The origin of taste & attitude.

Onderzoek naar de rol van de media in de symbolische samenleving.

 

Kris Vancluysen

 

pdf-version

Verhandeling voorgelegd aan de FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN
DEPARTEMENT COMMUNICATIEWETENSCHAP
tot het verkrijgen van de graad van Licentiaat in de Communicatiewetenschappen

Academiejaar: 2003-2004

KATHOLIEKE  UNIVERSITEIT LEUVEN

Promotor : Prof. Dr. G. DE MEYER
Verslaggever : Prof. Dr. K. ROE
 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1,4 mb)