Een Turkse droom die geschiedenis werd. De historische ervaring van Turkse arbeidsmigranten in Antwerpen. (Ann Goossens)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

1. Bibliografie

 

1.1. Geraadpleegde werken

 

 

1.2. Anonieme werken

 

1.3. Artikels uit magazines en kranten

 

1.4. Bronnen van het internet

 

 

1.5. Niet-gepubliceerde bronnen

 

1.6. Archiefstukken

 

 

Lijst van figuren

 

Figuur 1 :

De arbeiders gestuurd naar Europa door de Turkse dienst voor Tewerkstelling (1961-1974) (tabel)

Figuur 2 :

De belangrijkste Turkse emigratiegebieden (kaart)

Figuur 3 :

Belgische en vreemdelingenbevolking in België per regio (2000) (tabel)

Figuur 4 :

Geregistreerde migratie naar België, 1945-1999 (grafiek)

Figuur 5 :

Aantal vreemdelingen in België naar nationaliteit (1961-1997) (grafiek)

Figuur 6 :

Migratie van personen van Turkse nationaliteit naar België (1963-2001) (grafiek en tabel)

Figuur 7 :

Geografische spreiding van de Turkse bevolking in België (1998) (grafiek en tabel)

Figuur 8 :

Totaal aantal vreemdelingen in de Antwerpse agglomeratie (Stad Antwerpen) (1940-2003) (grafiek en tabel)

Figuur 9 :

Het aantal vreemdelingen in de agglomeratie ten opzichte van de totale bevolking (%) (1940-2000) (grafiek en tabel)

Figuur 10 :

Aantal vreemdelingen van het totaal aantal gevestigd in Antwerpen-stad (1940-2003) (tabel)

Figuur 11 :

Aantal Turken en Marokkanen in de Antwerpse agglomeratie (1961-2000) (grafiek en tabel)

Figuur 12 :

Geografische spreiding van vreemdelingen in Antwerpen in 2002 (kaart)

Figuur 13 :

Verloop van het aantal Turken in de Antwerpse agglomeratie (1964-2000) (grafiek en tabel)

Figuur 14 :

Samenstelling van de Turkse gemeenschap in de Antwerpse agglomeratie (1964-1982) (grafiek)

Figuur 15 :

Ruimtelijke verdeling van het aantal Turken in de Antwerpse agglomeratie (1961-2000) (grafiek)

Figuur 16 :

Verdeling in Antwerpen-stad (2000) (grafiek)

Figuur 17 :

Kaart van de Stad Antwerpen met haar districten (kaart)

Figuur 18 :

Kaart van Antwerpen met de buurten waar de meeste inwoners van Turkse origine wonen (woonden) (kaart)

Figuur 19 :

Ruimtelijke segregatie-index in de ruimere stedelijke agglomeraties (1991) (tabel)

Figuur 20 :

De voornaamste herkomstgebieden van Turkse migranten in Antwerpen (kaart)

Figuur 21 :

Aantal Turken tewerkgesteld in Metallurgie Hoboken (1965-1980) (grafiek)

Figuur 22 :

Turkse kandidaten bij rekrutering door Metallurgie Hoboken (1969-1979) (grafiek)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende