SMS in marketingacties

Onderzoek naar de efficiŽntie van de
short message service als marketinginstrument.

 

Barbara Boels

 

Scriptie voorgelegd aan de FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN
DEPARTEMENT COMMUNICATIEWETENSCHAP,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Communicatiewetenschappen.

Academiejaar: 2003-2004

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor : Prof. Dr. D. DE GROOFF
Verslaggever : Prof. Dr. M. WALRAVE
 

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

1. Inleiding

1.1. Motivatie

1.2. Inhoud

1.3. Theoretisch kader

1.4. Werkhypothese

1.5. Werkwijze van het onderzoek

1.5.1. Werkwijze voor de literatuurstudie

1.5.2. Werkwijze voor het praktijkgerichte onderzoek

 

2. Direct marketing

2.1. Wat is direct marketing?

2.2. Direct marketing methoden

2.2.1. Meetbaarheid

2.2.2. Selectiviteit

2.2.3. Interactiviteit

2.2.4. ContinuÔteit

2.3. Direct marketing database

2.4. Direct marketing media

2.5. Direct marketing functies

2.6. Besluit

 

3. Short message service

3.1. Definities

3.2. Technologie van de short message service

3.2.1. Ontstaan

3.2.2. Samenstelling van een sms bericht

3.2.3. Verzenden van een sms bericht

3.2.3.1. Het sms voice mail systeem

3.2.3.2. Verzenden en ontvangen van sms berichten via gsm toestel

3.2.3.3. Verzenden en ontvangen van sms berichten met personal computer

3.2.3.4. Verzenden en ontvangen van sms berichten via vast telefoontoestel

3.2.3.5. Versturen van sms berichten via cell broadcast functie

3.3. Gebruikersmarkt van sms

3.4. MMS: de nieuwe toepassing

3.5. Besluit

 

4. Sms als marketinginstrument

4.1. Technologisch aspect van sms in marketingacties

4.2. Belgische regelgeving omtrent sms in marketingacties

4.2.1. Gedragscode opgesteld door Proximus en Mobistar

4.2.2. Belgische wetgeving

4.2.2.1. Privacywetgeving 1992-1998

4.2.2.2. Wet op Elektronische Handel 2003

4.2.2.3. KB tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post

4.2.3. Belgische Direct Marketing Associatie

4.2.3.1. BDMA: Deontologische code

4.2.3.2. BDMA: Robinson smslijst

4.3. Het mobiel marketingplan

4.3.1. OriŽntatie

4.3.2. Interne en externe voorbereiding

4.3.2.1. Mobiele marketing doelstellingen formuleren

4.3.2.2. Doelgroep voor mobiele marketingcampagne afbakenen

4.3.2.3. Budgettering mobiele marketingcampagne

4.3.2.4. Mobiele marketing boodschap verwoorden

4.3.2.5. De keuze voor sms als direct marketingmedium

4.3.3. Implementatie van de mobiele marketingcampagne

4.3.4. Evaluatie van de mobiele marketingcampagne

4.4. Voordelen van sms als marketinginstrument

4.5. Nadelen van sms als marketinginstrument

4.6. Toepassingen van mobiele marketing

4.6.1. Coupons

4.6.2. Propaganda

4.6.3. Wedstrijden

4.6.4. Location based advertising

4.6.5. Virale marketingboodschappen

4.7. Besluit

 

5. Casestudy

 5.1. Situering en positionering van de bedrijven

5.1.1. Leo Burnett

5.1.2. The Mobile Factory

5.2. Bevindingen uit interviews met bevoorrechte getuigen

5.2.1. Leo Burnettís visie over sms als marketinginstrument

5.2.1.1. Think global, act local

5.2.1.2. Swot-analyse van sms als marketinginstrument

5.2.1.3. Verwachtingen voor de toekomst

5.2.1.4. Typering van geÔnteresseerde bedrijven

5.2.2. The Mobile Factoryís visie over sms als marketinginstrument

5.2.2.1. Criteria voor een goed en efficiŽnt marketinginstrument

5.2.2.2. Swot-analyse van sms als marketinginstrument

5.2.2.3. Verwachtingen voor de toekomst

 5.3. Besluit

 

Algemeen besluit

 

Suggesties voor verder onderzoek

 

Referenties

 

Webografie

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende