Studie naar de relevantie
van mission statements
in Vlaamse not-for-profit instellingen.

 

Dominique Vandijck

Scriptie voorgelegd aan de FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN
Medisch-Sociale Wetenschappen
Optie Beheer & Beleid
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Medisch-Sociale Wetenschappen.
 

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. M. Buelens

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

De inleiding

 

Hoofdstuk 1: Probleemstelling

    1.1 Situering

    1.2 Onderzoeksvragen

 

Hoofdstuk 2: Definities van sleuteltermen

    2.1 Mission statement

    2.2 Not-for-profit organisatie

    2.3 Algemeen ziekenhuis

    2.4 Privé ziekenhuis

    2.5 Openbaar ziekenhuis

    2.6 Strategisch management

 

Hoofdstuk 3: Dimensies van mission statements en hun meting

    3.1 Belang van mission statements

    3.2 ‘Drivers’ voor het ontwikkelen van mission statements

 

Hoofdstuk 4: Dimensies van performantie en hun meting

 

Hoofdstuk 5: Relevantie van mission statements

    5.1 Mission statements in not-for-profit instellingen

    5.2 Aanbevelingen voor het ontwikkelen van mission statements

    5.3 Betrouwbaarheid van mission statements

 

Hoofdstuk 6: Eigen onderzoek

    6.1 Algemene opzet van ons onderzoek

    6.2 De gebruikte vragenlijst

        6.2.1 Meten van mission statement componenten

        6.2.2 Meten van de tevredenheid met de formulering van de MS -componenten

        6.2.3 Meten van de missieperformantie

        6.2.4 Recentheid van het mission statement

    6.3 De populatie

    6.4 Onderzoeksmethode

        6.4.1 De procedure om de gegevens te verzamelen

        6.4.2 Respons

 

Hoofdstuk 7: Betrouwbaarheid van de gehanteerde schalen

    7.1 Dimensies van de inhoudelijke componenten van mission statements

        7.1.1 Factoranalyse

        7.1.2 Betrouwbaarheid van de schalen

    7.2 Dimensies van de satisfactie met de componenten in mission statements

        7.2.1 Factoranalyse

        7.2.2 Betrouwbaarheid van de schalen

    7.3 Dimensies van performantie

        7.3.1 Factoranalyse

        7.3.2 Betrouwbaarheid van de schalen

 

Hoofdstuk 8: Inhoudelijke analyse van mission statements in Vlaamse not-for-profit instellingen: algemene resultaten.

    8.1 Inhoudsanalyse/componenten

        8.1.1 Continuďteit

        8.1.2 Financieel-technisch

        8.1.3 Gedrag

        8.1.4 Objectieven.

    8.2 Mate van tevredenheid met formulering van mission statement- componenten

        8.2.1 Strategie

        8.2.2 Algemene tevredenheid

        8.2.3 Waarden

        8.2.4 Omgeving

        8.2.5 Personeel-Maatschappij

    8.3 Relatie mission statement met subjectieve performantie indicatoren

        8.3.1 Gedrag-Verbondenheid.

        8.3.2 Motivatie-Evaluatie

    8.4 Recentheid van het mission statement

 

Hoofdstuk 9: Discussie en commentaar

    9.1 Algemene commentaar

    9.2 Beperkingen van de studie

    9.3 Suggesties voor verder onderzoek

 

Hoofdstuk 10: Synthese en algemeen besluit

    10.1 Synthese literatuurstudie

    10.2 Synthese eigen onderzoek

 

Referenties

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

“Ondergetekende (auteur van de scriptie) bevestigt hierbij dat onderhavige verhandeling mag worden geraadpleegd en vrij mag worden gefotokopieerd.

Bij het citeren moet steeds de titel en de auteur van de verhandeling worden vermeld”.