Interne audit en ombudsfunctie in de gemeente: een vergelijking. (Nancy Peeters)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

WOORD VOORAF

 

Bij het begin van deze eindverhandeling wil ik een woord van dank richten aan allen die mij hebben gesteund bij de totstandkoming van deze eindverhandeling.

 

In het bijzonder wens ik Prof. Ria Janvier en Lieven Janssens te danken voor hun deskundige begeleiding bij de uitwerking van deze eindverhandeling.

 

Mijn dank gaat ook uit naar Karin Nauwelaerts, Wim Vandenbroeck, Manfred Vandewalle, Marc Van Peel, Roel Verhaert en Jerry Verspreet voor hun medewerking aan de interviews in het kader van deze eindverhandeling.

 

Een woord van dank ben ik ook verschuldigd aan mijn collega’s bij Kind en Gezin voor hun steun en begrip.

 

Mijn dank gaat tenslotte ook uit naar mijn familie, in het bijzonder mijn ouders, voor hun onvoorwaardelijke steun en naar mijn vrienden, Alex, Ann, Bart en Ria, voor het helpen bij de praktische uitwerking van deze eindverhandeling.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende