De Kamer van Volksvertegenwoordigers
van 1958 tot 1968

Samenstelling, wetgeving en controle

 

Tom Pauwels

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2003

 

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. E. Gerard

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1. De politieke geschiedenis

    1.1. 1944-1968

        1.1.1. De naoorlogse periode

        1.1.2. De schoolstrijd

    1.2. 1958-1968.

        1.2.1. 1958-1961: de regering Eyskens-Lilar

        1.2.2. 1961-1965: de regering Levčvre-Spaak

        1.2.3. 1965-1968: de regeringen Harmel-Spinoy en Vanden Boeynants-De Clerq

            1.2.3.1. De regering Harmel-Spinoy

            1.2.3.2. De regering Vanden Boeynants-De Clercq

 

Hoofdstuk 2. De leden van de Kamer

    2.1. Politieke samenstelling van de Kamer

    2.2. Geslacht

    2.3. Leeftijd

    2.4. Leeftijd van eerste verkiezing

    2.5. Regionale afkomst

    2.6. Universitaire studies

    2.7. Beroep 

    2.8. Lokale mandaten

    2.9. Parlementaire ervaring en vernieuwing

    2.10. Besluit

 

Hoofdstuk 3. De wetgevende functie van de Kamer

    3.1. Hoe komt een wet tot stand?

    3.2. De ingediende en aanhangige wetsvoorstellen en –ontwerpen

        3.2.1. Aantal en herkomst van de ingediende wetsinitiatieven

            3.2.2.1. Aantal en herkomst van alle ingediende wetgevende documenten

            3.2.1.2. Onderzoek van de ingediende wetsvoorstellen

        3.2.2. Inhoud van de ingediende wetsvoorstellen en –ontwerpen

        3.2.3. Data van de indiening

        3.2.4. Aanhangige wetteksten

    3.3. De aangenomen wetteksten

        3.3.1. Aantal en herkomst van de goedgekeurde wetsinitiatieven

            3.3.1.1. Aantal en herkomst van alle goedgekeurde wetgevende documenten

            3.3.1.2. Politieke herkomst van de goedgekeurde wetsvoorstellen ingediend door Kamerleden

        3.3.2. Inhoud van de goedgekeurde wetsvoorstellen en –ontwerpen

        3.3.3. Data van de stemmingen

        3.3.4. Periode tussen indiening en stemming

        3.3.5. Wijze van stemmen

        3.3.6. Niet goedgekeurde wetteksten

    3.4. Besluit

 

Hoofdstuk 4. De parlementaire controle op de regering

    4.1. De interpellaties

        4.1.1. Wat zijn interpellaties?

        4.1.2. Aantal interpellaties per legislatuur

        4.1.3. Geďnterpelleerde ministers

        4.1.4. Politieke herkomst van de gehouden interpellaties

        4.1.5. Resultaat van de gehouden interpellaties.

    4.2. Vragen aan de regering

        4.2.1. Wat zijn vragen?

        4.2.1. Schriftelijke vragen en antwoorden

            4.2.1.1. aantal schriftelijke vragen en antwoorden per legislatuur

            4.2.1.2. Politieke herkomst van de schriftelijke vragen

        4.2.2. Mondelinge vragen en antwoorden

            4.2.2.1. Aantal mondelinge vragen en antwoorden per parlementair jaar

            4.2.2.2. Politieke herkomst van de mondelinge vragen

    4.3. Parlementair onderzoekscommissies

        4.3.1. Wat is een parlementaire onderzoekscommissie?

        4.3.2. Aantal en politieke herkomst van de onderzoekscommissies

    4.4. de resoluties

        4.4.1. Wat is een resolutie?

        4.4.2. aantal en politieke herkomst van de resoluties

    4.5. Besluit

 

Hoofdstuk 5. Het reglement van Orde

    5.1. 1958-1961

    5.2. 1961-1962

        5.2.1. De grote herziening van 1962

            5.2.1.1. Oude bepalingen verwijderen

            5.2.1.2. Nieuwe bepalingen inlassen

                a. Politieke fracties en de Conferentie van Voorzitters

                b. Organisatie van de commissies

                c. Behandeling van de begroting

                d. Parlementaire controle

                e. Versterking van het presidentieel gezag

            5.2.1.3. Een rationeler reglement

        5.2.2. Etienne Cooreman

    5.3. 1965-1968

    5.4. Besluit

 

Besluit

 

Bibliografie

 

Lijst der gebruikte afkortingen

 

home lijst scripties inhoud volgende