Een vergelijkende studie van de
muziekinstrumenten uit Klein-Azië
in de Grieks-Romeinse periode
en de hedendaagse muziekinstrumenten
in Turkije

 

Pakize Ercoskun

 

Scriptie voorgelegd voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de archeologie.

Academiejaar: 2004-2005

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. M. Waelkens

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

DANKWOORD

 

Met dank aan mijn promotor Prof.Marc Waelkens voor de grote hulp en coördinatie.

 

I. INLEIDING

     I.1 Status quaestionis

     I.2 Chronologisch kader

     I.3 Geografisch kader

     I.4 Werkwijze

 

II. DE MUZIEKINSTRUMENTEN

     II.1 De instrumenten uit de Grieks-Romeinse muziekwereld die volgens de bronnen
                       
ook in Klein-Azië voorkomen

          II.1.1. De snaarinstrumenten

             II.1.1.1 De kithara en phorminx

             II.1.1.2 De lier

             II.1.1.3 De barbitos

          II.1.2. De blaasinstrumenten

             II.1.2.1 De aulos, dubbelaulos en plagiaulos

             II.1.2.2 De panfluit of syrinx

             II.1.2.3 De trompet of salpinx

          II.1.3 De slaginstrumenten

             II.1.3.1 Het tympanon

             II.1.3.2 De krotala

             II.1.3.3 De kymbala

     II.2 Evaluatie van de bronnen. Hoe zijn de muziekinstrumenten vertegenwoordigd in de bronnen?

          II.2.1 Kwantitaieve evaluatie

         II.2.2 Instrumenten als attributen

         II.2.3 Geografische verspreiding van de instrumenten

 

III.VERGELIJKING VAN DE ANTIEKE MUZIEKINSTRUMENTEN MET DE HUIDIGE INSTRUMENTEN IN TURKIJE

     III.1 De snaarinstrumenten

     III.2 De blaasinstrumenten

         III.2.1 De dubbelaulos versus de çifte

         III.2.2 De monaulos versus de mey

         III.2.3 De plagiaulos versus de kaval

         III.2.4 De salpinx versus de zurna

         III.2.5 De syrinx versus de mûsikâr

     III.3 De slaginstrumenten

         III.3.1 Het tympanon versus de bendir

     III.3.2 De krotala versus de çalpara

     III.3.3 De kymbala versus de zil

 

IV. INTERPRETATIE

Is er sprake van een verband tussen de antieke en hedendaagse muziekinstrumenten voor het gebied in kwestie?

     IV.1 De oorsprong van de antieke Griekse muziekinstrumenten

         IV.1.1 De snaarinstrumenten

             IV.1.1.1 De kithara en phorminx

             IV.1.1.2 De lier

             IV.1.1.3 De barbitos

         IV.1.2 De blaasinstrumenten

             IV.1.2.1 De auloi

             IV.1.2.2 De syrinx

             IV.1.2.3 De salpinx

         IV.1.3 De slaginstrumenten

             IV.1.3.1 Het tympanon

             IV.1.3.2 De krotala en de kymbala

          IV.1.4 Besluit over de oorsprong van de antieke Griekse muziekinstrumenten

          IV.1.5 Antieke componisten

      IV.2 De oorsprong van de hedendaagse Turkse muziekinstrumenten

         IV.2.1 De blaasinstrumenten

             IV.2.1.1 De çifte

             IV.2.1.2 De mey

             IV.2.1.3 De kaval

             IV.2.1.4 De zurna

             IV.2.1.5 De mûsikâr

          IV.2.2 De slaginstrumenten

             IV.2.2.1 De bendir

             IV.2.2.2 De çalpara

             IV.2.2.3 De zil

 

V. CONCLUSIE

 

VI. BIBLIOGRAFIE

 

VI. BIBLIOGRAFIE VAN DE ILLUSTRATIES

 

VII. BIJLAGEN

 

CATALOGUS

 

home lijst scripties inhoud volgende