Herinneringen aan Kongo

De beeldvorming in de Belgische, Franstalige Kongoromans
gepubliceerd na 1960

 

Sara Geenen

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2004-2005

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. L. François

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

Beeldvorming

Koloniaal trauma

Franstalige koloniale roman

Naar een methodologie

Keuze van de romans

            De voorraadkamer

            De zoektocht.

            De selectie

                        Jaren zestig

                        Jaren zeventig

                        Jaren tachtig

                        Jaren negentig

            Op weg

Verhalen

            Zestien verhalen

            Algemene trend

Auteurs

            De auteurs.

            Conclusie

Historische en culturele achtergrond

            Belang van de context

België

            Kongo/ Zaïre

Verantwoording

Identiteit

            L’oeuvre

            Frustraties

            L’identité

                        L’identité africate

                        Contact

                        Onder blanken

            L’identité: twijfels

            Opnieuw frustraties

            Tussenpersonen

            Vlamingen en Walen

            Conclusie

Beeld van zwart en Afrikaanse samenleving

            Mentaliteit

            Capaciteiten

            Uiterlijk

            Vrouwen

            Boys

            Evolués

            Bijgeloof

            Clan

            Conclusie

Beeld dat zwart heeft van blank

            Zwarte stemmen

            De administrator

            De dokter

            De blanke als vijand

            Afwezigheid van stemmen

            Conclusie

Exotisme en anti-exotisme

            Exotisme

            Exotisme in de romans

            Ruimte: steden en gebouwen

            Ruimte: natuur en klimaat

            Segregatie

            Beschaven (monologen)

            Ontmoeten (dialogen)

            Anti-exotisme

            Conclusie

Cesuur van de dekolonisatie

            Dekolonisatie in de verhalen

            Analyses van het koloniale systeem

            Ervaringen van kolonialen tijdens de dekolonisatie

            Ontgoocheling

            Na de dekolonisatie

            Conclusie

Specificiteit Franstalige romans

            Vlaamse visies

            Identiteit

            Beeld van zwart en Afrikaanse samenleving

            Exotisme en anti-exotisme

            Cesuur van de dekolonisatie

            Evoluties in beelden

            Conclusie.

Conclusie

Bibliografie

            Bronnen

            Bibliografieën

            Literatuurlijst

            Romans

            Krantenartikels

Bijlage

 

home lijst scripties inhoud volgende