"Wer die macht hat, hat recht"

De Belgische krijgsgevangenen in Duitsland
en de Conventie van Genève,
1940-1945
 

pdf-version

Michael Wiesner

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren,
voor het behalen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2004-2005

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. L. De Vos

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (4,6 mb)