Doping en de media

Epo voor de topsporter
Opium voor het volk

 

Brecht Schabregs

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Communicatiewetenschappen.

Academiejaar: 2004-2005

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. G. DE MEYER
Verslaggever : Dr. K. GUTSCHOVEN

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

DEEL 1: LITERATUURSTUDIE

    1. Sport

        1.1. Inleiding

        1.2. De betekenis van sport

        1.3. De sportmoraal

        1.4. De Olympische Gedachte

        1.5. Opium voor het volk

        1.6. Besluit

    2. Doping

        2.1. Inleiding

        2.2. Wat is doping?

            2.2.1. Etymologisch

            2.2.2. Definitie

                2.2.2.1. Vlaanderen en BelgiŽ

                2.2.2.2. Internationaal

            2.2.3. De lijst

        2.3. Geschiedenis

        2.4. Waarom doping?

            2.4.1. Het sportieve aspect

            2.4.2. Het financiŽle aspect

            2.4.3. Het commerciŽle aspect

        2.5. Homo Farmaceuticus

            2.5.1. Medicijnencultuur

            2.5.2. Geschiedenis

            2.5.3. Het medische korps

        2.6. Het dopingdebat

        2.7. Besluit

    3. Nieuws

        3.1. Inleiding

        3.2. Definitie van nieuws

        3.3. Nieuwswaarden

        3.4. Hard news en soft news

        3.5. Besluit

    4. Journalistiek

        4.1. Inleiding

        4.2. Persvrijheid

        4.3. Deontologie

        4.4. Maatschappelijke rol

        4.5. Besluit

    5. Sportjournalistiek

        5.1. Inleiding

        5.2. Sport en massamedia

        5.3. Functies van sportjournalistiek

            5.3.1. Evolutie

            5.3.2. Fundamenten

        5.4. Besluit

    6. Sportjournalistiek en doping

        6.1. Inleiding

        6.2. Onderzoeksjournalistiek

        6.3. De omerta

        6.4. Sensatie

        6.5. Geruchten

        6.6. Besluit

 

DEEL 2: THEORETISCH KADER

    7. Onderzoeksmethode

        7.1. Inleiding

        7.2. Kwalitatief interview boven kwantitatief onderzoek

        7.3. De selectie van onderzoekseenheden

            7.3.1. Informanten

            7.3.2. Respondenten

            7.3.3. Concretisering van de onderzoekseenheden

        7.4. Het interviewproces

            7.4.1. Het maken van de afspraak

            7.4.2. De introductie van het interview

            7.4.3. Vragen en antwoorden

            7.4.4. De afsluiting

        7.5. Besluit

 

DEEL 3: ONDERZOEK

    8. Analyse

        8.1. Inleiding

        8.2. Registratie en transcriptie

        8.3. Eerste analyse

        8.4. Open coderen

        8.5. Gericht coderen

        8.6. Selectief coderen

            8.6.1. Nieuwswaarde van doping in sport

                8.6.1.1. Inleiding

                8.6.1.2. Samenvatting

                8.6.1.3. Besluit

            8.6.2. Het publiek geven wat het wil of maatschappelijke relevantie als criterium

                8.6.2.1. Inleiding

                8.6.2.2. Samenvatting

                8.6.2.3. Besluit

            8.6.3. Doping als verkoopsinstrument en vervlakking van de sportjournalistiek

                8.6.3.1. Inleiding

                8.6.3.2. Samenvatting

                8.6.3.3. Besluit

            8.6.4. Minder opleiding, kennis en onderzoek bij de huidige sportjournalist?

                8.6.4.1. Inleiding

                8.6.4.2. Samenvatting

                8.6.4.3. Besluit

            8.6.5. Doping overstijgt de sportjournalistiek

                8.6.5.1. Inleiding

                8.6.5.2. Samenvatting

                8.6.5.3. Besluit

            8.6.6. Hoe onafhankelijk en betrokken is de sportjournalist?

                8.6.6.1. Inleiding

                8.6.6.2. Samenvatting

                8.6.6.3. Besluit

 

Conclusie

 

Referenties

 

Bijlagen

    Bijlage 1. Topic-lijst

    Bijlage 2. Interview met Chris Vander Auwera

    Bijlage 3. Interview met Jan Wauters

    Bijlage 4. Interview met Christophe Vandegoor

    Bijlage 5. Interview met Yvan Sonck

    Bijlage 6. Interview met Hans Vandeweghe

    Bijlage 7. Interview met Michel Wuyts

    Bijlage 8. Laatste brief van Marco Pantani

    Bijlage 9. Cover van Deng editie juli-augustus 2005

 

home lijst scripties inhoud volgende