Een Turkse droom die geschiedenis werd

De historische ervaring van
Turkse arbeidsmigranten in Antwerpen

Ann Goossens

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit Gent

Promotor: Prof.Dr. Bruno De Wever
Co-Promotor: Dr. Frank Caestecker
Commissarissen: Dr.-assistente Véronique Lambert en Prof.Dr. Patrick Hebberecht

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Algemene inleiding

    1. Probleemstelling

    2. Bronnen en gevolgde methode

 

Deel I: Een tijd-ruimtelijke oriëntatie

    1. Migratie

    2. Historische context van de Turkse emigratie

    3. Turkse immigratie in België

3.1. Historische context

3.2. Stand van zaken

    4. Immigratie in Antwerpen

4.1. Geschiedenis van de immigratie in Antwerpen

4.2. Statistische gegeven

4.2.1. Gegevens over het verloop

4.2.2. Gegevens over de verschillende nationaliteiten

4.3. Ruimtelijke spreiding

 

Deel II: De historische ervaring van Turkse arbeidsmigranten in Antwerpen

    1. Inleiding

    2. Een Turkse droom …

    3. … in Antwerpen

3.1. Woonpatroon

3.2. Woonomgeving

    4. Streken van herkomst

    5. Tewerkstelling

5.1. Werkgelegenheid

5.2. “Werken zonder hoofd”

5.2.1. Arbeidsmarktsectoren

5.2.2. Arbeidsmarktpositie

    6. Opvang en beleid

    7. Turkse gemeenschap in Antwerpen

7.1. Levenswijze

7.1.1. Sociabiliteit

7.1.2. Band met Turkije

7.2. Gemeenschap?

7.2.1. Evolutie van het Turkse verenigingsleven in Antwerpen

7.2.2. Turkse moskeeën in Antwerpen

 

Algemeen besluit

 

Bibliografie en lijst van figuren

 
home lijst scripties inhoud volgende