Over dompers, mouchards en papen

Constructie van identiteit, via humor

Casus: de Gentse socialistische Strijdpenning in Vooruit
(1886-1900)

 

 

pdf-version

Volume I: Corpus (3.3 mb)

Volume II: Zettenbijlage (14 mb)

Bart De Sutter

 

Masterproef, voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Nieuwste geschiedenis
tot het behalen van de academische graad van
Master in de geschiedenis
 

Academiejaar: 2007-2008

Universiteit Gent

 

Promotor: dr. Maarten Van Ginderachter
Leescommissarissen: prof. dr. Jan Art & dr. Pieter François
 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (26,3 mb)