Studie naar de relevantie van mission statements in Vlaamse not-for-profit instellingen. (Dominique Vandijck)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord vooraf

 

Hier had ik graag enkele personen bedankt voor hun rechtstreekse bijdrage tot het voltooien van deze scriptie. Vooreerst mijn promotor, Prof. Dr. Marc Buelens, voor zijn intense begeleiding; herlezers van dit werk, Dhr. Sebastian Desmidt van de Vakgroep Algemeen Beheer en Strategie (Universiteit Gent) waar ik steeds voor een woordje uitleg en advies terecht kon, Renée Van de Velde en Thibaut Vos voor de technologische depanages. Een gemeende dank u wil ik richten tot mijn ouders die het mede mogelijk maakten deze opleiding tot een goed einde te brengen. Aan een opleiding beginnen is één zaak, ze afmaken een andere. ‘k Weet niet hoe ik het steeds deed, er is dat ene ‘iets’, het stuurt me telkens weer. Rond de ganse opleiding en deze scriptie draagt zij de naam ‘Catherine’.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende