Een discourstheoretische politieke analyse
naar het Amerikaanse neoconservatieve defensiediscours
omtrent 11 september
ge´nspireerd op het conceptuele kader van
Laclau en Mouffe.

 

Jan Zienkowski

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
Vakgroep Communicatiewetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat  in de Communicatiewetenschappen.

Academiejaar: 2002-2003

Vrije Universiteit Brussel

Promotor: Prof. Dr. Caroline Pauwels

 

Deze verhandeling staat off-line.

Binnenkort zal ze immers in boekvorm verschijnen.

Bij verschijning kan u de referenties hier dan lezen.

 

 

home lijst scripties