Sociale context van intieme relaties

Kwantitatief onderzoek naar de relatie tussen
social support en het gezinsleven

 

Ellen Denauw

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de
Sociologie .

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor : Prof. Dr. K. Matthijs
Verslaggever : Prof. Dr. J. Billiet
Assessoren: S. Vanassche & A. Van den Troost

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding en probleemstelling

 

1. Theoretisch kader

    1.1. Situering van het onderzoek

    1.2. Onderzoeksvragen

    1.3. ConceptdefiniŽring

        1.3.1. Social support

            1.3.1.1. Social support als verschillende soorten steun

            1.3.1.2. Social support als structureel en functioneel facet

            1.3.1.3. Social support als sociaal netwerk

        1.3.2. Cohesie

            1.3.2.1. Definitie gezinscohesie

            1.3.2.2. Mate van gezinscohesie

        1.3.3. Huwelijkssatisfactie, opvoedingssatisfactie, ouderlijke depressie, ouderlijke rolrestrictie, opvoedingsbelasting

            1.3.3.1. Huwelijkssatisfactie

            1.3.3.2. Opvoedingsbelasting

            1.3.3.3. Ouderlijke depressie

            1.3.3.4. Ouderlijke rolrestrictie

            1.3.3.5. Opvoedingsbelasting

        1.3.4. Autonomie, traditionele gezinswaarden, hedonisme

            1.3.4.1. Autonomie

            1.3.4.2. Traditionele gezinswaarden

            1.3.4.3. Hedonisme

    1.4. Onderzoeksresultaten

        1.4.1. Onderzoeksresultaten social support

            1.4.1.1. Social support en fysische gezondheid

            1.4.1.2. Social support en psychische gezondheid

            1.4.1.3. Social support en welbevinden

            1.4.1.4. Social support en levenssatisfactie / huwelijkssatisfactie

            1.4.1.5. Social support en opvoedingssatisfactie

            1.4.1.6. Social support en ouderlijke depressie

            1.4.1.7. Social support en ouderlijke rolrestrictie

            1.4.1.8. Social support en opvoedingsbelasting

            1.4.1.9. Social support en autonomie / traditionele gezinswaarden / hedonisme

        1.4.2. Onderzoeksresultaten gezinscohesie

            1.4.2.1. Gezinscohesie en welbevinden

            1.4.2.2. Gezinscohesie en social support

    1.5. Hypothesen

        1.5.1. Hypothesen rond social support

        1.5.2. Hypothesen rond gezinscohesie

 

2. Methode

    2.1. Steekproefprocedure

    2.2. Procedure van dataverzameling

    2.3. Steekproef van koppels

    2.4. Meetinstrumenten

        2.4.1. Onafhankelijke variabelen

            2.4.1.1. Social support

            2.4.1.2. Cohesie

        2.4.2. Afhankelijke variabelen

            2.4.2.1. Huwelijkssatisfactie

            2.4.2.2. Opvoedingssatisfactie

            2.4.2.3. Ouderlijke depressie

            2.4.2.4. Ouderlijke rolrestrictie

            2.4.2.5. Opvoedingsbelasting

        2.4.3. Interactie variabelen

            2.4.3.1. Autonomie

            2.4.3.2. Traditionele gezinswaarden

            2.4.3.3. Hedonisme

        2.4.4. Controlevariabelen

    2.5. Werkwijze

 

3. Resultaten van de invloed van social support op huwelijkssatisfactie, opvoedingssatisfactie, ouderlijke depressie, ouderlijke rolrestrictie en opvoedingsbelasting

    3.1. Beschrijvende statistiek

    3.2. Bivariate analyse

        3.2.1. Bivariate analyse voor mannen

        3.2.2. Bivariate analyse voor vrouwen

    3.3. Multivariate analyse

        3.3.1. De invloed van social support op huwelijkssatisfactie

            3.3.1.1. Mannen

            3.3.1.2. Vrouwen

            3.3.1.3. Conclusies

        3.3.2. De invloed van social support op opvoedingssatisfactie

            3.3.2.1. Mannen

            3.3.2.2. Vrouwen

            3.3.2.3. Conclusies

        3.3.3. De invloed van social support op ouderlijke depressie

            3.3.3.1. Mannen

            3.3.3.2. Vrouwen

            3.3.3.3. Conclusies

        3.3.4. De invloed van social support op ouderlijke rolrestrictie

            3.3.4.1. Mannen

            3.3.4.2. Vrouwen

            3.3.4.3. Conclusies

        3.3.5. De invloed van social support op opvoedingsbelasting

            3.3.5.1. Mannen

            3.3.5.2. Vrouwen

            3.3.5.3. Conclusies

 

4. Resultaten van de invloed van cohesie op het zoeken naar social support buiten het gezin

    4.1. Beschrijvende statistiek

    4.2. Bivariate analyse

        4.2.1. Bivariate analyse voor mannen

        4.2.2. Bivariate analyse voor vrouwen

    4.3. Multivariate analyse

        4.3.1. Invloed van cohesie op globale social support

            4.3.1.1. Mannen

            4.3.1.2. Vrouwen

            4.3.1.3. Conclusie globale social support

        4.3.2. Invloed van cohesie op familiale social support

            4.3.2.1. Mannen

            4.3.2.2. Vrouwen

            4.3.2.3. Conclusie familiale social support

        4.3.3. Invloed van cohesie op social support van de omgeving

            4.3.3.1. Mannen

            4.3.3.2. Vrouwen

            4.3.3.3. Conclusie social support van de omgeving

 

Algemene conclusie en discussie

 

Referenties

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende