De invloed van pijncoping

op de levenskwaliteit bij patiŽnten

met chronische pijn.

 

Karel Thys

Scriptie voorgelegd aan de
Faculteit PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN,
voor het behalen van de graad van
 licenciaat in de psychologie, Optie Klinische Psychologie

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. G. Crombez
Begeleider: Lic. Petra De Vlieger
 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

1. Inleiding

    1.1 Pijn

    1.2 Chronische Pijn.

    1.3 Epidemiologische diagnose

    1.4 Het biopsychosociale model

        1.4.1 De biologische component

        1.4.2 De psychologische component

        1.4.3 De sociale component

        1.4.4 De maatschappelijke component

    1.5 Omgaan met chronische pijn

    1.6 Begripsafbakening en definitie

    1.7 Modellen omtrent coping bij pijn

        1.7.1 actieve en passieve coping

        1.7.2 emotion focused versus problem focused

        1.7.3 accomodatie en assimilatie

        1.7.4 problem solving en coping

        1.7.5 naar een groter begrip van coping

        1.7.6 blijven proberen en disability

        1.7.7 disability

        1.7.8 misdirected problem solving

 

2. Methode  

    2.1 onderzoeksgroep.

    2.2 de vragenlijsten.

        2.2.1 De multidimensionele pijn vragenlijst.

        2.2.2 Pain Vigilance and Awareness Questionnaire

        2.2.3 Pain Catastrophizing Scale

        2.2.4 Pain Disability Index

        2.2.5 De vragenlijst over het omgaan met pijn

        2.2.6 Experimenteel instrument: SG voor medische risicoís.

    2.3 procedure.

 

3. Resultaten 

    3.1 datareductie.

    3.2 de steekproef

    3.3 gemiddelden en correlaties

    3.4 lineaire regressie

    3.5 power-analyse op het volledige model.

 

4. Discussie 

    4.1 bespreking van de resultaten.

    4.2 bespreking van de steekproef.

    4.3 beperkingen aan het onderzoeksopzet.

    4.4 aanbevelingen voor verder onderzoek

 

5. Referenties

 

home lijst scripties inhoud volgende