De laatste symfonie
van het Concert van Europa

De Nederlandse vredesmissie in AlbaniŽ
1913-1914
in internationaal perspectief

 

Sicco de Ruijsscher

Doctoraalscriptie

Universiteit Utrecht
Faculteit der Letteren
Instituut Geschiedenis

Academiejaar: 2005-2006

 

Scriptiebegeiders: Dr. F.H. Baudet & Dr. I.G.B.M. Duyvesteyn

home lijst scripties inhoud volgende  

 

ĎEn alles wat nu onder de ogen moeten worden gezien is, naar mijn bescheiden meening, de schuld van de grootmachten die onderling niet altijd eensgezind zijn en daardoor ook weinig doortastende maatregelen nemení

generaal De Veer juli 1914

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

H. 1 De belangen van de Europese grootmachten in AlbaniŽ

     1.1 Machtsverhoudingen

     1.2 De grote mogendheden en de Balkan

         1.2.1 Groot-BrittanniŽ

         1.2.2 Rusland

         1.2.3 Oostenrijk-Hongarije

         1.2.4 Frankrijk

         1.2.5 Duitsland

         1.2.6 ItaliŽ

         1.2.7 Het Ottomaanse Rijk en de Balkan

         1.2.8 De Europese grootmachten en de Balkanoorlogen

     1.3 AlbaniŽ

         1.3.1 Van Ottomaans onderdaan tot eigen natie 1878-1912

         1.3.2 De onafhankelijkheid van proclamatie tot internationale erkenning

         1.3.3 De uitwerkingen van de Londense ambassadeursconferentie

     samenvatting

 

H. 2 Nederlandse officieren in AlbaniŽ

     2.1 Nederlandse besluitvorming

     2.2 De verkenningsmissie

     2.3 Aanvang van de Nederlandse missie

     2.4 De Grťbťnť-affaire

     2.5 De kwestie Epirus

     2.6 De val van Toptani

     2.7 Het begin van de Centraal-Albanese opstand: de Italiaanse inmenging

     2.8 De Centraal-Albanese opstand

     samenvatting

 

H. 3 De beŽindiging van de Nederlandse vredesmissie

     3.1 Na de dood van Thomson

     3.2 De verhouding De Veer Ė Thomson

     3.3 Wilhelm zu Wied en de Nederlandse officieren

     3.4 Wilhelm zu Wied en de grootmachten

         3.4.1 De grootmachten en de financiŽn voor AlbaniŽ

         3.4.2 De grootmachten en de internationale militie voor AlbaniŽ

     3.5 De terugtrekking van de Nederlandse officieren

     3.6 De Nederlandse neutraliteit

     samenvatting

 

Conclusie

 

Bijlagen

 

Literatuurlijst

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Omwille van het unieke karakter van het documentatiemateriaal zijn de gedetailleerde voetnoten bij dit werk enkel te bekomen bij de auteur Sicco de Ruijsscher. sderuijsscher@hotmail.com