“Onze strijd is juist”

Tegenstellingen in een Oost–Vlaamse bezette gemeente.
De geschiedenis van Waarschoot
tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Karel Linseele

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. B. De Wever

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

I. Situering

 

II. De Achttiendaagse Veldtocht

 

III. Ontstaan van een nieuwe dagdagelijksheid: de bezetting

 

IV. Het VNV grijpt de macht

 

V. De goede burgervader

 

VI. Nieuw burgemeesterschap: theorie en praktijk

 

VII. De collaborerende eerste burger

 

VIII. De gemeentepolitie in een moeilijk parket

 

IX. Grijs tot zwart verleden

 

X. Grijs tot wit verleden

 

XI. Herinneringen aan het krijgsgewoel

 

XII. The Glorious Liberation

 

XIII. Waarschoot herademt schokkend

 

XIV. Kerkelijkheid

 

XV. Demografie

 

Bibliografie

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende  

Noot van de auteur :

 

We hebben getracht de richtlijnen van de Wet van de Privacy zo veel mogelijk te volgen. De namen van allerhande collaborateurs en niet erkende verzetslieden werden dan ook vervangen door een willekeurige voornaam en initiaal. Elke verwijzing naar bestaande personen is compleet toevallig !!! Getuigen die anoniem wensten te blijven worden in de bronvermelding enkel aangeduid als bijvoorbeeld ‘anonieme getuige 1’. Elk verzoek om de identiteit van anonieme historische actoren of getuigen te onthullen zal worden afgewezen! Namen van personen die door om het even wie zeer eenvoudig kunnen worden opgezocht worden vermeld; net zoals de namen van gewone burgers, kwestie van het verhaal wat couleur locale, te geven. We vinden wel dat u als nabestaande het recht heeft alsnog voor anonimiteit te kiezen. Een eenvoudig verzoek volstaat. Wat erkende verzetslieden betreft vonden we het problematisch om hun naam niet mee te delen. We merkten namelijk bij de lectuur en interviews dat tot op heden niemand de ware toedracht  van de verzetgeschiedenis kende. We meenden dat het op een manier onze plicht was om Waarschoot er op te wijzen dat het wél over enkele ‘helden’ beschikt. We hopen eveneens dat we bij het schrijven dit werk niemand kwetsten. We sluiten het echter niet uit dat bepaalde zinswendingen verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Indien u problemen heeft met een bepaald fragment uit dit werk kunt u steeds contact opnemen met de auteur. Elk verzoek zal gedegen worden behandeld.

Hoe ?:klik op de naam van de auteur. Karel Linseele

 

 

©Niets uit de website  mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
E-thesis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de hier verzamelde publicaties. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn publicatie.

All rights reserved. No part of this site may be reproduced without the written permission of the author.