Interne audit en ombudsfunctie
in de gemeente:

een vergelijking.

 

Nancy Peeters

Eindverhandeling voorgelegd met het oog op het behalen van
de graad van licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen
 

Academiejaar: 2001-2002

Universitaire Instelling Antwerpen
 

Promotor: Prof. Dr. R. Janvier
Medewerker: Dhr. L. Janssens
Medebeoordelaar: Prof. Dr. G. Bouckaert
 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

1. De gemeente

    1.1. Wat is een gemeente

        1.1.1. Begripsomschrijving

        1.1.2. Samenstelling, werking en bevoegdheden

        1.1.3. Pluriformiteit

    1.2. Taken van een gemeente

 

2. Beleidsevaluatie in de gemeente

    2.1. Beleid

        2.1.1. Begripsomschrijving

        2.1.2. Bouwstenen van het beleid

        2.1.3. Structuur van het beleid

        2.1.4. Bijzondere kenmerken van het gemeentelijk beleid

    2.2. De beleidscyclus

        2.2.1. Het cyclische beleidsproces

        2.2.2. Deelprocessen van de beleidscyclus

    2.3. Beleidsevaluatie

        2.3.1. Begripsomschrijving

        2.3.2. Stand van zaken in de gemeenten

 

3. Instrumenten voor beleidsevaluatie

    3.1. Instrumenten voor ex ante evaluatie

        3.1.1. Monetaire evaluatie-instrumenten

        3.1.2. Niet-monetaire evaluatie-instrumenten

    3.2. Instrumenten voor ex post evaluatie

        3.2.1. Evaluatieonderzoek

        3.2.2. Prestatiemeetsystemen

 

4. Twee evaluatie-instrumenten doorgelicht: interne audit en ombudsfunctie

    4.1. Beschrijving van de instrumenten

        4.1.1. Interne audit

        4.1.2. Ombudsfunctie

    4.2. Vergelijkend onderzoek van de instrumenten

        4.2.1. Vergelijking aan de hand van relevante parameters

        4.2.2. Samenwerking tussen de interne auditdienst en de ombudsman

 

Besluit

 

Bibliografie

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende