Niet-Erkenning

 

6 Besluit

 

7 Bibliografie

 

8 Bijlage: Kaart Somaliland en SomaliŽ

 

9 Bijlage: Tijdslijn SomaliŽ

 

home lijst scripties inhoud volgende