De laatste symfonie van het Concert van Europa. De Nederlandse vredesmissie in Albanië 1913-1914 in internationaal perspectief. (Sicco de Ruijsscher)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

In deze doctoraalscriptie zal een “vergeten” stuk van de Nederlandse geschiedenis worden beschreven. En wel de Nederlandse vredesmissie naar Albanië van 1913-1914. In 2004 is deze na vele jaren kort in de publiciteit gekomen, doordat op 4 december van dat jaar op het terrein van de Koninklijke Militaire Academie te Breda een borstbeeld onthuld werd van majoor Thomson. Dit als postuum eerbetoon aan één van de “helden” die negentig jaar geleden aan deze missie deelnam. De aandacht die dit gebeuren trok van de media, resulteerde dan ook in enkele krantenartikelen met een korte beschrijving ervan.

            Voor de beschrijving van plaats- en personennamen in de tekst is gekozen voor de spelling die ten tijde van de vredesmissie gebruikelijk was. Deze namen corresponderen dan ook met de kaart van Albanië uit die tijd (afbeelding 1). In voetnoten zullen de gangbare Albanese equivalenten genoemd worden.

Rest mij de volgende personen te danken: dr. F. Baudet en dr. I. Duyvesteyn, mijn scriptiebegeleiders. Mevrouw J. Berendsen-Prins, voorzitter van de Thomsonfoundation, die zo vriendelijk was mij uit te nodigen bij het onthullen van bovengenoemd borstbeeld. Mr. S. baron van Voorst tot Voorst, Nederlands ambassadeur in Tirana, voor de tijd en moeite die hij genomen heeft om na te gaan of er zich relevante informatie in het ambassade-archief bevond.

En niet in de minste plaats drs. D. van Vliet voor alle hulp die hij mij heeft geboden.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Omwille van het unieke karakter van het documentatiemateriaal zijn de gedetailleerde voetnoten bij dit werk enkel te bekomen bij de auteur Sicco de Ruijsscher. sderuijsscher@hotmail.com