Las Plantas Maestras
en de
Zoektocht naar Harmonie

Een onderzoek naar de betekenis
van het hedendaagse sjamanisme
vanuit een veldwerkervaring bij de Shipibo indianen
in het Amazonewoud van Peru

Veerle Vandoren

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de
Sociale en Culturele Antropologie.

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. Koenraad Stroeken

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

     1. Vraag- en Probleemstelling

     2. Methodologie

     3. Opbouw van de Uiteenzetting

 

Deel I: Antropologische Gedachte

     1. Definitie ‘Sjamanisme’

1.1. Uiteenlopende visies

1.1.1. ‘Onbeschaafd bijgeloof’

1.1.2. Extase

1.1.3. Religie

1.1.4. Heling

1.1.5. Kennissysteem

1.2. Rituelen & Gebruiken

1.2.1. Initiatie

1.2.2. Séances

1.2.3. Hulpgeesten

1.2.4. Kosmologie

1.3. Taken van de sjamaan

1.3.1. Genezing

1.3.2. Leiden van een gemeenschap

1.3.3. Vrijwaren van ongeluk & behouden van harmonie

1.4. Essentie.

     2. Een gespleten benadering

2.1. Culturele context

2.2. Zoektocht naar ‘the real’

2.3. Biologisch-intuďtief.

     3. ‘Neosjamanisme’

3.1. Harner en het ‘Core Shamanism’

3.1.1. Aanzet.

3.1.2. Betekenis & Belang.

3.1.3. Foundation for Shamanic Studies

3.2. Kenmerken van het Neosjamanisme

3.2.1. Visie in verband met sjamanisme

3.2.2. Neosjamanisme in de praktijk

3.3. Discussie.

3.3.1. Scepticisme

3.3.2. Tegenargumentatie

     Conclusie Deel I

 

Deel II: Zuid-Amerikaans Sjamanisme

     1. Kosmologische Concepten

1.1. Animisme

1.2. Mens & Natuur: een interdependente verhouding

1.3. Perspectivisme

1.4. Contact met het verleden

     2. Sjamanisme in de Praktijk..

2.1. De sjamaan.

2.2. Riten & Gebruiken

2.2.1. Ayahuasca

a. Betekenis & Werking

b. Ayahuasca-toerisme: pelgrims naar de ‘Heilige Jungle’

2.2.2. Icaro’s

2.2.3. Visioenen

2.3. ‘Mestizo’-sjamanisme

     Conclusie Deel II.

 

Deel III: De Shipibo

     1. Kennismaking met de Shipibo.

1.1. Geografie & Organisatie.

1.2. Samenleving & Economie

1.3. Geschiedenis

1.4. ‘Nuevo Chicago’, Santa Clara

     2. Wereldbeeld van de Shipibo

 2.1. Kosmologisch Gedachtegoed.

2.1.1. Vier Deelwerelden

2.1.2. Mens & Kosmos

2.1.3. Mythologie

2.2. Beelden van ziekte en genezing

2.2.1. ‘Cultuurgebonden syndromen’

2.2.2. Oorzaken van ziekte

2.3. Symbolische Interpretatie van de wereld

     3. Sjamanisme

3.1. De Sjamaan: van leerling tot meester..

3.2. Helingsessies

3.2.1. Ayahuasca

a. Ayahuasca bij de Shipibo

b. Ayahuasca heling

3.2.2. Het belang van de zintuigen

3.2.3. Motieven

3.2.4. Verloop van een sessie in Nuevo Chicago

3.3. Sjamanisme en de gemeenschap.

     Conclusie Deel III

 

Algemene Conclusie(s) & Bemerkingen

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende