De economische rol van vrouwen
zoals blijkt uit de werken van Cicero.

Annelies Van den Bruele

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Universiteit Gent

Promotor:  Dr. Koen Verboven

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

VOORWOORD

 

INLEIDING

 

HOOFDSTUK I: Een korte algemene schets

    1. het vermogen

    2. de bruidsschat

    3. het erfrecht

    4. het beheer van het vermogen

 

HOOFDSTUK II: Vrouwen uit de hoogste kringen

    Inleiding

    1. bezit

        1.1 vermogen

            1.1.1 eigen vermogen

            1.1.2 eigen peculium

        1.2 de bruidsschat

        1.3 de herkomst van het vermogen

        1.3.1 de herkomst van het vermogen

            1.3.2 de herkomst van het peculium

        1.4 de nalatenschap

    2. bronnen van inkomsten

        2.1 economische activiteiten

        2.2 schulden

    3. uitgaven

        3.1 persoonlijke en luxe-uitgaven

        3.2 beneficia

    4. beheer van het vermogen

        4.1 eigen vermogen

            4.1.1 eigen vermogen

            4.1.2 eigen peculium

        4.2 het vermogen van de domus

    5. economische diensten aan anderen

    Besluit

 

HOOFDSTUK III: Vrouwen uit de municipale elite

    Inleiding

    1. bezit

        1.1 eigen vermogen

        1.2 de bruidsschat

        1.3 de herkomst van het vermogen

        1.4 de nalatenschap

    2. bronnen van inkomsten

        2.1 economische activiteiten

        2.2 schulden

    3. uitgaven

        3.1 persoonlijke en luxe-uitgaven

        3.2 beneficia

    4. beheer van het vermogen

        4.1 eigen vermogen

        4.2 het vermogen van de domus

    5. economische diensten aan anderen

    Besluit

 

APPENDIX: courtisanes

 

BESLUIT

 

BIBLIOGRAFIE

 

home lijst scripties inhoud volgende